ד"ר אלנה שטפן

ד"ר
מרצה
שטפן אלנה
טלפון: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

Elena Stephan received her Ph.D. in social psychology from Tel-Aviv University, Israel in 2006. She then joined the School of Psychology, University of Southampton, England, as a post-doctoral research fellow. Since 2011, Elena is a Lecturer at the Department of Psychology, Bar-Ilan University.

פירסומים

Stephan, E., Shidlovski, D. & Heller, D. (2016). Distant Determination and Near Determinism: The Role of Temporal Distance in Prospective Attributions to Will. Journal of Experimental Social Psychology. DOI: 10.1016/j.jesp.2016.06.006

Stephan, E., Sedikides, C., Wildschut, T., Cheung, W.Y., Routledge, C., & Arndt, J. (2015) Nostalgia-Evoked Inspiration: Mediating Mechanisms and Motivational Implications. Personality and Social Psychology Bulletin

Stephan, E. Sedikides, C. & Heller, D., Shidlovski, D. (2015). My Fair Future Self: The Role of Temporal Distance and Self-enhancement in Prediction. Social Cognition, 33 (2), 149-168.

Stephan, E., Wildschut, T., Sedikides, C., Zhou, X., He, W., Routledge, C, Cheung, W., & Vingerhoets, A.(2014). The Mnemonic Mover: Nostalgia Regulates Avoidance and Approach Motivation. Emotion, 14(3), 545-561.

Cross-cultural research:

Hepper, E. G., Wildschut, T., Sedikides, C., Ritchie, T., Yung, Y.-F., Hansen, N., Abakoumkin, G., Arikan, G., Cisek, S., Demassosso, B. D., Gebauer, J., Gerber, J. P., Gonzales, R., Kusumi, T., Misra, G., Rusu, M., Ryan, O., Stephan, E., Vingerhoets, A., & Zhou, X. (2014). Pancultural nostalgia: Prototypical conceptions across cultures. Emotion, 14(4), 733-747.

Stephan, E., Sedikides, C., & Wildschut, T. (2012) Mental travel into the past: differentiating recollections of nostalgic, ordinary, and positive events. [in special issue: Mental time travel: social psychological perspectives on a fundamental human capacity] European Journal of Social Psychology, 42, (3), 290-298.

Heller, D., Stephan, E., Kifer, Y., & Sedikides., C. (2011). What Will I Be? The Role of Temporal Perspective in Predictions of Affect, Traits, and Self-Narratives. Journal of Experimental Social Psychology, 47 (3), 610 - 615.

Stephan, E., Liberman, N., & Trope, Y. (2011). The Effects of Time Perspective and Level of Construal on Social Distance. Journal of Experimental Social Psychology, 47 (2), 397-402.

Stephan, E., Liberman, N., Trope, Y. (2010). Politeness and Psychological Distance: A Construal Level Perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 98 (2), 268-280.

Liberman, N., Trope, Y., & Stephan, E. (2007). Psychological Distance. In E. T. Higgins and A. Kruglanski (Eds.) Social psychology: Handbook of basic principles (Vol. 2). New York: Guilford Press.

Kluger A. N., Stephan, E., Ganzach Y., & Hershkovitz , M. (2004). The Effect of Regulatory Focus on the Shape of Probability-Weighting Function: Evidence from a Cross- Modality Matching Method. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 95, 20-39.

קורסים

Number Name Year Hours
6091201 Social Psychology - MA 2013-17 Wednesday 12-14
6049501 Psychological Distance Aspects in Interpersonal Relations - BA 2011-17 Wednesday 10-12
6075701 Social Cognition: Understanding the Self and Others - MA, PhD 2011-12  
6091301 Advanced Research in Social Psychology - MA 2011-17 Tuesday 14-16
6057801 Social Cognition and Interpersonal Processes - BA 2013-14 Thursday 8-10
6092101 Social  & Organizational Psychology seminar - MA 2011-17 Tuesday 16-17
6097801 Language, Cognition and Interpersonal Communication - MA, PhD 2012-14 Wednesday 14-16
6020901 Introduction to Social Psychology - BA 2011-13  

תחומי מחקר

 


קוגניציה חברתית ומוטיבציה: הבנת העצמי והאחר

היבטי מרחק פסיכולוגי ביחסים בינאישיים: שימוש בשפה, מערכות יחסים, שיפוט והחלטות.

קרנות מחקר

2013-2016 מענק הקרן הלאומית למדע

"תפקיד המרחק הפסיכולוגי בהתמודדות עם איום על העצמי"