מיקום הערכות וכלי האבחון

 

החל משנת תשע"ו (2016-2015) אוסף הערכות עבר אל הספרייה לפסיכולוגיה, ומעתה הוא נמצא בקומה השנייה של הספרייה.

הערכות עומדות לרשות חברי הסגל האקדמי, החוקרים ותלמידי ה-מ"א והדוקטור מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן בלבד.

בנוגע לערכות ולכלי המדידה והאבחון אפשר לפנות בדוא"ל

librarykits@gmail.com

בברכה,

צוות הספרייה