קובץ השאלונים וכלי המחקר

הספרייה לפסיכולוגיה שמחה להציג את קובץ האקסל המשופר והמעודכן, שבו רשומים השאלונים והמבחנים שנעשה בהם שימוש בעבודות ה-מ"א שנכתבו במחלקה לפסיכולוגיה בשנים האחרונות.

מהשנה הקרובה, שנת 2017, נוספים לקובץ גם את שאלונים ומבחנים שנעשה בהם שימוש בעבודות הדוקטור שנכתבו במחלקה לפסיכולוגיה, אך רק אם השאלונים מופיעים בנספחים.

הואיל ובקובץ רשומים רק שאלונים והמבחנים המופיעים בעבודות שכתבו הסטודנטים במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, בשורה שהשאלון מתואר בה בטבלה, מופיעים בעמודה האחרונה המספרים על המדף בספרייה של עבודות ה-מ"א והדוקטור שנעשה בהן שימוש בשאלון. בדרך כלל השאלון נדפס בעבודות בחלק של הנספחים.

הקובץ מתעדכן ומשתדרג מדי חודש. לקבלת הקובץ המעודכן הקישו כאן.

לידיעתכם,

הספרייה לפסיכולוגיה מעניקה שירותי יעץ והדרכה לכל הסטודנטים, החוקרים ואנשי הסגל מהמחלקה לפסיכולוגיה ומהמחלקות האחרות באוניברסיטה כיצד לאתר שאלונים ומבחנים עדכניים לצורכי המחקר באמצעות המשאבים האלקטרוניים העומדים לרשותכם באתר ספריות בר אילן. 

לבירור נוסף אפשר לפנות אל הספרייה בטלפונים 03-5318261 או בדוא"ל plibrary@biu.ac.il.