הודעה מטעם יו"ר ועדת ההיגוי של מבחן מתא"ם

שלום רב,

בעקבות הבעיה שהתעוררה לגבי חלק משאלות מבחן מתא"ם במועד האחרון, והפנייה על ידי ציבור הסטודנטים למעורבות האוניברסיטאות, ברצוננו להבהיר את האופן בו הנושא מטופל על ידי האוניברסיטאות.


מבחן מתא"ם מנוהל על ידי ועדת היגוי, המורכבת מנציגי כל האוניברסיטאות. נציגי הסטודנטים הוזמנו לסקור את דאגותיהם ואת הצעותיהם במספר פורומים. הועדה בוחנת חלופות שונות, יחד עם המרכז הארצי לבחינות, ומתחשבת במכלול השיקולים שהועלו על מנת לגבש פתרון מיטבי בנסיבות הקיימות. אנו מאמינים שיעלה בידינו להצביע על פתרון מושכל שיאפשר מיון הוגן של הסטודנטים חרף הקושי שנוצר עקב הצורך להתמודד עם משמעויות מבצע צוק איתן.