תיאום ציפיות לתלמידי דוקטורט במסלולים: רגיל,ישיר ומשולב