תהליך הטיפול בילדים: בנייה, ניהול וחוויה

שם המרצה: גבי אשר

טיפול בילדים הינו תחום טיפולי ייחודי המציב בפני המטפל אתגרים ספציפיים הנובעים מהתמודדות בתוך מערכות מקבילות של ילד, הורים וסביבה, כשלכל אחת מהן שפה פסיכולוגית משלה. מורכבות זו מחייבת ניהול נכון ומדויק, ככל הניתן, של התהליך הטיפולי על מנת לאפשר את התקיימותו והתקדמותו לאורך הזמן. בקורס נאפיין את הסוגיות, הדילמות, וצמתי ההחלטה המרכזיים בתהליך הטיפול. נקרא מכתביהם של אוגדן, קליין, ויניקוט, בנג'מין, פרנצי ועוד, תוך שילוב בין ראייה תיאורטית אינטגרטיבית לבין דגש טכני-קליני.

על המרצה: גבי אשר, פסיכולוג קליני-מדריך. עובד בקליניקה פרטית בת"א. מלמד בביה"ס לפסיכותרפיה של אוניברסיטת חיפה בתחומים של טיפול בילדים והגישה ההתייחסותית.

הקורס יתקיים בסמסטר ב'. יתקיימו 13 מפגשים של שעתיים אקדמיות, ביום ו' בין השעות 09:00-10:30

עלות הקורס: 1990 ש"ח

 

לרישום