טיפול דינאמי אינטנסיבי ממוקד

שם המרצה: מר אבישי בן-שטרית

נסגרה ההרשמה לשנת תשע"ח, ניתן להירשם לסמסטר א' תשע"ט

א. מטרת הקורס:

הקורס יאפשר הכרה תיאורטית מעמיקה של הטיפול הדינאמי והממוקד, כגישה השואבת את עקרונותיה מתוך הטיפול האנליטי, אך שונה ממנה במספר עקרונות מהותיים. בנוסף, המשתתפים יכירו כלי התערבות האופייניים לטיפול זה, המסייעים בהאצת התהליך הטיפולי.

 

ב. נושאי הקורס:

במהלך הקורס תעשה היכרות עם גישותיהם של חלק מהאבות המייסדים המרכזיים של טיפול זה:

-Mann .J.

-Malan .D.

- McCullough, L.

 

במהלך הקורס נלמד לסייע למטופל:

 1. לזהות ולוותר על ההגנות המזיקות. 
 2. זיהוי רגשותיו ובביטויים באופן אדפטיבי.
 3. זיהוי סימני החרדה וסיוע בוויסותה.

 

שיטת הלימוד:

הלמידה תעשה בשילוב של: הרצאה, שימוש בוידאו טייפים של טיפולים של . McCullough, Lושל המרצה וכן באמצעות התנסות חווייתית.

 

ג. חובות הקורס:

 1. קריאת חומר עפ"י הנחיות המרצה.
 2. קבלת תעודת השתתפות מותנית בהשתתפות ב 80% מהשיעורי.

 

ד. ביבליוגרפיה:

 1. דסברג, ח., ואיציקסון, י., ושפלר, ג.,(עורכים) (1989). פסיכותרפיה קצרת מועד. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,האוניברסיטה העברית,עמ' 20-34 ו- 35-52.
 1. שפלר, ג. (1994). פסיכותרפיה מוגבלת בזמן. הוצאת מגנס, עמ' 19-28, 51-55, 99-109.
 1. Flegemeimer, W. (1982). Techniques of Brief Psychotherapy. Jason Aronson N.Y.
 1. Freud, Z. (1937) Terminal and Interminable Analysis. Standard Edition.
 1. Malan, D. H. (1979). Individual psychotherapy and the science of psychodynamics. London: Butterworth.
 2. Mann, J. (1973). Time Limited Psychotherapy. Mass Harvard University, Cambridge Press.
 3. Mann, J. & Goldman, R. (1994). Time Limited Psychotherapy. Jason Aronson. (pp. 1-62)
 4. McCullough, L. (2003). Short term therapy for character change: In J. Carlson & L. Sperry (Eds), Brief therapy strategies with individuals and couples (pp. 127-160). New York: Zieg/Tucker.
 5. McCullough Vaillant, L. (1997). Changing character: Short-term anxiety-regulating psychotherapy for restructuring defenses. New York: Basic Books.
 6. Solomon, M., Neborsky, R. J., McCullough, L. Alpert, M. Shapiro, & Malan, D. (2001(. Short-term therapy for long-term change.  New York: Norton.

 

ה. אודות המרצה:

אבישי בן שטרית -  פסיכולוג קליני וחינוכי מומחה. עוסק בטיפול דינמי קצר מועד (ISTDP ו – EDT), מרצה בתוכנית ל"פסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועד ע"ש אלי חן", במסגרת לימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן, בשירותים פסיכולוגיים בתוך בתי חולים, בביה"ס לפסיכותרפיה באשקלון ובשירותים פסיכולוגיים חינוכיים שונים. בוגר התכנית של טיפול דינמי חוויתי (EDT)  ומארגן ומרכז את תכנית ההכשרה בEDT של ד"ר אוסימו. פרסם מספר מאמרים על טיפול דינמי ממוקד.

הקורס יתקיים בסמסטר א', ביום ג', במתכונת של שבעה מפגשים.

המפגש הראשון בין השעות: 16:30-18:00

יתר המפגשים בין השעות: 16:30-19:45 (כולל הפסקה של רבע שעה) 

היקף הקורס: 26 שעות אקדמיות

עלות: 1800ש"ח

 

לרישום