פסיכותרפיה פסיכואנליטית מפרספקטיבה התייחסותית: מתיאוריה לקליניקה

שם המרצה:  תמי דרור-שיבר

בקורס נבדוק את השאלה מהי "פסיכולוגיה של שני אנשים" מול "פסיכולוגיה של אדם אחד" ומהן השלכותיה של תפיסה זו על מארג יחסי ההעברה וההעברה-הנגדית. נרחיב את שאלת הסובייקטיביות של המטפל ואת השפעותיה על המרחב הטיפולי. ניעזר במושגים כגון הלא-מודע ההתייחסותי, השדה המשותף, אנאקטמנט, חשיפה עצמית, ריבוי מצבי עצמי ועוד. נחדד את ההבחנה בין הדדיות לסימטריה ונכיר את מושג ההכרה ההדדית. 

הלמידה תיעשה תוך שימוש בדוגמאות שיביאו המשתתפים מעבודתם ותוך העמקה בהבנתם דרך  הפריזמה  ההתייחסותית. נתבסס על החשיבה הקלינית של סטיבן מיטשל, לואיס ארון, פיליפ ברומברג, ג'ודי דייוויס , ג'סיקה בנג'מין ועוד.

הקורס יכלול 13 מפגשים ויתקיים במהלך סמסטר ב', ביום ד' - 11:45-13:15

היקף הקורס: 26 שעות אקדמיות

עלות: 1800

על המרצה: פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית, קליניקה פרטית בתל-אביב. חברת הוועדה המדעית של החברה הפסיכואנליטית ורכזת תכנית "התקרבות" במרכז הארץ. מורה במרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית, בלימודי ההמשך של המסלול ההתייחסותי באוניברסיטת תל-אביב ובתכנית "מבטים" בבר-אילן. מדריכה בתכניות לפסיכותרפיה באוניברסיטאות תל-אביב ובר-אילן ובמרכז וויניקוט. חברת ועד הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית.

 

לרישום