DBT להפרעה בוויסות רגשי- מבט תיאורטי קליני ואינטגרטיבי

מרכזת: ד"ר יפעת כהן, פסיכיאטרית

התכנית מציעה ללומדים בה העמקה בתיאוריה וקליניקה של הפרעות בוויסות רגשי והקשר שלהן לפסיכופתולוגיה אישיותית, לטראומה וליחסי התקשרות תוך ראייה אינטגרטיבית.

קורס בסיסי בן 3 שעות אקדמיות – בו תהיה למידה והעמקה של נושא ההפרעה בוויסות הרגשי מנקודת מבט פסיכולוגית-התפתחותית, ביולוגית ומשפחתית-סביבתית. בהמשך יוסבר הרציונל והרקע התיאורטי של גישת ה-DBT שפותחה ע"י הפסיכולוגית האמריקאית מרשה לינהן לטיפול בהפרעות בוויסות רגשי. נלמד את עיקרי הגישה הטיפולית הפרטנית ואת המיומנויות הנלמדות ע"י המטופלים בקבוצות. נתייחס גם ללימוד מיומנויות ע"י ההורים ולהשפעה החשובה שיש לשילוב ההורים בטיפול. לאורך הסמסטר נשים דגש על הבנה של המושגים בקונטקסט תיאורטי וטיפולי רחב ואינטגרטיבי ונתייחס לשימוש בעיקרי הגישה בשיח הטיפולי האקלקטי.  הלימוד ילווה במתן דוגמאות מטיפולים ע"י המרצה וע"י המשתתפים וכן יערכו תרגולים של הנושאים העיקריים שיילמדו.

 

הקורס ילמד ב סמסטר ב,  בין ה 22.3.17-28.6.17, יום רביעי בין השעות 1800-2030

עלות הקורס: 3500 ש"ח

בסמסטר העוקב (תשע"ח ) יפתח קורס שניתן ללמוד בו או כהמשך לקורס התיאורטי הבסיסי או כקורס עצמאי:

קורס -התנסות דידקטית במיומנויות DBT (סמסטר א' תשע"ח) - התנסות בלימוד מיומנויות DBT בסיסיות (mindfulness, ויסות רגשי, עמידות במצוקה ויעילות בינאישית). נדגים לימוד  על המשתתפים. ההתנסות בלימוד מיומנויות תתבצע בקבוצות קטנות.

 

בכוונת התכנית להמשיך להציע בהמשך לשני הקורסים המוצעים כעת גם שני קורסים נוספים בהם תתאפשר העמקה בנושאים טיפוליים ייחודיים:הטיפול באובדנות, פגיעה עצמית, הפרעות אכילה והפרעות התמכרות. השתתפות בקורס זה תותנה השתתפות בקורס הבסיסי. קורס נוסף שיוצע הוא עקרונות "ההורות הקשובה"- הדרכה וטיפול בהורים. 

 

על המרצה: ד"ר יפעת כהן, M.D פסיכיאטרית מומחית לילדים ונוער ופסיכותרפיסטית. מנהלת מכון 'אופק' לטיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי בגישת ה-DBT באבן יהודה. מרצה ומדריכה בטיפול פסיכודינמי בילדים ונוער בחוג ללימודי המשך של פסיכיאטריה של הילד והמתבגר באוניברסיטת ת"א. מרצה ומדריכה בתוכנית הישראלית לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי של איט"ה. מנהלת מרפאת בריאות הנפש של משרד הבריאות. מלמדת ומדריכה בגישת DBT במסגרות ציבוריות ופרטיות. 

 

לרישום