הרשמה

 

למילוי טופס רישום אלקטרוני

 

לתשלום באמצעות כרטיס אשראי

 

*טרם העברת תשלום יש ליצור קשר באמצעות מייל או טלפון

תעודות הכשרה ניתן להעביר לכתובת דוא"ל : mabatim.psy@biu.ac.il