לידיעת המועמדים ללימודי תואר שני תשע"ח: הזימונים לראיונות הקבוצתיים - הסתיימו

לידיעת המועמדים ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה לשנת הלימודים תשע"ח,

הזימנוים לראיונות הקבוצתיים - הסתיימו.