קוראים את פרויד: מהתיאוריה לקליניקה ובחזרה

פרויד בונה תיאוריה על הנפש, עורך תצפיות קליניות ומפתח את התיאוריה שלו  מתוך המפגש הטיפולי, יוצא מהפרקטיקה אל התיאוריה.  הוא מתבונן על הנפש, מנסה להבין איך היא פועלת, מהם הכוחות הפועלים בה, מה העקרונות המנהלים אותה, מה המבנים המאפיינים וכו׳. המאמרים  שנקרא בסמינר יעמיקו את ההבנה שלנו על טבעה של הנפש  ואופן ההקשבה והעבודה איתה.

נדון במושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית ובטיפול הדינמי כמו: כלל האסוציצאיות החופשיות, קשב מרחף, לא מודע, עיקרון העונג, דחף החיים ודחף המוות, טרנספרנס, סימפטום וכו׳.

מבין המאמרים שנקרא: ׳עצות לרופא׳,  ׳השלילה׳, ׳הבניות באנליזה׳, ׳הדינמיקה של ההעברה׳, ׳על אהבת העברה׳.

הסמינר ילווה בדוגמאות קליניות.

 

סילבוס

1.      פרויד, ז. וברויאר, י. (1893-1895). הפסיכותרפיה של ההיסטריה. בתוך: מחקרים בהיסטריה. צפת: קוגיטו,              2004.

2.      פרויד, ז. (1905). קטע מתוך אנליזה של היסטריה. בתוך: פרויד ודורה. ת״א: עם עובד, 1993. 

3.      פרויד, ז. (1911). ניסוחים בדבר שני עקרונות של ההתרחשות הנפשית. בתוך: מעבר לעיקרון העונג. ת״א:                זמורה ביתן 1968.

4.      פרויד, ז. (1912). עצות לרופא על הטיפול הפסיכואנליטי. בתוך: הטיפול הפסיכואנליטי. ת״א: עם-עובד, 2002.

5.      פרויד, ז. (1912). על הדינמיקה של ההעברה. בתוך: הטיפול הפסיכואנליטי. ת״א: עם עובד, 2002.

6.      פרויד, ז. (1915). הערות על אהבת-העברה. בתוך: הטיפול הפסיכואנליטי. ת״א: עם עובד, 2002

7.      פרויד, ז. (1915). יצרים וגורלות יצרים. בתוך: מעבר לעיקרון העונג. ת״א: זמורה ביתן 1968.

8.      פרויד, ז. (1925). השלילה. בתוך: מעבר לעיקרון העונג. ת״א: זמורה ביתן 1968.

9.      פרויד, ז. (1937). הבניות באנליזה.  בתוך: הטיפול הפסיכואנליטי. ת״א: עם-עובד, 2002.

 

על המרצה: ד״ר שרון שטרית- פסיכולוגית קלינית. מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית בת״א. חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. מורה ומדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה ׳מפת דרכים׳ של מרכז ויניקוט בישראל וכן מורה בתוכנית ׳התקרבות׳ של  המכון הישראלי לפסיכואנליזה. מדריכה בבית הספר לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של אוניברסיטת חיפה.

הקורס מורכב מחמישה מפגשים שיתקיימו בסמסטר ב', ביום ג' בין השעות 16:30-19:30 

בתאריכים: 10.4, 17.4, 24.4, 1.5 8.5. 

היקף הקורס: 20 שעות אקדמיות 

עלות: ₪1400 

לרישום