כללי הציטוט והרישום הביבליוגרפי

כללי ציטוט של APA  מפורטים ומעודכנים ליוני 2017

הקישור נלקח מאתר ספריות בית ברל, והקרדיט שמור לגב' מיכל כהנא, ספרנית מבית ברל וסטודנטית במחלקה ללימודי מידע מידע באוניברסיטת בר אילן.

 

APA Style Citations & References

 

Citation style Guides: APA, Chicago, SCE, MLA, Turabian