כללי הציטוט והרישום הביבליוגרפי

כללי ציטוט של APA  מפורטים, מאורגנים ומעודכנים ליוני 2017

הקישור נלקח מאתר ספריות בית ברל, והקרדיט שמור לגב' מיכל כהנא, ספרנית מבית ברל וסטודנטית במחלקה ללימודי מידע מידע באוניברסיטת בר אילן.