שעות הפתיחה של הספרייה בחופשת הסמסטר

 

שעות הפתיחה של הספרייה בחופשת הסמסטר:

בחופשת הסמסטר שעות הפתיחה של הספרייה הוארכו, ואנו נעמוד לשירותכם עד השעה 20:45.

מיום ראשון, י"ב בשבט תשע"ח (28.1.2018), ועד יום שלישי, י"ב באדר תשע"ח (27.2.2018),

הספרייה תהיה פתוחה בשעות 20:45-8:30.

ביום רביעי, י"ג באדר תשע"ח (28.2.2018), יום תענית אסתר, הספרייה פהיה פתוחה בשעות 15:30-8:30.

ביום חמישי, י"ד באדר תשע"ח (1.3.2018), יום הפורים, הספרייה תהיה סגורה.

מיום ראשון, תחילת סמסטר ב, י"ז באדר תשע"ח (4.3.2018) הספרייה תיפתח שוב בשעות 18:45-8:30.

 

בברכה, צוות הספרייה