המחלקה לפסיכולוגיה מרכינה את ראשה לזכרן של הנשים שנרצחו

המחלקה לפסיכולוגיה מרכינה את ראשה לזכרן של 24 הנשים שנרצחו השנה בארץ ו137 הנשים הנרצחות מדי יום בבתיהן ברחבי העולם.

אנו מצרפים את קולנו למיגור אלימות כלפי נשים ומושיטים יד לסייע לנשים המתמודדות עם אלימות.