יום פתוח למתעניינים בלימודי תואר שני במחלקה לפסיכולוגיה לקראת שנה"ל תש"פ - 23.12.18