דבר ראש המחלקה

 

         ברוכים הבאים לאתר המחלקה לפסיכולוגיה

                        באוניברסיטת בר-אילן

אנו מצויים בתקופה בה מרתק ללמוד את מקצוע הפסיכולוגיה. מחד גיסא, קיימות נקודות השקה רבות וחשובות בין מקצוע הפסיכולוגיה לבין תחומים שונים ממדעי החברה, כגון: כלכלה, שיווק, מדעי המדינה, משפטים – כאשר כל תחום לימודים מזין את רעהו, וכך הם נתרמים זה מזה. כתוצאה מכך תחומים שונים נפתחים לתובנות מהפסיכולוגיה על מנת להבין תופעות מתחומם. זאת ועוד, לפסיכולוגים מתאפשר לבדוק תהליכים בתרבויות שונות, ובכך להתחבר לידע מסוציולוגיה, אנתרופולוגיה, ואפילו פילוסופיה. מאידך גיסא, אם עד לאחרונה הפסיכולוגיה התמקדה אך ורק בניתוח של התנהגויות אנושיות, הרי שכיום, עם התפתחויות טכנולוגיות ומדעיות, פסיכולוגים מסוגלים לקשר בין התנהגות נצפית לבין מדדים פיזיולוגים של פעילות מוחית, הורמונאלית ואפילו גורמים גנטיים ואפי-גנטיים. הפסיכולוגיה, אם כך, הפכה למדע המחבר בין הביולוגיה לפנומנולוגיה של החוויה האנושית. המחלקה לפסיכולוגיה בבר-אילן מציבה לעצמה כיעד, להכשיר סטודנטים לאור מעמד זה של הדיסציפלינה.

כיצד זה מתבצע בפועל?

  1. המחלקה לפסיכולוגיה ייחודית בכך שקיימת בה קליניקה שהוקמה עוד בשנת 1967 המשרתת מטופלים מהקהילה הרחבה, במגוון שיטות טיפוליות מקובלות וחדשניות ולגילאים שונים. מעבר לייעוד החברתי, קליניקה זו מאפשרת לסטודנטים לתארים מתקדמים להתנסות בטיפול, בהדרכה צמודה של הסגל הבכיר במחלקה, וערוכה להרצת מחקרים קליניים רחבים.
  2. רוב חברי הסגל במחלקה מקיימים שיתופי פעולה עם חוקרים ממגוון התחומים שהוזכרו לעיל, כגון: כלכלה, ניהול, משפטים, סוציולוגיה, ובצורה אינטנסיבית יותר, עם מדעי המוח. למעשה, לחלק מאנשי הסגל יש מעבדות בבניין לחקר המוח הסמוך לבניין פסיכולוגיה, ובו כלים מחקריים חדישים, כגון: מכשיר MEG, Eyetrackers, מערכות EEG, ומעבדות אנדוקרינולוגיות. כתוצאה מכך, עשוי להיווצר מצב בו הסטודנט יכול באותו יום ללמוד על דיכאון בשיעור, לחקור את הפעילות המוחית של חולה עם דיכאון, ואז להיכנס לקליניקה על מנת לטפל בחולה שכזה. החוויה האינטגרטיבית הזו היא חלק מיעדינו, ובכוונתנו להפוך אותה לזמינה יותר גם לסטודנטים בתואר הראשון.

במחלקה מתקיימים לימודים לכל התארים וקיימות בה חמש מגמות התמחות במסגרת הלימודים לתארים מתקדמים: קלינית, קלינית-ילד, שיקומית-קלינית, חברתית-ארגונית וקוגניציה-רגש-ומוח (קר"מ). אנו גאים במיוחד במספר הגדול של התלמידים לתואר שלישי במחלקתנו, כ-150 דוקטורנטים, המצעידים את המחקר, הטיפול והייעוץ בישראל קדימה.

ההכשרה המחקרית והטיפולית שאנו מעניקים לתלמידינו בכל התארים, נתפסת כחלק אינטגרלי של חינוך שיש בו הרחבה, העשרה והעמקה בתחומי הידע השונים של הפסיכולוגיה.

בשם המחלקה לפסיכולוגיה, אני מודה לך על ההתעניינות, ומזמין אותך לבקר אצלנו, או לכתוב עם שאלות נוספות.


                                   פרופ' גיל דיזנדרוק
                                             ראש המחלקה לפסיכולוגיה