הספרייה וצוות הספרנים

מטרות הספרייה

הספרייה לפסיכולוגיה היא ספריית לימוד ומחקר, המספקת לסטודנטים, לחוקרים ולמרצים במחלקה לפסיכולוגיה ובמחלקות האחרות באוניברסיטה גישה למקורות המידע בתחומי הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, וכן גישה לפרסומים בתחומי מדעי החיים, מדעי החברה ומדעי הרוח.
 

מיקום הספרייה

בניין מדעי החברה 902 (בניין המחלקה לפסיכולוגיה), הממוקם בצפון הקמפוס, קומה הראשונה, חדר 105.
 

צוות הספרייה

דוא"ל הספריה לפסיכולוגיה: plibrary@biu.ac.il

מר דוד גורדון, מנהל הספרייה: david.gordon@biu.ac.il

הגב' נטלי קוצר, ספרנית : Natale.Kocher@biu.ac.il

ד"ר חיה בינוסוביץ, ספרנית: Chaya.Beinosovitz@biu.ac.il

 

מבנה הספרייה

קהל היעד

 

לאתר הספריות של אוניברסיטת בר אילן: http://www.biu.ac.il/lib