דרישות המחלקה לתואר ראשון דו-ראשי ומורחב

דרישות המחלקה לתואר ראשון דו-ראשי ומורחב
לימודי התואר הראשון מכוונים להקנות רקע עיוני בסיסי, ניסויי ומחקרי, לענפי הפסיכולוגיה השונים מבלי לתת הכשרה מקצועית-מעשית בפסיכולוגיה.

 תנאי קבלה:

מתקבלים העשירונים העליונים בבגרות ובפסיכומטרי.

מועמדים חדשים לתואר ראשון - לפרטים מעודכנים לגבי קריטריונים להרשמה יש לפנות לועדת הקבלה 03-5318526/0

תנאי מעבר משנה לשנה:

ציון 60 בכל הקורסים.

תיקון ציון:

כפוף לתקנון ועדת הסטטוס ובנוסף לכך יוכל סטודנט לתקן ציון רק בשנה עוקבת ללימודי אותו קורס שלא למד בקורס הקדם לנושא הקורס בו מבקבש להבחן. בקורסים המהווים תנאי מוקדים לא ניתן להבחן בשנה שלאחר השתתפות בקורס.