קבלה לתואר שני

מידע לקראת שנה"ל תשע"ח

      דרישות הרשמה לתואר שני לשנה"ל תשע"ח

הקישור לאתר הרישום ללימודי תואר שני באינטרנט -   http://graduate-school.biu.ac.il/ma-info

        הנחה בדמי רישום לכל התארים תהיה השבוע רק בימים ראשון, שני ושלישי.

        תוקף הקוד: החל מיום ראשון כ"ד טבת (22 ינואר) בשעה 8:00 בבוקר ועד יום שלישי כ"ו טבת (24

        ינואר)       

        קוד הנחה - 22178

 

טפסים למועמדות לתואר שני