גמלאים

 

 

 

מרצה

מייל

טלפון/משרד

 

ד"ר איצקוביץ' רבקה

 

itskowit@mail.biu.ac.il

משרד 402/ תא 72

 

פרופ' אליצור דב

 

elizud@mail.biu.ac.il

 

 

פרופ' באבקוף הרווי

 

babkofh@mail.biu.ac.il

משרד 402/ תא 72

אמריטוס

גב' בהרב-גולדשטיין יפה

 

baharay@mail.biu.ac.il

משרד 402/ תא 72

 

ד"ר ביזמן אהרון

 

bizman@mail.biu.ac.il

משרד 402/ תא 72

 

ד"ר בן-מאיר יהודה

 

benmeir@bezeqint.net

משרד 402/ תא 72

 

ד"ר בת-ציון נעמי

batzion@mail.biu.ac.il

 

משרד 402/ תא 72  

מר גוטסדינר הרי

 

gotesh@netvision.net.il

 

 

פרופ' גולדברג יואל

 

goldbj@mail.biu.ac.il

משרד 402/ תא 72

 

ד"ר גלובמן חנניה

 

glaubmr@bezeqint.net

משרד 402/ תא 72

 

ד"ר גרוס יגאל

 

 

gross.dorit@gmail.com

משרד 402/ תא 72

 

פרופ' דמיטרובסקי לילי

 

dimi@netvision.net.il

משרד 402/ תא 72

 

פרופ' יהודה שלמה

 

syehuda31@gmail.com

משרד 411

03-5317945

אמריטוס

פרופ' ינון יואל

 

yinony@mail.biu.ac.il

משרד 411

03-5317945

 

ד"ר כהן -דור-שב נטע

 

sabidan@netvision.net.il משרד 402/ תא 72  

פרופ' כץ שלמה

 

Katzsh2@mail.biu.ac.il

משרד 402/ תא 72

אמריטוס

פרופ' פוקס שאול

 

shaul.fox@biu.ac.il

משרד 407

03-5318742/ תא 52

אמריטוס

קורות חיים

ד"ר צים שרגא

 

zimshr@mail.biu.ac.il

 

 

ד"ר קדם-פרידריך פרי

 

kedemp@mail.biu.ac.il

משרד 402/ תא 72

 

ד"ר קליין משה

 

אין לו דוא"ל

 

 

פרופ' קרביץ שלמה

 

kravets@mail.biu.ac.il

 

אמריטוס

פרופ' קרסו רפאל

 

 

 

 

ד"ר רבינוביץ' אהרן

 

אין לו דוא"ל

משרד 402/ תא 72

 

ד"ר שביט חנה

 

shavith@biu.013.net.il

משרד 402/ תא 72

 

פרופ' שורצולד יוסף

jschwarz@mail.biu.ac.il

 http://faculty.biu.ac.il/~jschwarz/

משרד 411

03-5317945

אמריטוס

 

 

 

***חדר גמלאים:  402. תא מספר: 72

פקס: 03-7384105 או 03-7384106