קורס התנסות במחקר - רישום מוקדם לשנת הלימודים תשע"ז

התנסות במחקר קורס בחירה לשנה"ל תשע"ז

 

התנסות במחקר – קורס בחירה  המיועד לתלמידי שנה ג' בשנת הלימודים תשע"ז בלבד!

לקראת שנת הלימודים תשע"ז אנו עורכים הרשמה מוקדמת לקורס "התנסות במחקר".

הקורס התנסות במחקר נמשך  לאורך שנה אקדמית מלאה. הזיכוי ניתן עבור סמסטר א' ושווה ערך לקורס בחירה סמסטריאלי, דהיינו  ש"ש סמסטר א' = 1 נקודת זכות. הציון הניתן עבור קורס זה הוא "עובר"/"לא עובר".

ניתן להירשם לקורס אחד בלבד של התנסות במחקר.

סטודנטים המעוניינים להירשם, מתבקשים למלא את השאלון  (במידה והמרצה צירף שאלון) המתייחס להתנסות שיבחרו. את השאלונים יש  להחזיר ישירות למרצה באמצעות הדוא"ל שלו עד התאריך 1/7/16.    מרצה שלא צרף שאלון יש לפנות אליו ישירות בדוא"ל עד התאריך 1/7/16 ולתאם מועד לראיון.

  לאחר שהמרצים ימיינו את השאלונים, הסטודנטים שייבחרו יקבלו הודעה על כך.

שימו לב! הרישום בפריא"ל לקורס התנסות במחקר יתבצע אך ורק באמצעות המזכירות. לא תוכלו לבצע את ההרשמה לקורס התנסות במחקר במערכת פריא"ל באפן עצמאי.

 

 

להלן רשימת המרצים ודרישות המחקר שלהם:

 

 בברכה,

             זהבה פטררו

             המחלקה לפסיכולוגיה