ספרים חדשים בספרייה

ספרים חדשים בספרייה

בקומה הראשונה של הספרייה נמצאים מדפי תצוגה, ועליהם מונחים הספרים החדשים שרכשה הספרייה
 

והגיליונות החדשים של כתבי העת שהספרייה מנויה עליהם.
 

בואו לראות ולהתרשם!!

 

 

צילום של מדפי תצוגת הספרים

 

ספרים חדשים - ינואר 2018

ספרים חדשים - אפריל 2018

ספרים חדשים - ספטמבר 2018