סילבוסים משנים קודמות

סילבוס תשס"ח    קישור להורדה

סילבוס תשס"ט    קישור להורדה

סילבוס תש"ע      קישור להורדה

סילבוס תשע"א     קישור להורדה

סילבוס תשע"ב    קישור להורדה

סילבוס תשע"ג     קישור להורדה

סילבוס תשע"ד     קישור להורדה

סילבוס תשע"ה     קישור להורדה

סילבוס תשע"ו      קישור להורדה

משנת הלימודים תשע"ג הסילבוסים הם נפרדים לפי קורס ולא כקובץ אחיד!!!!

סילבוסים משנה"ל תשע"ה ותשע"ו נמצאים במערכת של האוניברסיטה, בלינק הבא:

https://dory.os.biu.ac.il/BIH/

 

 

משנת הלימודים תשע"ג הסילבוסים הם לפי קורס ולא כקובץ אחיד!!!!