שלחו לחבר

המגמה הקלינית של הילד

המגמה הקלינית של הילד נועדה ללמד ידע תיאורטי ומעשי בתחום הקליני, ובעיקר של ילדים והורים, בנושאים של אבחון, ראיון, טיפול והתערבות במקרים של קשיי הסתגלות על רקע של בעיות אישיות, משפחתיות והתפתחותיות. המטרה היא גם להקנות ידע נרחב בתחומים רלבנטיים הקשורים להתפתחות תקינה ולא תקינה של ילדים. מטרה נוספת היא לאפשר הכרות עם המערכת החינוכית, כולל מוסדות חינוך ושירותים פסיכולוגים וחינוכיים.

 

בתוכנית מושם דגש רב על הכשרתו המעשית של הסטודנט והדבר נעשה באמצעות שילוב הלימודים בהתנסות קלינית אשר בחלקה הגדול נעשה בקליניקה של המחלקה לפסיכולוגיה על ידי צוות המחלקה. הקליניקה של המחלקה לפסיכולוגיה והאפשרות לטפל במטופלי הקליניקה הזו, הינה ייחודית לתוכניות הקליניות של אוניברסיטת בר-אילן. בנוסף קיימת היכרות עם אוכלוסיות מטופלים מגוונות דרך הפרקטיקום בבתי חולים ומרפאות חוץ. גרעין הידע המוצע בלימודים מכוון לתת לסטודנט בסיס מוצק להיותו מטפל אשר מכיר מגוון גישות טיפוליות כמו טיפול דינמי, טיפול דיאדי, וטיפול קוגניטיבי. הלימוד של הגישות הטיפוליות מגובה בגישות ותיאוריות של אישיות, ועקרונות של פסיכותרפיה בהדרכה אישית. דגש ניתן להערכה נוירופסיכולוגית ולהערכת אישיות ולשימוש בהם בהקשר הטיפולי. .בשלב המתקדם של הלימודים ניתן מקום וחשיבות לאינטגרציה של התאוריות הקשורות לטיפול עם ההתנסות המעשית ועם הערכת האישיות.

 

בד בבד עם ההכשרה הקלינית, תוכנית הלימודים שואפת להקנות כלים לחשיבה סיסטמטית ומדעית, ולמיומנות בשימוש בכלים אמפיריים. לסיכום, מטרת תוכנית הלימודים היא שבוגריה יהיו אנשי מקצוע מיומנים, אשר יוכלו להיות חוקרים בעלי ידע רחב ועמוק בתחומי האישיות, הפסיכותרפיה וההערכה.

מגמה קלינית ילד

 

שנה

מסלול רגיל למ.א.

מסלול משולב ל- Ph.D.

א.

פרקטיקום חינוכי בשדה (יום בשבוע)

פרקטיקום חינוכי בשדה (יום בשבוע)

 

פרקטיקום קליני א'

פרקטיקום קליני א'

 

תורת הראיון

תורת הראיון

 

הערכה ומדידת יכולות  קוגניטיביות

הערכה ומדידת יכולות  קוגניטיביות

 

הערכה ומדידת אישיות

הערכה ומדידת אישיות

 

פרו- פרקטיקום בפסיכולוגיה בבי"ס

פרו-פרקטיקום בפסיכולוגיה בבי"ס

 

פסיכופתולוגיה

פסיכופתולוגיה

 

תאוריות יחסי אובייקט

תאוריות יחסי אובייקט

 

יסודות בפסיכותרפיה  דינמית

יסודות בפסיכותרפיה  דינמית

 

פסיכותרפיה לילדים

פסיכותרפיה לילדים

 

מינקות לילדות

מינקות לילדות

 

קולוקוויום מחקרי

קולוקוויום מחקרי

 

3 קורסי בחירה סמסטריאליים

3 קורסי בחירה סמסטריאליים

סוגיות אתיות בפסיכולוגיה

היסטוריה של הפסיכולוגיה

סדנת מחקר

ב

פרקטיקום בשדה  (יומיים בשבוע)

פרקטיקום בשדה  (יומיים בשבוע)

 

פרקטיקום טיפול בילד

פרקטיקום טיפול בילד

 

פסיכופתולוגיה של הילד למתקדמים

פסיכופתולוגיה של הילד למתקדמים

 

אבחון אינטגרטיבי

אבחון אינטגרטיבי

 

מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

מבט אינטגרטיבי על טיפול קוגניטיבי התנהגותי

מבוא ללקויות למידה

לקויות למידה – אבחון וטיפול

עבודה טיפולית עם הורים

מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

מבט אינטגרטיבי על טיפול קוגניטיבי התנהגותי

מבוא ללקויות למידה

לקויות למידה – אבחון וטיפול

עבודה טיפולית עם הורים

 

אתיקה

אתיקה

 

הגשת הצעת מחקר לתזה למ.א.

הגשת הצעת מחקר לתזה למ.א.

 

 

פסיכולוגיה ומדעי החברה,

פילוסופיה של המדע,

מתודולוגיה לדוקטורנטים

הגשת הצעת מחקר לדוקטורט

ג

הגשת תזה למ.א.

מתודולוגיה לדוקטורנטים

 

 

סמינר קליני-עיוני

 

 

קורס בחירה סמסטריאלי

 

 

ביצוע וכתיבת דיסרטציה ל- Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 28/11/2012