המגמה הקלינית

ראש המגמה פרופ' דני חורש

תיאור המגמה

המגמה הקלינית המאוחדת בבר-אילן היא תכנית השמה דגש על פיתוח יכולות קליניות ומחקריות תוך עידוד חשיבה ביקורתית. התוכנית הינה רחבה ביותר וכוללת קורסים תאורטיים ופרקטיקומים מעשיים במגוון גישות. מטרת התוכנית להכשיר פסיכולוגים בעלי ידע נרחב בתחום הפסיכותרפיה, הפסיכודיאגנוסטיקה והפסיכופתולוגיה תוך התייחסות למעגל החיים הרחב החל מינקות ועד לגיל השלישי, ולהקשרים ייחודיים של חולי, בריאות ושיקום. נלמדים בתוכנית מגוון גישות טיפוליות שכוללות טיפול דינמי, טיפול משפחתי, טיפול קוגניטיבי התנהגותי וטיפול אינטגרטיבי. לימוד הגישות הטיפוליות מגובה בגישות ותיאוריות של אישיות, פסיכופתולוגיה, נוירופסיכולוגיה, ומודלים של בריאות וחולי. כך גם קורסי הפסיכודיאגנוסטיקה כוללים איבחון השלכתי, איבחון קוגנטיבי ואיבחון נוירופסיכולוגי.

ההתנסות הקלינית נעשית בקליניקה לקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה ובמרכזי בריאות ומרפאות חוץ, כך שהסטודנטים צוברים ניסיון קליני עשיר בעבודה עם אנשים עם מגוון של אתגרים וקשיים. הקליניקה של המחלקה לפסיכולוגיה מאפשרת הכשרה ייחודית לאוניברסיטת בר-אילן בהקנייתה התנסות מקצועית מלווה הדרכה צמודה על ידי אנשי הסגל הבכירים של המסלול הקליני. בהיבט המחקרי, במקביל להכשרה הקלינית, תוכנית הלימודים שואפת להקנות כלים לחשיבה סיסטמתית ומדעית, ולמיומנות בשימוש בכלים אמפיריים, זאת על ידי חשיפת הלומדים למחקרים עדכניים, שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות.

בכל שנה מתקבלים כ-42 תלמידים לתכנית המ"א. במסגרת הלימדים במגמה הקלינית ניתן יהיה להתמקד בתחומי הכשרה הנוגעים לפסיכולוגיה קלינית של המבוגר, פסיכולוגיה קלינית של הילד, ופסיכולוגיה קלינית-שיקומית. מיקוד זה יאפשר לתלמידים להתמחות קלינית או שיקומית.

 

תנאי קבלה

ציון מתא"ם       115      תלמידי חו"ל יבחנו במבחן GRE (אחוזון 70 ומעלה)     

ציון ממוצע בפסיכולוגיה  90

המיון נעשה על בסיס נתוני המועמד/ת וחומר ההרשמה.  לראיונות יזומנו רק חלק מהנרשמים בהתאם לשיקולי ועדת הקבלה המחלקתית  

*במקרה של אי עמידה בתנאי הקבלה נדרש אישור הרשמה מיו"ר ועדת הקבלה. חריגים מוזמנים לפנות בדוא"ל Psy.Ma@biu.ac.il      

            

המלצות

 יש לצרף המלצה אחת אקדמית ממרצה שיכול לחוות דעה על המועמד והמלצה אחת מהשדה ממדריכים שהם פסיכולוגים בתחום טיפולי (קליני, שיקומי, רפואי, חינוכי)  או עובדים סוציאליים קליניים על עבודה בשדה (יש להגיש המלצות דרך תוכנת ההמלצות הארצית).

 

שאלון אישי

יש למלא טופס שאלון אישי  המתייחסים לניסיון טיפולי ומחקרי.

נוסף, במערכת רישום של המחלקה יש לדרג 3 מנחים פוטנציאלים לעבודת התזה, ניתן לבחור מנחים משלושת המגמות (קלינית, חברתית ארגונית, פקר"מ). המועמדים מוזמנים להיעזר באתר המחלקה על מנת להכיר את חברי הסגל ותחומי העיסוק המחקרי שלהם.

 

 

תכנית למגזר החרדי

בשל צורך רב בפסיכולוגים בקרב הציבור החרדי ובפרט בתחומים הטיפוליים,  המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן פתחה מסלול הכשרה לתואר שני לסטודנטים (נשים וגברים) מהמגזר החרדי.

מוזמנים להגיש מועמדים  בוגרי מערכת החינוך החרדית בארץ שהינם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה. המסלול ייפתח במסגרת המגמה הקלינית.

התלמידים שיתקבלו למסלול ישולבו בתוכניות הלימודים הרגילות.  בשל אופי ההכשרה של מסלול ייחודי זה, מספר הסטודנטים שיתקבלו מוגבל.

תנאי ותהליך ההרשמה זהים כמו לשאר המועמדים. תלמיד שציונו במבחן המתא"ם יהיה נמוך מן הרף, יוכל להגיש מועמדות.