שלחו לחבר

מגמת קוגניציה,רגש ומוח

התכנית לקוגניציה, רגש ומוח ה היא תכנית ניסויית-מחקרית אשר מאגדת בתוכה מגוון רחב של נושאי מחקר: מחקר פסיכוביולוגי, קוגניטיבי, תפיסתי, אישיותי, ונוירופסיכולוגי. ההתמקדות איננה בתחום בודד אלא מוענק מבט רחב על הפסיכולוגיה כמדע. מטרת הלימודים היא להכשיר חוקרים במדע הפסיכולוגיה וזאת על ידי חשיפת התלמידים לרמות השונות של ניתוח פסיכולוגי, והקניית הכלים המתודולוגיים המתאימים: החל ממדדים פסיכו-פיזיולוגיים ומערכי מחקר מעבדתיים, דרך מחקרי יומן וכלה בפיתוח ראיונות ושאלונים. הלימודים כוללים קורסי ליבה במתודולוגיה מחקרית, יחד עם קורסי פרקטיקום מחקריים וקורסי בחירה מעמיקים בנושאים השונים.

המגמה מעניקה ניסיון מעשי במחקר ומספקת ידע תאורטי ומתודולוגי נרחב. במהלך לימודיהם, ניתנות לסטודנטים הזדמנויות ליישם את הידע העיוני והמתודולוגי שרכשו בביצוע פרויקטים מחקריים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה. למגמה קשרים עם בתי-חולים, מעבדות ומכוני מחקר, אשר משלבים את הסטודנטים גם במחקר יישומי.

 

המגמה לקוגניציה, רגש ומוח 

יש קורסים שניתנים ללקיחה בשנים א' או ב' כבחירת הסטודנטים

שנה

מסלול רגיל למ.א.

מסלול משולב ל- Ph.D

 א.

חובה בשנה א'

סטטיסטיקה ותרגיל

פרקטיקום מחקר

פרקטיקום

פרקטיקום חוץ

סמינר מגמה

 

ב.

פרקטיקום 

 

 

סמינר מגמה ב'

 

 

הגשת הצעת מחקר לתזה למ.א.

 

 

 

שנים א' וב' כבחירת הסטודנטים

8 קורסי בחירה סמסטריאליים  ו2- סמינריונים עיוניים בנושאים:  פסיכולוגיה קוגניטיבית, נוירופסיכולוגיה,

פסיכופיזיולוגיה ורגש

 

ג

ביצוע וכתיבת תזה למ.א.

התמחות במחקר בשדה/אוניברסיטה

 

 

2 קורסי בחירה סמסטריאליים

 

 

סוגיות אתיות בפסיכולוגיה

 

 

מתודולוגיה לדוקטורנטים

 

 

ביצוע וכתיבת דיסרטציה ל- Ph.D.

ד

הגשת תזה למ.א.

התמחות במחקר בשדה/ אוניברסיטה

 

 

2 קורסי בחירה סמסטריאליים

 

 

פסיכולוגיה ומדעי החברה

 

 

מתודולוגיה לדוקטורנטים

 

 

ביצוע וכתיבת דיסרטציה ל- Ph.D.

ה

 

הגשת דיסרטציה ל- Ph.D.

 

תאריך עדכון אחרון : 28/11/2012