מגמת קוגניציה,רגש ומוח

ראש המגמה פרופ' אילנית גורדון

תיאור המגמה

התכנית לקוגניציה, רגש ומוח היא תכנית ניסויית-מחקרית אשר מאגדת בתוכה מגוון רחב של נושאי מחקר: מחקר פסיכוביולוגי, קוגניטיבי, תפיסתי, אישיותי, ונוירופסיכולוגי. ההתמקדות איננה בתחום בודד אלא מוענק מבט רחב על הפסיכולוגיה כמדע. מטרת הלימודים היא להכשיר חוקרים במדע הפסיכולוגיה וזאת על ידי חשיפת התלמידים לרמות השונות של ניתוח פסיכולוגי, והקניית הכלים המתודולוגיים המתאימים: החל ממדדים פסיכו-פיזיולוגיים ומערכי מחקר מעבדתיים, דרך מחקרי יומן וכלה בפיתוח ראיונות ושאלונים. הלימודים כוללים קורסי ליבה במתודולוגיה מחקרית, יחד עם קורסי פרקטיקום מחקריים וקורסי בחירה מעמיקים בנושאים השונים.

המגמה מעניקה ניסיון מעשי במחקר ומספקת ידע תאורטי ומתודולוגי נרחב. במהלך לימודיהם, ניתנות לסטודנטים הזדמנויות ליישם את הידע העיוני והמתודולוגי שרכשו בביצוע פרויקטים מחקריים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה. למגמה קשרים עם בתי-חולים, מעבדות ומכוני מחקר, אשר משלבים את הסטודנטים גם במחקר יישומי.

למצגת המגמה

 

תנאי קבלה     

ציון ממוצע בפסיכולוגיה 85

*ציון מתא"ם אינו הכרחי, אך ציון מתא"ם גבוה יתן עדיפות בקבלת מלגה.

למגמת פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח ניתן להגיש מועמדות גם לבוגרי תואר ראשון בתחומים קרובים (כמו מדעי המוח, הקוגניציה, ההתנהגות והפרעות בתקשורת). מתקבלים מתחומים אלו יידרשו לקחת קורסי השלמה).

המיון נעשה על בסיס נתוני המועמד/ת וחומר ההרשמה.  לראיונות יזומנו רק חלק מהנרשמים בהתאם לשיקולי ועדת הקבלה המחלקתית.    

המלצות

יש לצרף שתי המלצות אקדמיות. אין צורך בהמלצה מן השדה (יש להגיש המלצות דרך תוכנת ההמלצות הארצית).

 

שאלון אישי

יש להגיש טופס קו"ח עם הצהרת מטרות מחקריות.