שלחו לחבר

כללי ה-APA Style בגרסה 7

לפניכם מדריכים 'חינמיים' במרשתת לכללי הציטוט והרישום הביבליוגרפי של APA בגרסה 7, הגרסה המעודכנת מינואר 2020

Changes in the 7th Edition - PURDUE University

מדריך מקוצר לכלל הרישום בגרסה 7 - CSUDH University Library

APA 7th Edition - Middlebury Libraries - Citation & Style Guide

APA Style - Introduction

Victoria University - APA 7th Referencing: Getting Started in APA 7th

AUT Libary - APA 7th Referencing Style Guide

 

והנה, מדריכים 'חינמיים' במרשתת לכללי הציטוט והרישום הביבליוגרפי של APA בגרסה 6 

APA Citation Guide

מדריך לרישום ביבליוגרפי של ה-APA מהאתר של המכללה האקדמית בית ברל

דוגמאות ותבניות לכ- 500 סוגי מקורות שונים לפי המהדורה ה-6 של ה-APA מאתר -  University at Albany

APA 6th referencing style - מאתר אוניברסיטת Queensland

 

תאריך עדכון אחרון : 30/06/2020