תואר שני

English שלחו לחבר

מידע לתלמידי תואר שני

סילבוסים- קטלוג הקורסים

מידע כללי:

  1. הנחיות, הסברים וטפסים להגשת בקשות, הצעות מחקר, תזה וכדומה.

  2. תקנון ונהלים לתואר שני מביה"ס ללימודים מתקדמים - לינק לחוברת פרטי מידע

  3. מידע על מלגות לתארים מתקדמים 

  4. עדכון חשוב בנוגע לשינוי משקל התזה מהציון הסופי לסטודנטים שיחלו את לימודיהם משנה"ל תשע"ח ואילך.

  5. מסמך רענון נהלים

  6. תקנון יולדות, נשים בהריון/שמירת הריון, טיפולי פוריות משמורת/אומנה 

מידע לרישום לשנת הלימודים תשפ"א :

 

מידע כללי נוסף על המגמות -שנה"ל תשפ"א:

מידעון דיגיטאלי

טפסים לתואר שני

 

מידע כללי נוסף על המגמות -עדכני עד לשנה"ל תש"פ:

 

דרישות הלימודים לשנים קודמות:

 

 

תאריך עדכון אחרון : 01/03/2021