המחלקה לפסיכולוגיה - מצויינות קלינית, מצויינות מחקרית https://psychology.biu.ac.il/allnews he ספרים חדשים בספרייה יולי-אוגוסט-ספטמבר 2020 https://psychology.biu.ac.il/node/1753 <span>ספרים חדשים בספרייה יולי-אוגוסט-ספטמבר 2020</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p dir="RTL"><strong>לראשונה הצלחנו לרכוש כניסות אלקטרוניות לארבעה ספרי מבוא הנלמדים בקורסי המבואות של התואר הראשון:</strong></p> <p dir="RTL"> <strong><a href="https://biu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/972BIU_INST/1lk0vfa/alma9926534467905776">Atkinson &amp; Hilgard's Introduction to Psychology</a>, 16th, 2014</strong></p> <p><strong>James Neal Butcher,</strong> <a href="https://biu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/972BIU_INST/1lk0vfa/alma9926534468005776"><strong>Abnormal Psychology</strong></a>, <strong>17th Global edition, 2016</strong></p> <p><strong>Neil R. Carlson &amp; Melissa A. Birkett,</strong> <a href="https://biu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/972BIU_INST/1lk0vfa/alma9926534467805776"><strong>Physiology of Behavior</strong></a>, <strong>12<sup>th</sup>, 2017</strong></p> <p><strong>D</strong><strong>aniel Cervone &amp; Lawrence A. Pervin</strong>, <a href="https://biu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/972BIU_INST/1b2mrro/alma9926539268205776"><strong>Personality: Theory and Research</strong></a>, <strong>14<sup>th</sup>, 2019</strong></p> <p><strong>בנוסף, אתם מוזמנים להתרשם ממבחר <a href="https://psychology.biu.ac.il/sites/psychology/files/shared/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8%202020.docx">הספרים האלקטרוניים והמודפסים שרכשנו בעבורכם בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2020</a>, בעברית ובאנגלית:</strong></p></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ב', 14/09/2020 - 13:38</span> Mon, 14 Sep 2020 10:38:06 +0000 _ 1753 at https://psychology.biu.ac.il שירותי הספרייה לפסיכולוגיה בתקופת הסגר השני https://psychology.biu.ac.il/node/1755 <span>שירותי הספרייה לפסיכולוגיה בתקופת הסגר השני</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><h2 dir="RTL"><em><strong>סטודנטים, חוקרים וחברי סגל יקרים,</strong></em></h2> <h3 dir="RTL">בעקבות הסגר השני, הספרייה לפסיכולוגיה סגורה לגמרי לקהל, ולא ניתן לתאם מועדים להשאלת ספרים או להחזרתם, אלא</h3> <h3 dir="RTL">במקרים דחופים בלבד! אל דאגה, מועד ההחזרה של כל הספרים המושאלים יוארך עד לתום הסגר.</h3> <h3 dir="RTL">עם זאת, הספרייה זמינה לשירותכם גם בתקופת הסגר, בימים א-ה, בשעות 15:00-9:00, בטלפנים 03-5318261 (ישיר לחיה)</h3> <h3 dir="RTL">או בטלפונים הפנימיים 3742 (ישיר לנטלי) ו-3724 (לדלפק השירות), וכן בדוא"ל<strong> <a href="mailto:Psychology.Library@biu.ac.il">Psychology.Library@biu.ac.il</a>, </strong>או </h3> <h3 dir="RTL">בדוא"ל האישי של חיה <strong><a href="mailto:Chaya.Beinosovitz@mail.biu.ac.il">Chaya.Beinosovitz@biu.ac.il</a> </strong>ושל נטלי<strong> <a href="mailto:Natale.Kocher@mail.biu.ac.il">Natale.Kocher@biu.ac.il</a>.</strong></h3> <h3 dir="RTL">נעמוד לשירותכם בכל פנייה בנוגע לשאלות יעץ והדרכה, לבקשות לסריקת פרסמים ועוד, ותמיד אחת מאתנו תימצא בספרייה</h3> <h3 dir="RTL">בימי העבודה.</h3> <h3 dir="RTL">בערב יום הכיפורים, בערב סוכות ובחול המועד סוכות הספרייה תהיה סגורה, ולא יהיה מענה לפניות.</h3></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ב', 21/09/2020 - 15:41</span> Mon, 21 Sep 2020 12:41:23 +0000 _ 1755 at https://psychology.biu.ac.il סדקים_ תחרות צילום https://psychology.biu.ac.il/node/1747 <span>סדקים_ תחרות צילום</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p> </p> <p>המרכז לחקר המוח והמחלקה לפסיכולוגיה</p> <p>מזמינים את הסטודנטים, הסגל האקדמי והמנהלי ובוגרי שתי המחלקות </p> <p>להשתתף בתחרות צילום נושאת פרסים בנושא<strong> סדקים</strong></p> <p><a href="/sites/psychology/files/shared/sdakim.pdf" target="_blank">לפרטים לחצ/י כאן</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/133" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kaufmas6</span></span> <span>ג', 25/08/2020 - 13:28</span> Tue, 25 Aug 2020 10:28:10 +0000 _ 1747 at https://psychology.biu.ac.il מדריכים ולומדות בחינם מתוך המאגר APA-Academic Writer https://psychology.biu.ac.il/node/1749 <span>מדריכים ולומדות בחינם מתוך המאגר APA-Academic Writer</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><div><strong><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>שלום רב,</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></div> <div> </div> <div> <p><strong>המאגר APA-Academic Writer (שמו הקודם של המאגר היה APA-Style Central) הוא חלק מקבוצת המאגרים של APA-PsycNET, ומטרתו להכשיר את החוקרים ואת הסטודנטים לכתיבת עבודות </strong></p> <p><strong>ומחקרים לפי כללי הרישום הביבליוגרפי וכללי הציטוט של ה-APA, ולהקנות משטחי עבודה (פלטפורמות) מודולריים לכתיבת מחקרים אקדמיים' שפיטים, משלב תכנון המחקר ועד לשליחתו אל המו"ל.</strong></p> <p><strong>המאגר מציע לומדות לכתיבה אקדמית לפי שיטת ה-APA, מדריכים המכשירים את החוקרים לתכנן את המחקר, וכן כלים לניהול ההפניות הביבליוגרפיות והציטוטים לפי כללי ה-APA.</strong></p> <p><strong>משטחי העבודה לכתיבת מחקרים המוצעים במאגר מותאמים לשלל מתודות מחקריות במדעי החברה ובפסיכולוגיה, וכך גם הכלים המסייעים בבחירת כתב העת המתאים לפרסום הנכתב, </strong></p> <p><strong>בהתאמת הפרסום האקדמי לדרישות כתב העת המבוקש ובמשלוח ישיר של הפרסום אל המו"ל של כתב העת.</strong></p> <p><strong>לעיונכם, מצורף עוד <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigitallearning.apa.org%2Facademic-writer%2F%3F_ga%3D2.86351192.1716335089.1598960743-342274043.1598450411&amp;data=02%7C01%7CChaya.Beinosovitz%40biu.ac.il%7Cdb275b6687ae4cd2898c08d84e6f8eb9%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637345588323411248&amp;sdata=zBUdc%2FVO0Q40CBMZTF0ai9mB2CpnYZj7wX3OUkBb1vY%3D&amp;reserved=0" target="_blank" title="">מידע על המאגר הייחודי והחשוב APA-Academic Writer.  </a></strong></p> <p><strong>​מאז הקורונה, יצרני המאגר מאפשרים גישה בחינם ל-13 מדריכים, לומדות, התומכות בסטודנטים ובחוקרים, ומקלות עליהם בכתיבת העבודות והפרסומים האקדמיים.</strong></p> <p><strong>הואיל ואת המאגר מספק ארגון ה-APA, המידע המובא בלומדות ובמדריכים מעודכן, מקצועי ואמין, וכדאי מאוד להיעזר בהם לצורכי הלימוד והמחקר בפסיכולוגיה, במדעי המוח, בעבודה סוציאלית קלינית ובמדעי החברה בכלל.  </strong></p> <p><strong>לפניכם <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapastyle.apa.org%2Fblog%2Facademic-writer-tutorials-quick-guides&amp;data=02%7C01%7CChaya.Beinosovitz%40biu.ac.il%7Cdb275b6687ae4cd2898c08d84e6f8eb9%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637345588323411248&amp;sdata=rkXsutFyIpufPiin5ERH7At4DoyGe4oDEaqXwSGeTb4%3D&amp;reserved=0" target="_blank" title="">הגישה למדריכים המוצעים בחינם עד להודעה חדשה.</a></strong></p> <p><strong>אנו מקוות שהלומדות והמדריכים יהיו לכם לעזר.</strong></p> <p><strong>בברכה,</strong></p> <p><strong>נטלי וחיה</strong></p> </div></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ג', 01/09/2020 - 15:27</span> Tue, 01 Sep 2020 12:27:15 +0000 _ 1749 at https://psychology.biu.ac.il מספרי טלפון חדשים בספרייה לפסיכולוגיה https://psychology.biu.ac.il/node/1748 <span>מספרי טלפון חדשים בספרייה לפסיכולוגיה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><strong>שלום רב,</strong></p> <p><strong>התחדשנו בעוד שני מספרי טלפון בספרייה לפסיכולוגיה, והנה כל המספרים בשלמותם:</strong></p> <p><strong>03-5318261 - ישיר לחיה (המספר הישן), ובחיוג המקוצר מתוך הקמפוס: 8261</strong></p> <p><strong>0773063742 - ישיר לנטלי, ובחיוג המקוצר מתוך הקמפוס: 3742</strong></p> <p><strong>0773063724 - ישיר לדלפק השירות, ובחיוג מקוצר מתוך הקמפוס: 3724</strong></p> <p><strong>בכל הטלפונים הותקנה האפשרות של 'עקוב אחרי', ולכן </strong></p> <p><strong>אם תתקשרו אליי ולא אענה, אחרי שישה צלצולים השיחה תעבור אל נטלי</strong></p> <p><strong>אם תתקשרו אל נטלי והיא לא תענה, אחרי שישה צלצולים השיחה תעבור אליי</strong></p> <p><strong>אם תתקשרו אל דלפק השירות ולא יהיה מענה, אחרי שישה צלצולים השיחה תעבור אל נטלי.</strong></p> <p><strong>נשמח לעמוד לשירותכם תמיד!</strong></p> <p><strong>בברכה,</strong></p> <p><strong>נטלי וחיה</strong></p></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ג', 01/09/2020 - 12:03</span> Tue, 01 Sep 2020 09:03:12 +0000 _ 1748 at https://psychology.biu.ac.il המדור לתואר שני - נוהל הצגת מסמכים מקוריים - תקופת קורונה https://psychology.biu.ac.il/node/1743 <span>המדור לתואר שני - נוהל הצגת מסמכים מקוריים - תקופת קורונה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>שלום רב,</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>על מנת להקל על מועמדים ו/או סטודנטים לתואר שני ומסלול השלמת תזה המתקשים בתקופה זו של מגפת הקורונה להגיש מסמכים מקוריים לצורך הרשמה או שינוי מעמדם </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span><span><span>ניתנת ארכה בהצגת המסמכים המקוריים</span></span></span></span></span></strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span><span><span> כמפורט להלן:  </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <ul><li dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span><span><span>מועמדים ומתקבלים המתעתדים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א בתוכניות לתואר שני הנלמדות במהלך שנת לימודים אחת או במסלול להשלמת תזה<br /> וכן סטודנטים בתוכניות אלה שטרם הציגו מסמכים, מתבקשים להציג מסמכים מקוריים עד לתאריך  28.2.2021. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span><span><span>מועמדים ומתקבלים המתעתדים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א בתוכניות דו-שנתיות או תלת-שנתיות לתואר שני מתבקשים להציג מסמכים מקוריים עד לתאריך 30.9.2021. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span><span><span>סטודנטים שיסיימו את לימודיהם קודם למועדים המצוינים לעיל וטרם הציגו מסמכים מקוריים יידרשו, כתנאי לקבלת הזכאות לתואר, להציג מסמכים מקוריים.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></li> </ul><p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span><span><span>את המסמכים המקוריים ניתן להמציא בדרכים הבאות:</span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></p> <ol><li dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span><span><span>במדור לשירות וגיוס</span></span></span></span></span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span><span><span> -</span></span></span></span></span> <span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span><span><span>הממוקם באזור 502, ליד בניין שטרן (605) ופתוח לקהל בימים ראשון-חמישי, בשעות 16:00-10:00.<br /> המועמד /סטודנט יציג את המסמכים המקוריים בצירוף צילום של המסמכים. </span></span></span></span></span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>הצילומים ייחתמו כזהים למקור והמסמכים המקוריים יוחזרו למועמד/סטודנט.<br /> יש לוודא כי המסמכים המוצגים הינם מקוריים ונושאים חתימה של בעל תפקיד במוסד הקודם וחותמת של המוסד הקודם.</span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>באמצעות דוא"ל </span></span></span><a href="mailto:ma.office@biu.ac.il"><span dir="LTR"><span><span>ma.office@biu.ac.il</span></span></span></a><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span> – המועמד/סטודנט יבקש ממוסד הלימודים בו נלמדו הלימודים הקודמים כי ישלחו את המסמכים ישירות לכתובת הדוא"ל של המדור לתואר שני  </span></span></span><a href="mailto:ma.office@biu.ac.il"><span dir="LTR"><span><span><span><span>ma.office@biu.ac.il</span></span></span></span></span></a><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>. </span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>במזכירות המחלקה</span></span></span></span></span></span></span></span></li> </ol><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span><span><span>המועמד /סטודנט יציג את המסמכים המקוריים בצירוף צילום של המסמכים. </span></span></span></span></span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>הצילומים ייחתמו כזהים למקור והמסמכים המקוריים יוחזרו למועמד/סטודנט.</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>יש לוודא כי המסמכים המוצגים הינם מקוריים ונושאים חתימה של בעל תפקיד במוסד הקודם וחותמת של המוסד הקודם.</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"> </p></div> <span><span lang="" about="/user/94" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MOZKOVD</span></span> <span>א', 16/08/2020 - 10:37</span> Sun, 16 Aug 2020 07:37:28 +0000 _ 1743 at https://psychology.biu.ac.il מפגש מתקבלים יום רביעי 29.7 בשעה 13:00 https://psychology.biu.ac.il/node/1738 <span>מפגש מתקבלים יום רביעי 29.7 בשעה 13:00</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p align="center"><span><span><span><strong><span dir="RTL" lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>ברוכים הבאים למחלקה לפסיכולוגיה !!!</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p align="center"><span><span><span><span dir="RTL" lang="HE" xml:lang="HE"><span>הזמנה למפגש מתקבלים ביום רביעי 29.7 בשעה 13:00</span></span></span></span></span></p> <p align="center"> </p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>ברכות על קבלתך לתואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן!</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>אנו שואפים ועמלים רבות כדי ליצור עבורך את חוויית הלימודים המעניינת, המעשירה והמהנה ביותר.</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>על-מנת לחלוק איתך מידע על תכנית הלימודים והמחקר במחלקה,</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>אנו מזמינים אותך להשתתף במפגש היכרות קצר</span></span></span></strong><strong> </strong></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>עם </span></span></span></strong><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>ראש המחלקה, פרופ' רוני גבע וראש התוכנית לתואר ראשון, ד"ר אילנית גורדון</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>בנוכחות:</span></span></strong></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>מרכזת קבלה לתואר ראשון- גב' שני קאופמן</span></span></strong></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>מזכירת תואר ראשון בפסיכולוגיה- גב' עדי לייב</span></span></strong></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>במסגרתו נדבר על היערכות לקראת הלימודים ויהיה מקום להכיר ולהציג שאלות</span></span></strong></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"> </p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>המפגש יתקיים ב</span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span>ZOOM</span></span></strong><strong> </strong></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>להלן קישור:</span></span></strong></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"> </p> <p align="center" dir="RTL"> </p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><a href="https://zoom.us/j/93548290427?pwd=d3A1Q0hvUHk1Z0N2YXE3RGdHS3RkQT09"><strong>https://zoom.us/j/93548290427?pwd=d3A1Q0hvUHk1Z0N2YXE3RGdHS3RkQT09</strong></a></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"> </p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><img src="image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAFnAdMDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9UiajaQL1NEr7VJrD1PVBbqcmgDWa8Ve9M/tBfUV53qXjSO3Y/OPzrDl+I0StjzB+dAHr/wDaCeoo/tBPUV45/wALIi/56j86P+Fkxf8APVfzoA9j/tBPUUf2gnqK8c/4WTF/z1X86P8AhZMX/PVfzoA9j/tBPUUf2gnqK8c/4WTF/wA9V/Oj/hZMX/PVfzoA9j/tBPUUf2gnqK8c/wCFkxf89V/Oj/hZMX/PVfzoA9j/ALQT1FH9oJ6ivHP+Fkxf89V/Oj/hZMX/AD1X86APY/7QT1FH9oJ6ivHP+Fkxf89V/Oj/AIWTF/z1X86APY/7QT1FH9oJ6ivHP+Fkxf8APVfzo/4WTF/z1X86APY/7QT1FH9oJ6ivHP8AhZMX/PVfzo/4WTF/z1X86APY/wC0E9RR/aCeorxz/hZMX/PVfzo/4WTF/wA9V/OgD2P+0E9RR/aCeorxz/hZMX/PVfzo/wCFkxf89V/OgD2P+0E9RR/aCeorxz/hZMX/AD1X86P+Fkxf89V/OgD2P+0E9RR/aCeorxz/AIWTF/z1X86P+Fkxf89V/OgD2P8AtBPUUf2gnqK8c/4WTF/z1X86P+Fkxf8APVfzoA9j/tBPUUf2gnqK8c/4WTF/z1X86P8AhZMX/PVfzoA9j/tBPUUf2gnqK8c/4WTF/wA9V/Oj/hZMX/PVfzoA9j/tBPUUf2gnqK8c/wCFkxf89V/Oj/hZMX/PVfzoA9j/ALQT1FH9oJ6ivHP+Fkxf89V/Oj/hZMX/AD1X86APY/7QT1FH9oJ6ivHP+Fkxf89V/Oj/AIWTF/z1X86APY/7QT1FH9oJ6ivHP+Fkxf8APVfzo/4WTF/z1X86APY/7QT1FH9oJ6ivHP8AhZMX/PVfzo/4WTF/z1X86APY/wC0E9RR/aCeorxz/hZMX/PVfzo/4WTF/wA9V/OgD2P+0E9RR/aCeorxz/hZMX/PVfzo/wCFkxf89V/OgD2P+0E9RR/aCeorxz/hZMX/AD1X86P+Fkxf89V/OgD2P+0E9RR/aCeorxz/AIWTF/z1X86P+Fkxf89V/OgD2P8AtBPUUf2gnqK8c/4WTF/z1X86P+Fkxf8APVfzoA9j/tBPUU9b1W7ivG1+I8RP+tH51qaf46jmYDzAfxoA9WSYN3qUNXJ6Tri3QGGzXSW8wkWgCzRSUUAUr6TbGfpXmXjbWDaxyYbFekao2ImrxL4mXBSGXBoA8N+MXxD8RaHrup28F7HYW6XEq287WVu0fDkKhJjP518867+0J40s9UNpcarHZGVf3T/2dZlN31MPSvXfjat/b69rnlxf2laS3s/mwzMFEX7xuRntXxt4x8Vx2GsSRajpMyaLJIAWaQSeT/00Ujnr2rwKkqsm0mdUeTlO8uvj78S49R8mPxOucbmDaZZbQB1x+5qvN+0X8UNNuortNfj1C0dsSWZ0uzEijPVCIea4e+1bSNSmkhje78q3j3pcNAQAB1IrKj+Iun2OpRafd2t1JKFBt7iIDEq44Y/3azpqu1dNm6ULbHtGi/tWeOLC4j1GC+07XbI8TWF1p9qG4POxliG1x6Gve/AHx6tPiNayNpl3bxXqnD6fPp1sssJ9CPL+Ye4r4T8Qaq+gyR3tvol9YSTrncdpSbngFR1z6gZrZ8MyaprEkd/d+H9S0y4Vi63EDCNkA6HOQSD70pRrcjfMXHlv8J98ar4g8RacranDcaekVuu64tLzTrcRuo7o3l5z04z3ry/UPix4v1a+S003ULdJJHD3E0WmWuy3BOREgMXJx1PvXnXhbxj4q+KWk2ehasuo/wDCNadO0t1q12Akk5BGyAY6jrn8K7/TbO3ha5uRuhVA0FtGnXJ4H40KU4WvIUuVvSJ6VD4/1a1hjLPaXQIEduo0+2Lzv/EzYj4UV2Fr4guobeJJlsprllDSf6Bb4QntxHXmOmwtZwxKP3kqKqvL7/3R9K3hcNCokD/vOuG71MsRLoyoUU/iOi1bxVd28e2M2aMWxuGn2/H/AJDrlrr4gaw90kMUtpgHYzLp9tkn1/1dZOoavJPazCZWO77pFYK3ElgDNGA0ycpu6GXsW9gOT9KyVSo03zM6PZwvsdX4g8eeJNb8Y23h3Qp7KxtbCJZ9X1T+zrZ9jt9yEAx4yRVrV/iFqlmxVZ7RY415k/s+2y2O/wDq6zNAvLbTfCz3FvN563DGea5aP5riQnBf3Hp7VyUxGuag9vNvMGfMcf3gvQGueVaql8TL9nDT3TYufit4g0nRbjU7u4ixI6lIzp9r+7QnqP3VcsPix40uPEU1tb6tFLbuQ8QGm2mQjEf9Meoqfxxb/atJlhIyFhLYPfGSK5/whZSyeINI1aMl4rONmnhI4ZduSfwxWccRUjG7k/vMqlON9Ee5+FPEWqeIZYZPtvmpEq2bhbG0WOW4zl3yIs4XpXUeH7/U4f7UkeWC+043RFlLcabbBygAB6R8ruDYNcH8NPDkkmh6Ppu57e5v3aaURtgxhzlzmvR/FHg2z8ENpF1oUs4tJ5hZz2EkvmKy4JLr3BB5rgyrM6lTGcs3dHHXppR0MDWvHl5pt8sSJYmKRflP2C3yDux/zzqbwX4q1LUotUa5WzmS3lWKKT7Bb/MdoLdI+xOPwrnfFCp/alp5iYQBiWKj7o5B/Ot34fxOvhuAYybiSS5YEddzEg/liv09pXueSpLa517ahcCNQYbHewyMWFv/APEVf02+jE0CagmnW0UjBRNJYwAEnoB8nNYmoMsMYO/YTwQOp9qs+HdUs9L8XaFLq00UVgsEoiafmNZs8BieAQOma8vH4h4fDSqQV7GlOzkk2dF8OdV0zXtJvrW5tbO51bT7qaK5DafFGxXd+7ZQUxjFc94usNb0Odo4jYta78pMLC337SR1/d9q9XZIbiNpomidm/5awFWDDtgr1rhNb0BfG3iS50pby4sY4EVFuLc8g/e6H3r8qwWcYiOL9o5Oz6M9mVODjZbnL3GvyrCwEdmrqCB/xL7c5x3+5XOal4r1OCEGNrcAnHmDTLbj/wAh1Zv5JbKze3upBJfWE0lnNNH/ABsDw31I61l2tj9smXzpWFuDuYHoRX7ZTca1KNSK3PHkuWWp5r42+K3jPQfG0ulx3dilvHZx3jq2n2wYbjhVB8rv1rz/AF/9ozxrseCzvYY7pG+Yrp9ptX25ipfizcW+qeKdUuLhnSfeCqwXHluIwMAbWHzDvXG6f4X0nUpo5JZNUu2jjJESqOSDyTX59mVStHEOMJNH0GHpwlTTaNK6/aO8e2vlvJ4qtgxO0wppVmzBvfENSy/tCfEe4txIuv20R4ULDpVozHPfBirKvtB0Dw9vu72G5upFGWiGyNgD2CjJJq1othaa1HBcabpdpaQOdu64mZ5ufVB0NeW8RWvdSf3m7o02/hI9Q+N3xaixBDrVxO5yRJHpVl9R/wAsaW3+KXxpW1knl8RXSsy5jQ6NY4/H9zWhcfDnWLVzNZm5YO4HkWkTE/Xmrtr8HfFd9dRyRx6nFGWDN9ql2BR/hWv1zEJWTYOMI9F9xX0/4qfFGG1D3vjWFJGIyk2j2ilfbiGt+D4neOGaM3Hja38vJz5On2QP6w12Hhn9mXWr4iO71W3xKdxjT9+xPvivWNG/Yr0638t5ltrqRhy15IY9uf8AZANVCWMqStd2OeVfDQ0klc+erz436xDu2+L5nOVUGPTrPG76mHFZEn7QnxEZWRLu1ePkC4WztBn3wYq+w7f9jHwdMsf9osqwBtxtbVNikjvuJzWnY/sYfCCGd5JvDkl2/XZNdvtz7AEV6ccJjJWfOzheOw1/hPi1f2gfH9rYeYdXspsg4eTT7Qc+gxFUSfHD4kXmlrc22rb55F2+VHpdo21vUfua/QPRf2ZfhXpMyzW3guwVl+75xZ8H6Emuys/hv4XtJlaDQNNiKnK7YQMV0f2fid3VZlLH0FtA/L24+O3xOs7pbZ9X3SNGGYrpNmzA5+6FEPX610fgvx98W/GviSy0nTtUb9+2+T7RpVmJlUdQB5OB37V+l9v4V0K1vDJFoelpOwwZBaR5P44qS68P6TD52orptpFdRRsRPHAquBg9CBmr+qVqfvyqNpEfXqc/djCx8/fDvxJaX+hCznkstQ1e3nljuPOsLfzeHIU8Rgce1dekkG0q1lp5ZR97+z4Bn/xysvRNEc6L4Tj0nSkudQNrNP8AaG+WNS7H/WOBk5607Trq6+13+lapZLY6naMgfyHMkLK2drIxAzmuzL8zw9Z+xTu0Y1IuK5hLq6ycLbWEfPGLCDn/AMcrOXVJXn2rbWJUHp9gt/8A4irGoQtHMAZMxgkBqxPPWO6kXPzdRX1ShHUwuYviTxfqNrrltbwQ2cKSvt2/2fbnj1/1dejR30FjpktzLY2Fw1vB5pVrCAb8DJBwlePeILRJPFljNHJJu5GzsOnNe0aC5mVLcR+f5i7EjcZDcc5rixU4UKUqktEkVG7ehbvPBeo654QtJ9LudLtNWmCTk/2XA0RU4OwHZ6ZGa7D+wNKMcJOk6aJCoB/0KLax4BI+X1rH8CeBLvwdZzwPr11qNpO2YbOTAjtBnO1O+Pqa1/7UjlmjSBHKTE/vei8Z/wAK/nDG5xjq1Wfs6jSv3Z7tGnDk95amH44tbDR9BF3b6Vp8Mq3EaA/Y4T5mTgqAVrnNRV/NfyLXTo4j90mwg49vuV0fjbQ4pfs+sSedL9gIQQbvlwT9/HqKwbyGIsAS+7JfDfniv1Lg3ESxGGk6s3KXm7nHiYqM0kcvo+tXN3401XSZLTThHAkTxlbKA8H7xxsrsNU05rjVHmtrCwFjpLwiWKKyhH2kOAWLkpwACOBXE6N/pHxT1ExQ+VJa2sccuSPmVhkflXV+JLG1aO+v2vbu2neIR3EVtL8lwqjChh+XSvpc2VSphpRouz8jmi0pamd8QdWt7G38QrpS6Ws1oiyQm3s4G2hgR3Q5wdtee+HfGXiNv7GW4nhhmu2cyL9itxtwv3eI6fqmpaR4L+Fdvf3iy+Woltro2wDySbm3KcdflK4rI0u4eWTwzDbrullcMpk+8IyOtfBZZLF05NVZt/M9Xlhb4T3/AOHPiO4vLeP7TKJJtxDMqhR9444AA6V7RpM/mRqa+cPhwz2908LggrIevuc5r6F8PtmBfpX6TQblSg32X5Hkz+J2OgooorcgztV/1TV4X8UP9RNXumq/6pq8L+KH+pmoA+W/2hL1YL7xYQzIY7uSQ89VEhJFfDvxLuINVvkuLsy/ZLqQPbGMjELY4ZvXmvsL9oiaVvHWvRxMrxi8m3K/3TmRsg18aeLJGmuJbcsvnwufsKhQVGeSPce9eZC12zey5Dj7jxleXT38fmuZY4zHJM3+rIHBIx1J9Km0+aP+y40soXu7vyxIHPCjHZmPp6CspPDl5bIVvSo3l1a3jPzvJnjj+tekaPMug+HLd5LFXnjPlxRtghXxj5vXPXFdUoqK91lxudf4L0+5/sCC+vR9q1Nh+7VCXJXsFB+6BXU6RdGx1aHU9Wk82ZVYQwq2VEhHAC9zn1rF8IoNH8L3Oo61cParDwRHw0xJyOewJ4wK1fA2j/btfi1PUAry7T5dt/DbA8j6t715VaVonTE9K+HP9u3Fmp14x2gKkpp1so+UZJ8xj/fbPOemK6vQJo9QknntxuWFwQvVSw449/Wubj+0XmqRW6s8FsAWuZl6vk8ID713MKxaPZgsoijGAEiHT0X3PrXlSm5u5ut7mvav9nVFlG3gtj1JqGdjeXC8skfOcemKrWNvcXFwbm+ba235IVPyoO2ferN1MLeBs/fYYTHFJGsinqn+p8pPlVACrKc81lx6TJ4i8RW9mNwsbJfPvmz9/JwEz7/yp1/qSWNjNeMyrFDzLnngD/GtjwvNDb6CkwMifak8+aSQfMT2GPQdq06WFEk8X6gkNrFAiLDb7eiDCoq9FArkNJY2+pSXu9pJrxQyJn7qD2qPxBfzazqMduxZIF+eUjoFHSr3hvTjfatLcf8ALpFg+Z6DHQVzylfRmkW76lPx9qX2S1tyjD5lKuSOec5FS+Ddtr4Fm1CR8mWHyRhecMcc1T8SLBqF79qmjP2OFsRL/f7ZrrdL0NNQ03R9Jj/0Nb+/iAjI5MSfO59uBXDX0pysOUby1PQfhrYTXl7uJIkufkUr0igH8X/AjXXeJLW3sfFEtvHuG61SdfmJ25yvT8K5vS9YuNOmkNgsaXN5J5drC3C/Z07Z9Tya183mv6/NqtxAsE8sCWsVrks6opJyx6biSa87IsPOeI9tb3UcGKajojiNRhvLw635iedJAGit0UjcysOMV6JomivbQxWk9ncafcxxRlY7gAeZFjGVx7isJoreHx3a2sEQe5uNQigkbqUjVdx49a9O8VDWbzXETRtHjvfIt/LWa6n8uKMsc4z9K+jqcReyxXsZtKPVnH9X5o8yOI1yKJYQZSypu4IXPPYVreF9DtvFVrd6VeRK1naxI00LJ/rS3OPpjvTZDJfRSQXFs1rc2xCXNuzZG72PcEdKksfBI8V6mW827sI7WNYbhrK4ZJJ+4jJHQAV35tiubLfaUqi1FBfvuWx3VrHY+GNJjj0+3jt7G1ULFBbj5Tz2xXKWra6tjr+qaPaQSaqeUhkfCkZ5CnuwHaumvfD9rpvh37DYr9nsrcZhdTuIPruOc/jWfpmq2eh2NjZ3jtFcXUct1lVJXCkZP15r8lpRbqqW7PVaVmeW6t9jlsbGWwaSSC4Hmbph85kY/MX/ANrNZmoCSPTVZBtlmdYQPcnFXb7y31jU7pYmt7a5unuBH2jHoB71Xur6OW+RmjzFp9vLdyZ4BYLwK/f8BUl9UgmrWPDm/ePIo47C/wDEVzqsdjEp82WNp3UMxVfl6n3qlqWlwXHirTI/s0aRiJzK0LFGfce+KXQN7Lbw7iRInmsvbLMT/Wul8iGPxIsnmKTHCBhl79a+JxV51pSPpKfu0ool1bwno0elxPBptuRHJsBKbj07k9a3/h/8LdBe60TT1sxaG+1MPO9sm13XZnGeoGaqrMf+ELgYyKreeGBx94liK9D+ENl5/wATNFtZZd0kKzXAA6sQuPyrLDR5qij0M68nGm2j1OP4L+GY5vO8m7z93i4Zcj6VrWfw38O2qsI9PV9wwTOxf+ddVbxbjg8jqfrUjWpbKgNtr6f6rSt8KPj3Vqy6mba6TbafGsdtbxRIOnloBVuKIu2D0x6VfhtT5YUKRj1q5Fa8DIwDXRGnGKskZ+znUd2ZJtHZiRnHYdqWPTW3BiCw75rdWELtXA4qQQ7e3Fa3exoqFiha6erKBjA9KsizjjbO0ZqzgKvAxSZ9RmkdUKcYqxD9ljP8I+tZXixRaeFNZkXkraSMo+imtwiuf8eKx8F6/s6/YJlz77TWFeN6UkjSy5kc78P1j0/4daF5owI7JXbYCWPGccfWvPb7xZp+qeKZpNs1peT7Y4YryExrIi5Hyk9T1Nel+B4z/wAIPoCsefsUY44J+XrmsP4uaXFdeDbu4dA9xZsk8DM2WV1Yfd+or8kwOLjgcx95bux6U4e0hY4PULfMQlGDnoemfqPWsJ4I8kuP3rHAIro9WkEio3lbRKofnjBIHFc7fRMqlYzjnO6v3yjKM48yPGb96xxN7DI3iiyYYKSMAWB+uTXp9vqT+F9fs9Slsby+06G3KSPapveIjksV9MV5hdWvleKbCbzXCu2wpn5cjuK9ftJp7jTr63hbfc3EBRD/ALRHAz715WZUVWw84S2aNqfxI7DwT4kuvGOi/wBrTaedPtLkk2isf3vldAxHYmoNN0HVbFreyubq2m0q2d5Y5FUiaXJOFPYYJrBk+JFhYeCrMaayvqMQhtTp7L88ZDhHDL6DOc+4rtdY1uy0GG3l1CUwRSSrCH/hUsQBk/Wv5kxFGdDETglpc+jppSjdnK+O/GNna/bPDn74apPEpgxH8suW5Kn0HesTUr2RGXA3MuQfpxXTeKdQj07xRbxGFDPNYvncoLL82Qc9gfauLuWMjKS205wfxNft/B+FVHCOrFavueRiJe/oZfhpreHx9qs+797JChMZX06c1ueIJ0m0+7l8zbLjcuOuOv8ASue8EtHdSatcl/MmW68ouR0UdhW1qVstzDMikFSjE568DjFfayitrHN1ueVeJrW3lsNdezt1kup4Gk+9uiVgAwIU9ON2ateB7M6tdW82VinjFtAFXkKAMnHpWT4bgbWpbnJKuLOYBR3ZTg/o9dr4EtmXxtb2EEYRJgm/2wvJFfLYqjGnJOKtc9GlO61O58Ow/Z/FWoRAghJyowc8Dp+le8eH/wDj3X6V4N4bj8rxRfrkn99zn14zXvPh/wD491+le/T0hFeRw1PjZ0VFFFaEGdqv+qavC/ih/qZq901X/VNXhfxQ/wBTNQB8a/tML9lvfE/l/wCvGoXExdeu3zG4r418QySabp9qqIp1J5BJNMxyII26Z98dq+1f2kli07WvEclw22H7bOxyM7iZW4r46l0t9fsb+a3QyWLbmeQnk7T1/D0rzo2szqjsYMhh014bi4hZ4ZyokucZkznsewruWihW4/tu6YCwU4MKL8sWB8spHc4qlpenedZ2MKK00QibzuhMb9V4rQ8Pwza1qYt7wNNp8Z+Ufw3DZxhvYVzyneOhpFHUwaWfEWj2dzeJIdOIE1rZjrIQcBn/AKCu+8M6e1vtjjhDgf6wqAPLXrg+9c7q2prpskFsiAGMrBbgD5A55/HAruvB9nLY6K0crmeaRi7sy4zk/wAq4qzd7G0dyyb7+zWEg3PGkmUC8s7HooHeu10OJ7vbe3M8TzqcCCNt6xE9j6tXFWGlz+ItcV7K5eCws90U9wqD5ycfLH7j1r0OHSRouktbadDb2k0YDRiTnLHjc57muSSS2OmFrak8kQWRjIefvZPU+1YGpXrzXDFFIRRxx0rQSxm0mwBubjz7mdsu56f8BHYVFHIiwzSTKBHGpP19qVNq95CbMSS2fXtci04R77OALc3TDoc/dQj361s+Ib54YWiVsNgqFHYdgKXw2h0/S3uZBsluW82TPXngL+ArIkjk1XUpSW+RDwaUrt6FRI7eze5hCOcPNgO2OoHausuNPi0vRFhGyBON7g9fbFUtF02e7v0jjUPEtT+JZY2mFtKFmht+X8tshmz9361HL3LRka9pvlxaRcSRiOHyiI1UcsQSQcVnaqdWj17w9qGmXKJf/vlihuciFg6FWyw6ECtPVry7v9ctrmd1MNvB5cUCjhR2/GmeJtsM3hoozRl5J1WDjJZkwv61cKEKl4SVzmqSla9ztvh7Nd+ItefVtUjt7WK2iNvYWNqxdEVf+Wm48nPpXp2j6bH4o8UxafctIlvBafaUhVyhnkJOSSOy9cV5t8MdPea8uYFO2GzRbaHnnf1Y/nXp2n+E5/GVlBdtqVxpCWdyRbXGn4ExwQGDHH3T6e1b5jGll+CcaS5bnnxk5yXMZuj+H7Kx+NVobG18u3t7eWaVFcsDIVI3YPavZI5I2hkKvtT75kx8o4xxXi5tpG+I9xeR3kiXlkyxwMOC/wAwDKR3BGa9O17S7jXLWK2tdVn0phKG86BVO7GflIP8NfkFeMask3LV7no09GzC1yPbrFzfQtveYLFvXndsHBPvzXO+IrSWx8P69dWfiK809bmPzZbeNRzIcLkN1AwauJrE+2SO7VVvraV4J0X7u4dGH1BBqNZIr6CW1uYlnt7hDFNGf4lNftWGwEMRl8aT17HmOo41OY7PVrWDSfBtvYW85S1gRIQQx3MMDkk9SSawPEyqLi0lckrb2ZgjUHIyxBbP5VxNrNrbam2iXOuPfaBpG14lkQeazc7Udu4UYq7JrT3TEvucBj3rzcp4ZnRrOpUehc8U7WiZmoI8lyVJxtUsPTPqf8K5fXo2h8F6xc7WeS+/0VT0zuOMfkTXoMOmvfO4ACxt/FWJ8SvKs9P0bTo9r/vJLorjg7Bgfqa+7xNWNGg7dDKjHnnG/U8g0m1x4mvhHgQxRpGiH2AFX4Rv1a8HysY0BG7uSOlZXh1Xur7VJnJDmYrnsAOtXdBuLnVdc1tkRVtt8cEBI5JAGTX58m5Xkz6DZ2O9fT1i0vRrZkWRcbnAGAMDOa7z4E6I+ofFGW+3FZbHTGA44+d8fyrghebtUMZJKqixIMfxY+YV7H+zfEZPEnih3XHl28Me7v1zXZh4pVUZYq3sdD3S3tY4lC8gjrkVYjVVyB0o3buTzyf50+Nevavp9j51RSFX60jKx47U8jFJUl6IZtOQak3H1zSMdtN3+3FA+VS3H7geKAKT/gOPenr8poBpIbu/OsnxRam68OapB0MlrMD+Kmtfb+8z29KguY/OhlRudyOD9NpH9azqK9OSJ+0jyj4Qm5h8P29rLcvPA1lDPGZP4d3BUVS8VDVdB1wza26an4bmlVYpY/lezZuFDr0K571u/B+18vwXaPIwkkQyQfRUcgCqHjfXIr/+3vDZhdr3yUaMyDCsGIwwPfaQDX41K1PME2rvmPTlpE5XX8NIudwYcEHvWVKqyRsGKqrcZP0rV1qEw7VLeYI41+b+9gYJrHhSOZWLhsMQQOtfvlGTlSjI8eSV7nIa9p/l6npbAb9koJ9Oe1eg6aoOWZdhIGNvOPce9c7fWQa/ifllEu7b6dq63T4WRfvqRxwRW17bhHc22toNWtbq12xwS3EePtgjUOHAyrMe/IrOvJr3xpZQaBrGlNbiErJczM/7qQL91kPXJIB9qfJOPl6DmoE1Ke71W/QyFzAVjUH0xXy+YZLhsTUjVau07nXGrOKtcy7bRLXRJrlYpp7idjjzriUyHA6KCe1UpFeR1BH8Wc5ro75UktyXVY5PauX1S/i8P2UuoXGXhg2swTk4JA/rX0OHpxpwtFWM7vqN8H6Xc6bp+oi6RY5Li7aVI1HODWjrCqthK3ltG6xZO3k8d617hrRbZLu5mWCH5R5znGCwyBjvXPatPovir7boVvd/a44rJriSGJ2hlJBwRzj5a4cVjqGEjzTeoJOT0PL/AADvs9TvoFVZPNu/s6/WVkx+fNeq/D/SPJ8eXFzskMdq0kJIUHBzxXi3hWYeHNa021aY6jqLeIUQ2MKkssESFuT7ZHNe/WOvWuka9qt580cNyGvJFQZEMY6lvc14VSrDEcs4vQ7qcXHcdptubbxpqSE5/ehv++lB/rXuHh//AI91+leJ2jCTxtqDqCFcxuueuDGpH6GvbPD/APx7r9K9+Pwo45/EzoqKKKogztV/1TV4X8UP9TNXumq/6pq8L+KH+pmoA+SP2jfKvfFGv28m1oUvZi27oSZGwBXzrqug/wDCM6EsSkeTeMxljTqobrj2r6f+LHhv+2vH+uTXrMdLjvpy0R+6zB26186eObxL+RrW2TZKcxgdkj9a8vlSudETyXW7U61dx2lhI0FpGArPDIVNzjgjPsO9ew/D/RbHSNDj1C6b7NZQfu1iblm9Pqa5bwx4RF5qqQIALc/LuHHydWIr0G8uIrtbdktzJBZN5On6ft5nkB5kYelcMm5S5OiOpFjRdDbWLyHUdQRUwS0Nv/Cg/vH/AGq63W7sw2cMcRIlu32JEOGfPYegqpoemuyHUNSlCjGRChBCDuOO9b2kaW15ff2zcriR8LDEw/1cfbA9TWMndXBN3NzwzpdxpFpbwyzK8m3a0CKNkX+yD3Pqa3pIWv8AUJL66wlraoFjt1P33/vGqkUZEqfNt7iq8t3PPM6AkrnBrnlqdC2G6reG+uS5BB2gMCeCfb0p39khrfZKdyty2PSnxwxeZkncFHPtVfUtQywiRsr/AErNqw7DGkOofu0+6OSB7cVXtYxCrohCOc5LVY0iPEc0krcE4XHH/wCurum6K+p3IcIViz1bvQnyu5aTNnwrZi1sRcM2zgls9gOrH2rl7JLK61SaeMrFbebI8MbN98nvXT+Krr7PpslpD+7d1EXy917iuZurF7a3b5IlnnRRHgcIg4BHvVxab1Ksu5nG4eS+bJ8z95gHHHuM1W8VSC38a+C7iQ4jtGubl4s5LbU4/DOK6fTdL8n7NavCFWMbhJnO73rnvGlrGvxA8NyyXCg3EUtikZ6ZJDEk/QGt8Pfdo5alrOzO88G3zw6LqLLK6XOUc44wxYHOfWvV0s9asdLNv4c1wadFfTrsjlgEjxysPnYH+7jNeUeF7d/7DvZGXzGvLpJPlH/LPPy/yr1ay1AaPfWV7JFMVtZxujjG4hCCC2PUCuzNMOsThndXa2PMjLlndjPAWjxW+t3qM0t7JZ7kW5uD8zsW5b866/UPElro+tR2N4whbyPMU9RIM859/Suc+GuqW2qat4ghgSRJ43WVY5eJJIifv7frxVjxl5V54wt4wd8lnZYuCgzhmJ2qfwr8poYF4jFxoVY2be56MpcseaLMa8dNQvr6+Q7PtcxfaR2AAB/IVWa4FjZzzMDiNSfl+lWbp51aMkblLY4HSsPxVfG103y0O5pgR+fFfuODw8cNQjBS2R5bfM7syvCObvS5L55CJr64eZgfrtH8hXVWWjT3U6WtraSzzOhkYIvCqPWqVjoItNDgHlS/u4kjWOL7zHA6fjXo/gG61XTPEVtBf6Hcw2d5aBVnU7wrKf4mHSuPN80hl9Dlpy94qlTjKVmtDNsdIWCxYRpI975nkfZMfvA/oR6e9eRePBq9nr2oDVI7W3urS3WFYbVy6qpyRyQOema+pb7SbDRdauvFtw8kctvaMsuT8u0c5/3sd6+PfEfi6DxQuqamfL869la48sn5hHnC/pXxUc7xGNtC3u9T06NGMZKS6HHabI1jp802f3k0hAHYZ65rpvh/Gl1cXM+3bH5xwvvgYNYETD91bpEMMANvXBNdb4Tsmh0m5ZPvG4bbj+70rpjs4o9HRu5oNOP7Zj2JuEQa4c/7R4Ar3P8AZltZZv8AhLtQfgyXcNuMdDtTn9a8I0tRIJp1biZ/0Xjj8a+if2YlZPh5fXBLFZdVuCrY6hTgGvUwkeaql2OPFO1M9dj+VAfXtU0TfepqD5eeuBTlwGx619Be5473HSMFxTVkDNjFNb9506Uqht3I49aRI5l3Ck2MvI5xUi1HM37pjjcQMhfXHajyC7sI10sakswVQNxJ6YplrqFvfBzBMk21treWwOD6V4L4j+NqeE/D8mqeJrm5hC37eZZLbsCkSnoT/d461X0v4vWGk+LvC2hXtpfWVx4vvpb6yEAEiPGBlfmXgDFcf1qlGp7KU7sq0rXsfRWaT+IkcgjaaRmC0KcDjmu3l5lo7Exab1R558M5IrbTdYsv4rLVLlGHoC5YfpWJ4quVvPFGm3Nq6lVgmjnlA3DacYH1HNa+lrHpfxB8ZWJVtlxFDfqM8cpsY/mK5GxzpOg29o6YSRpH3N94hmJH6Gvzqjl062bTjDZO51znaJR1QedC4A42kDnise1WVrdXjfaqkE8dK0riYSSLHHkrnp+FZGgySSWLElY2WSQNvbgBScmv1rTlsnZI4Gr7msLHzMyqFcHGGNX9zG3jdQAMY4qlpOvw65dRWMVjeRGWN2tr+4XbBcbfvbfTHvT4dWtbySaK2vbe6khPlyRwyBip75FcdPFUq91F7FuNmiaP94SWNZul211D4k1mSR1EcnlyxAHkAjoffir0dwis4bgjj2/Osa61Rm1S5MEgDedDFz6YJrepHlkktheRqagxkLEls4OKyn0g6pa3doy+YsygFV+8QCCAPfir19fhm+YZKnGRVvToZWs7hrVGa6WNmj4+8cHFVOXJBsz5maeoXWleG7XTLrWri1VLeRQ3nMuYd4wjsCecGtnxDo9ndRDUBbwyXXlGGO6jXDGJgDg+tY3h3wR4R1Lw9Zf2jb2uqXd4v7xryXzJZW6lcex7e1aPjDUofDvh7dFE8KQkRqics3GMAetfiOcY54rET5XsexSjypN9Twy41aLS/ixb6daW3k2Okwz6jfXDD5FeZQFBPXopH413vh21m1bwZNcXSBpdVnTeANu2MN8iH2rz/wAJanpfjZvGN47so1HVFsiu7DSrCinYPxJz9K9M8I6o8Wkpcs6tbLqJFtC3HyKMAH8a+nyqLp0E56nVKK6F6zuIrrxtqLwSrNGHRN69MqiqR+BBH4V7b4f/AOPdfpXz34Ghkg1i480YkkkMzAer/P8A+zV9CeH/APj3X6V9zTd4JnjT+JnRUUUVZBnar/qmrwv4of6mavdNV/1TV4X8UP8AUzUAfOXxuuG0nU9bzJu8y8uJCo9PMavleRLiS6nnmiWC4nk2oF5ASvqr472Zk1jWjg7zdykFhwB5jV8/3lm0lw0u1eOBXiy3N6Zj6VJ/wj2nznas2p3Egit416O5+6Pb3rptNhOk28aXMwn1KVg1xIByHPVE9AOlc1pbXF/4jdIjHJ9jtWZR/ckc8uPUgV3Wh6P5MxclmWL5fObksfWuZ+7q+p1mkjiaaC3MeyCMbpE7k9cV11mnmYZeSRnZ6Vz2lWrXFyV2sB95iR1xW/ouoyXFxdzNGIrRH8qJh3AHOPxrlaNootySGJAEf96Oq96itWmCsWHOeRTBn7SCCQrg84yTWhZ27SecAW28EbhipY+pBcultYnn97IefYVzOoqLyZrdm/h4G7BI9j/hWvrmqWukwy3N9MsUCHaN/wDG393HeuE8PW80+tzanP5sk05xAZTwidgE/h+tKMXLRmnc9E8P6KJPsduh/dJgg7ic5716FdT2XhvTY4JJ0a5fkRKCW+uBXNLfSeGdCthbQCXV7xzHao655/ibHoK6Pwj4VOkt9oeRr6/k+aaeQ/xHsM9AK+Lz7PqWURstZHvYDAPEq7djM1eG1uo7XypNz/65sgjA/Gue17UrZr9rj7trbj5vYD/69emeMrFP7CNwi/v4eB8uQVbrXnGg6SdQ1q0kutLvH0yOQyXDmMgOw6DHcVwZfxRRxODlWqWjLogr5ZKFVLdG7o/gvVbizS+8tI45E3CNmyxU9K4nXtOiuvFvh6JkUIl3KvmSnBRvLK/zr3xfFWnbljlaW324ydmFFeHfFC1huJrXU4WV4bXWI5nYNgiPdjP0rn4Y4krY/HzoVV7ttPvIx+Bp06HNDdHbaJYG3t0TzTH9l2xMv0Nel27RWsy75GEjYxjqayrDSUvrqa3dEzMgcsD/ABADGKsalBPDeRmVR5yqPunIxniv3ODXNZ6o+HlHmVzM0nwzHrWuatKzXVlfWchjivoZNjqvBx7iurtdLis9N+zQPJKZDvkuJm3Syv3Ln+lZGirJBrWqh2bNwI5QMf7PIro7dkWMnG04/irX6rh3L2vLqDk7WMu8ibdGm5ff8q4PUtOm1jXraMuV+fOzPVQea7rUOHeQnAwa5exha41UXK5CxIR+NdyimjK50d5qEfh+bTtXktHntrG43Sxw/M2wqctt7gV6x4B8UaN4s0U3elajb6nbFt0r27bgrE9D6YryzR7Wy8WeJk0O5uGVoER3hzt8xW6/gK9f0LS9FtNEntNCt7O0tvmQ/ZVUAsvBzt7/AFr8u4klTqYtcq1R6VDY8Q/bF+KR8M+C7XwzYl11PXrgW4lU8LEvLkV81aavk6Kblyw2x9GHO3P3ad+0l8SP+E8+N91BaOrafoULWcRxkcffbPrmr2gLbQ+F3e4GRiMYfnr2rgwFKUIN9WeuockUl1Lei27TCFCu+YkOWHYnt+Arr7LGm6HdBD8yl0QnuzHAH60zwzYwwRtOvLRpk/U1YhhiksbaORhzLLM3PXbyP1r26cbq5XUz47yKy0G6njPNrEyqD1MgUj+Zr68+D+ht4X+GXhvTWXEi2iyT+pkb5iT+dfJR0O51jwnNCkiRSSxNOW28ZHzDJ9+lfY/w71aXxB4E0HUZ4limuLON3jToDjH9K9jATi5N9Tz8bzRgrHSxN8uelOz84+lRqeOPyp6Z5OMV7R5IR/KrZGOaerA96bJzjmmFtmcDigCbzAeAc01lyOVyPSmW6jrj65qWTdtO3rS6pgeB/G34Y+L/ABL4h1e60vUoL7S9Z0dtGOkXmEihkYn99wOcZrofg38HH8EeHfD1vrsVvqWraLbfYrW6b5jHGOSwJ6E9PpXqzEnA25I+Y/WpdtcH1Ch7d17as1dR8vIiFlPJxT/MA470/GOah2n0r0THoed+Mrdo/in4fMcnknVtPnsjnuUO8foaoeNreOGeIFcBE8rjvjjNbfxcT7Bpek6+o/eaNqEc5I/55t8jj9ao+JrVb9JWjOR94Z9DyKwoYeFOu68dGxVJXjY8zvCI5QEUsuMDnvXKXl7q+j2d28GkrNpE1y1k91DKTNA7v/rCv9wZ613DWLfaFQcjqWPrmtD4WrA+q63YzEOBPI5RhkHnNY59iamDwrq0+ppRipSsy34g8Dy+Io/COlCZrLT9LzLcmJgDKNuAn/AskmoPiB4D0q3022udJ0uCw1GGeONJLVNjOhPzh8deO9dwh/4mF7GCHdVXK7sAA56Gue8aeFZNaZNTs726sdVtI8whH3RSeqsvfIr8ky/HVfrSm5WTZ6NSmoxOMmZoRJE0ZRf4e4A9KwNWhls703CtGqTTW67j2YcH+ddIt1HqVnFcQkgTIMr2VgMMv0yDXM+MGkj0lZnwqq6SkL7MOa/eIzU6UZLseYkru50b25ViZCp54rb0m8+xu0pYKsaFyO5AGayLq7JkUcFeCD9RmnwebLqVvG7bY5IJA+OuCMZFE/eg0Qo6m74L8Lab558RTadBFqVy5kVlUgIpBwF5wDjrXM+MdVn0/wAQWcOoTPLaw305Ez9Ii0OYwfYetb9jr2r6ZcaL4ZbS1uY5mIkvFnACRKM7sdz0rz349apLDp/iG3gyzz3FpbxRkfd3/KTn6CvwfFUpUcVNSW7sezTanFW6HnHwlsZNDsbn7ZbxQTWonvFdGyC0zEgj3wBXunga28rwxZLKol2ISVcc7skk15R5MFtrGqaPCpUv5UIfsiQqoP55r2Lwi8c2lwhQSp4UD0Nfe4VLlSNpXItFG3xROMYOyHj/ALZJXufh/wD491+leI6ef+Kzv+MYMY/KNRXt3h//AI91+lfX0/gR40/iZ0VFFFWQZ2q/6pq8L+KH+pmr3TVf9U1eF/FD/UzUAeA/G2RLjxJqduGHmfbJiVB7eYa8F8UtbabZozx/vblzFbxqTnd6ivon4paeq+JNakMUYH2qZ2kP3gu85rwbVZ1aSS9hCq91L5cUsw4UDgrGPU14ktW0dFLXU5vQ9HaxuMLGLH9yLcz3DeZJLk53bexzXc2uh2yp5l20lwc8+advzE+gqjoul20cw3qXbG/fIcnjv+FdVoNkNZuDezp/oiHbD6SH++fxrCrsdKXMaEOnmz0diUzK37qJAefm6n8KiitxCLezwWES7eP5/U1sSbpLpzu3R2y7c9tzVnrGWedyPnBGPwrlW1jXmtoSSRqLpIljYN2Oa0tQvIbSwkMsyQRKPneQ4A9TWXp8rzXzbTtbON3U1k6jajxBqE4WXzLOIbeedsg5bA/ipKHMyvMwr64l8S6jDc2dm3kRKY4p7z7rL/fRfU10+iaaI5DPIwaZcAkjk47VBpNmscgVW2AfdDnPX0/wrYkvbbR0jluG3Qlwqov35Hzwo+pxWU6kYLmk7JGkLz0SNXwjHFqfinUb9WZ4bVVtIA/8LdXYfyr1TTbMwx+5Ga85+FNrP/YcjXMXlStdyu8bfeHzcDPtXpsMm2NSfvD+VfzZxDinicfUbd0fouEp+yopNFHWP+XWzHzmeYMy/wCyvJrWjZ0hjwWGDxtAxWZbxC6vJrzqo/dxfTvWzu49eK+VcnFKKeh18qRDKu7IkXzPyrI1rwfo/iCzkiv4B5b/ACuYxg9cgfnW4v3vuU+ZVKYzjPasKeIq4eadObRz1KdOouSaKPh28/4R28CahA9/aqoRZovvrj1+ldTJZWesw/adPkjliA+dScMPasTjzCFU7scHsarvZ28kxJXEnTKOVP1r9UyTxExmDTo4mDqR8tz5zGZLSra0nymzb6Q8F+t20LOVQxqQeOeeamvreRIf3kWxj37GsCGFbeRwlzdREjn96TUV415CPNtr2SaRcYS4bKmv0XD+JWWzcI1aco3720PDlkdazaZLq0gVduFzjOKpaOr7WYIqsx+XPTNNvtRt9es4ryAggnaTH03DggflVeG4a3t5FhD+YRtU+hPGa/YMJiaeJoKtSd00fMSpOm2pktj4astc1aKC6XIab7FHchyrbm5kII6jjA+tdp8dvF2nfAf4MatNpUIt7mSI2djCpy73DrgEn1HU/SqXh3wWmtadDpkwkQKRJ5sLbXEgOQwNfK/7Uvj7UvGXjaPQW1H+09I8NsUMuNnnTEcsfUjpmvjc/wANzT9tHc7cG1OVjwjwqs9w14JpHmknC+ZcOOS2csfxNe+XLlvDqxCPdudOPoK8v8I2rTSzbh1Yfzr0i8tTeXlqFkeIRt9zsxxXgUJN+R9BJ6Jdj0TQBL/ZpCpgOqkn8KoMsslvcZBVY7VgrY7liDWvp6Nb2LA91B5+lUrxmbwyAZNpLbMfV69WMuVWMrGxosO7Tp4Pm4siowe4Xmvqn4Xrs+Hfh1fKMIFnH8jdRxXyQNSNjZ30jSfOLdkjX/aIAA/E19leFbWSw8OaVbTNmaK0jV/97aCf517OBj7vNY8vHSdlE10xzT6gVhvPpU8Y3HNez5HmjZKYsbNkE8elTtTaXoAxG2yAY4qamDn60+gANIvSlooAKQjdS0UAZHirSU1nw3q1nJiRJ7dvlx3AyP1FcJpl5HqXhXSr5PuzQKrf7yja36g16c7bSD1X+L6dK8p0ezOg614g8OSjEFrP9vtf9qCY8j8GBq4ktXMK8hMdyE3fLksV+lYfhvUToHjTxHIFwi2rXAyfUCuo1hYoZEKDeykoW9a4a/WGbx9HFcDbbajafZ5GDYbBB6fkK4c8hz5fO6vY1oytNHfaTrTTeIrmKYYeWyt5wncht2aZ44vNf0/Sv7S0AxSrCD9ps7hcloiMEr7jrVDwT4Bs9Ms11r+0Lu81WG1ms2lmfI2ZyuR6gDircPxE0u01Gax1TbYBYI5WeUfJMrD+E+44xX4xhabc4xgrvc9Wo+jOUjjt9Ot7dIJFliwCjRrgEHkn8zWL8QmCaDMQMoI2RvxGat6Zbsuk26sfLjMztCrfeERY7QfbFVfGkLzeG79bd8uign8DzX77hYv6vFPseLJ+9oXdDuYr7SdOldyfOgVtx7kCpv7QSz8WRRsSR9lxjPqa5bwLeLcR29uZN4jjKqPQg1oyMX+J0aH7qW4VR9Bk1cp2p8xR28I1S41Ftd0f7Ldzaf5lqLa5k8tdjDJbPtXh/ijWtT1aPw+utzW0uoXupGaV7VCQscZfav4cc16RpniD7L4TuL0/KZbiSU/7pOP6V55HYFZdR1DzY7u3htSYVbrDJJIzY/I18JmGWwdV1W93c7cLU+yZHhm/+1eMrq4ldnleF3x7ZX8+le6+BZkuNPQ7+AcYHFfOPh28EfirT2H/AC0R4/zGf6V9BeB1KQvjrv5q8NI9Vx0ubNioXxpfhem6P/0Ba9t8P/8AHuv0rxDTjnxlfH3j/wDQFr2/w/8A8e6/SvrqfwL0PAqfGzoqKKK0IM7Vf9U1eF/FD/UzV7pqv+qavC/ih/qZqAPGvi1bpP4i1eOb/VG4laUD+6HPy/jXiuoWa3F81xPHsKDZHHj/AFa9gB6mvePidsh1zVZJV8ye4u5iF9FDsBmvFNflFjKJ3DSKJgiIv3mbHA/+vXjOOrN6eiKYsop4xBICrykIAvVgSDj2FegQ2scNr5MaiOOPnaOg7AVzeg6S0eZLpl+1zdFX+BfQeldNCh3CCOTCfxM3XFcVSW6R1wI5ovstvHGPvOcvWVrMws7RpQM/Mq49RW5eSryzneoPDDvXKagx1C8ETDMQOfLz94DtWWwdRbiR7bTYUtx5GpX+VjbP+qjH32P4VYjaCOHy7ZPLt1Xapzyx9fzrG2XGoeLNSukljj0WKBLeNg2ScZLr/KrFzfKLOW63DyovlQL0Iro0pwu+oQvK/kaGmwRn90UYySH5iT09K0vBulp4i8Ry6uwZ7DTS1vZBxw8n8cv/AAHoPrXGXGoXkekp5TF7y8kW3hCnqz8D8hmvaNL0+Dw9o1lZQ/8ALCLYSep4BYn8a/NOK8x+q4dQhuz6nJ8Kqk3J9DR8LhYLnUbVRgLPvz/vDNdMudp9McVy2lyD7Qz9GYgk+tdLHcgRjd3r8KxEnOfMz7XlLq7QkYAAHsKdu9DxUUbfuxQUO8c8GvMnLbQT0RctlLNz0pLosZDGvypxzVnyxBahgc5qoWQj587u9cajKUuZo50ufViXEyW6TSPL5EUSl3ZvuhQOT+ArybwL4m8XfEjxPL4hsryLSvAtu7RwQyQ5lvsHBOcdO9d5480668QeE73T7LKSXZWCRh1EbH5z+QrQsdPtdFsLWwslEdpaIsUSqMAADsK+gw9fD4PByko3nLTa9kYSjKc/JFjzjvYkc/yrH8SajLDZrDarvvbpxbQKP77cA/Qc1suoVTgbs8k1mSWs/wDaVjfW+wXFjL50fmfdPBGDXkYJ0qmKg8W7QvvY2qc3sW6a1NKz8Jnw/Y2WjxkMtrFh5P77nlj+eabYWLvdG3jjMx272Ud89BTpNe8QX+5TZWMDDnzN7E85yQM1Ppy6nH+9TVY4bjoPIgBx9c9q/qzD8c5NgcNDD0p3aS0PzeeVYutNuoM+L/jj/hVnwsums5FXxJqkgtbKMHJQsPnb6AZr4PtNHurq6vJ7wtLdSMTyTyBwf15rqf2xv2mtN8PeLf7C0/UY9T8UIEgkvLhQLXT03fOAB1J71514N17XdL8ZJoer6pp/iC01bTjfabrFgpCOP448eor2sRUr5hhniYKy3s+pzUaccPV5Jbnovh23FoCm0DfMnQ5ru7a3e4vLViMFpiv6Vwtiqw31vHyUaRX+WvTtKiEkmjktgec24evFeJhevkeo9ztLeN1syCwwqYNZ+vQrHpKxKQD5qHg+9at9vtrbaqqySAglfrUeowW19JLZpzNCqncOmcZr0xGfpSG88QaTZrhluNQhjYkdhIp/pX26yquQvAU7R9BXx58Pwl18TvDUU0IeBJXmlb08uNmB/OvofVvH1vc3AjtXYwMB+8XjGTXdTx0MHSvUPKxUfaz5UegIyhdpxWc/iPT0vhaefEZ9pfYr87QcGuXvPFkA0OaC3uUkvFg3bWb5gDwGz9a8s0pZ7XXpZdizyy2zi4ud+WVwRwnoDXn4zP5RnB0dmcsadj6K+ZXyMMv8JB9RUVzeQWeHuZQik9/euJ8B+KLTS/B9i2p35VzPJCGnOXY7sLU+p+MtNmmmh1BvJhhcbpmHy5HIA9civejmVD2anKWrM5Qd9DuFyrEqp2njOeMdac3zL1qjp+pW2sWcdzZS+fAwyrg4HsKu8hMk47MK9SlUhVjeLIcWtBzKVQUqniq813BBsWaRYt7iNQz8k47VHDdwSXr2qTK1xGMyQhjuQeprTqK1i9mlFPEa+lMpCGFc9q80+K0c2k654d1u3wImmOnXrekUgJU/gwUfjXqKj5RWL4s8Px+KNA1HS34aePCN/dfOVP4ECqi7MDza+jLW8yGMiQHNeTePmNndaNqKtsNrPsdvRTXq/hzX/wC2PD0Yu1zqFsXsb/AwVmTjP48V5n8SrWO80W6R0JKqGUdORW1aCxFCdK17ohe7JSOy0nxvZabpsDlHayvrlYfNXnaXU/N9Bjn61jrNaateAMkU8dpb/ZXcAMoYNkAGuN+GVxb2dxYi81Ca+tI1YRWsqr5cbOMfzrq9DsY7eLVLeFFitmm3Iq9Aw4bj618NkmSzpYlzqLSJ2163NohbjawyzAHPT+VKtnHeW81u5+WZGjz9RTvsO4SsGyVGeat26wzwxyoFzgNzwM5x/Ov0h22jscaVtzyb4b3j/wBuXNrcDbLbzbF91xj+ddDFegfEXUps7TDC+Mn+7EDXPSWbaZ8UdYaN9iLCtxGMcEMcn8jms/xBqUknijWCn7uBkkeecnAWMqgGPc158usC1G6O11f7LH4LsdPlby3a2aRlfpj72c/jXH+HL19W8B307qI5Li5kQIvQRx/KjA/hV/xBdf8ACU3Gn2EBdRqVt9ktxGeQCAuf61eXTjo9heeG7iGOGbQ5ZLVnhGA6N8yMfU4rxcdFuOh3YWKUjgvDNrH/AMJJpx2liN0mcegr3vwb/qJiOBurwjw84j8TQuzMEjifD5wu0dTXt3gu4gnsUmhkZ45TuVs9RXjYfc9aWxtaX/yOF79Y/wD0Ba9x8P8A/Huv0rwzRv8AkbL3/eT/ANAWvc/D/wDx7r9K+wp/BH0PnZ/GzoqKKK0IM7Vf9U1eF/FD/UzV7pqv+qavC/ih/qZqAPN/inEI9a1R8fvDcyEt7bjivDPKMfiCS4uh5wRVjtYerFz1c/Svbvi9e+TqmrOy7ma5kjjT++284FeY6Ppxt5Z7u4G69kGJGP8AAOyj0xXk83LFm9MjW18+bc2dzcfStFbeSG2nZeGb5QT14FFraGOGdwc+XGXLH68Us12JbcMwwVUdPpXldTst2Kjb5Ykib7yiuW8Y3o8PaHcXJlEd7Ky28TNwNznGR7iurmmh0+3kv7l9luq5JPU+ij1Jrz7XZl8Q3lvd6jbF/LkE1vYt91OwLepp9dSbWNCa4i0fR7O1g2vGxKllHU9zWVrO+1htLCM/fOWHfn1q7BlivnIjuBhcHGz2rItZHuvEFzPKu9IV3g57jgfhVT/ePlRpHRM7fwnosd5448P2bLtt7VZb0L2+UYX9c16XqcrNMA3HGcj3NcH8M7w3/jhmlAElvpGFx0yZGzXb6pMDJx0brX4XxRL2mNcJbJI/Q8lgvYuRPZ9s8elb1pcFVAPP1rlrOX5uOvauitZfkBH41+dVWloe+46KxswTHABq0WDbQRk1TtcMmepq3HJ8oGM15FRc3UzkrIvGQtGELnaO1Mbtg0ixhuc4qQJtFZQXKrNnPHRCZ4ODkHrXJfFbVL3w98NfEuqaWpbULKzaaBV6lhzx+FdZyvX7tRTQrcKySKskTgqysMgg9iKrDVFRxMKs480U9V3IklKLS0OD+AvjK/8AiF8K9E13VIGtr26Rt6ScMQDgMR7816ElurHcR+NR2lrDaQpDBFHBDGMJHGu1QPYVajIBBwarHVqeIxU61BcsXsuxjCLpxWuqGNH5YGzp+tVtUW6On3iWXN48DiBemZNp2j86vN8zkk4XHAqLduw7MAFOc5xisqdoVY1OwSUpxavufhj8TrHWLLx1rseuo6asLyQXPmHJ3ljk16l+zDqmoa542sY7i4eWw0OzkWBT92IueQPqa/RL42/sp+B/jc32i9tf7N1t+Pt1muC+T1I7n3NeNSfs16B+zm0WmaTcy6tPqI8+e6mwuAp4A9K/qzAcZ4HNMCqdPSaVrHwuIyyrRre0vdFnQ4pP7SslllPzNy2B07CvTbeEWb6YWOcTtk/UcVxvhmxil1fT8sGRifl71214myUuf9Wk4IA7cGtsHB8smEmddcEtaLHE2D5iKfxbmq1rIjSarcRn5Gn8n6bQO9W1VZRblDsdpkOW6Vnx5t/DNy3yl98jBh3LNivReglqSeA9Se38YadePJ5TyvceWp6lQhAP516y6jTdNj3XMMMjJuaWXgLz/wDXrzXwnZQ2vxC8ONcbJEj0+5URY/j4+b9a73XIYtZmls3jZ7fI8xscHHOBXy2c1LtU0edP+NY0LGIaXG7rKs0l0mGlwCCvYD2rnbhbmx1K2toXkgS6lWN7lPfnBovvFUaPZ2cGlXzLPObWMQoG2gLncfReOtamiXsGtL50VxDcR28mwCFg4Rh2Y+teE116Gd1F2ZT1C3utLvbJoypb7Vl45BuGwnGQOxrUvne8mmka3NxbRsYI0zheern+VTXttBFd/wBoXtwtvaWy7naQ4X16/WueuviVolxYwNpGoW8t3dOIUBIRlyT8wU/l+NV71TXUr4UdRb30miyW8n2ue1trUq8iRkbXI/5Z7ew967G1+J0t9caVFZ6e12t465uGOFjjP8RrzzSdPlsrGZr1fs8ECMzJv3yEnqzH1PYCni3uludPuY72W2kZlkKRt+7SADAQr0ya9nCZhWwrUb6GU48zPWPEFxG2rWP2uN7l4bhWhhtl3KM9Hc+3WuqtbSKGZ3EaiVvmaTHzN7E1y3hvXNPtbO3heXdeOPmB5dh6n0q3/wAJtpq315YW8yy3dqN7xc55r9BpZnQdFVJSOeUG3ojqDIaftFc1o3ipNSmljkTyWUZG7vnpXQq7YH0r0cLiqWKXNTdzKUXDVjtxqvIxMg9+aj1HUItNtJrq5cRwxruYj68UsM8d1HFNHyrANyP4SMiu+HmT0ueV+INPXwr8TPNAA0/xUvlEfwpeRjjPpvGc/SsP4heHzb28rkBogTG57hhx09+RXonxO8KL4w8I3VpHdfYLy3dbu3upAAIZYzuDH24x+NecJ4ytviV4eW6injinX5LyHBDJKOM47gnkHpg10U5WnyiZ89w30mka4loMwKrtFtHdhz/hXsOn6iZL7Mbbor2BZ16YDjhhXjXxPt5NI16NpAV8+QASFgP3g4z+OR+VdR4P8QiXw7cKAwvdKmW5WIkGRopDh+PRTU2dOs0nuG+56fAyLuLH5c/P7cViabeFbuKAOwaQywFeyuuGH6c1ppMsjxiNvNSRcgjHzAjOa41tXNjqrvcBbfyZo5jvYDALbHJP4g10aoHsZfxOtW0LxV4a1zzHa2upG0+dV77umfxriNSurnWvEni7SbNPNSKWC1kwMGRiVJTPsBz7V6h8Rryy8VaPHocDvPcQ3Czo1khchgcrljwM1xPgvwPeeC31bVfFWsx3Go6pM10dPsV+4MYCs394gDOKwlHW5cdVY2tI1K10rxxDql2RHYaDaAtfKMxRyE4ZQP4iB/OneH9UbV9X1zWLi4WW61G5MskJ58mIj92D7kV4x8avFuoXT6PpGm7dPtnv4x9mj6MvU7q9J8A2Udjpeotjzrl5lEszH721cfoa8DGV1rTjuj0sNT1uZd5GkN3dBWKfuJIx/wACYV7T4CiFusFsBiJI1Cr6cV5B4kVhcWtwMLHOyo3HfcBXp/w71aXUbi4cxBUhkaJWHfHArycOtT0J6I7LSf8Akbr3/eT/ANAWvcfD/wDx7r9K8UtYTB42vkIwf3R656xIf617X4f/AOPdfpX19P4F6Hz1T42dFRRRWhBnar/qmrwv4of6mavdNV/1TV4X8UP9TNQB5N8VI7m+8d6hHb7ZEjmfbn/lm285b61y9/AtvEtuhMuGy8p+8x7mvQvFVureItYI+UrdzEt3PztXD3MMc13nJLLyO2a8KTvob09rlLxBcC30GG3hKpLdOqE98Zqjb7Qv707I4x+8kPQcZz9BUfiDN1fWileFfK49aZrmnyNpf2SG5WATYWVm/u9SPxriqaHZHuc1rGqNrDJeMdthG/8Ao9q4/iH/AC0Pr7Vh2G7Vb6WZ5M7nJZj61oa1dC6ke3iVduAny9u2RS6JZoq7cBVQY49u9Eb21K5StqjwwW5cttVTt+XrWBZ7dP06VpZ9k04Y/UdQK0/FUkNvZlCPMaRjnnBHIrmYFnurrzQmUHyqhGQcVrT+Jtj5WlZnpfwquTH4vtcv/rtPlT6hWz/WvQLm4Dztk9OBXlXw7mRPGmn2puYpLqK0uHMaMCQpA646V6MZg8m7PJNfg3FC5cwl6L8z9HyZNUbSVjXtPlYEc/WtyzkIXGMiuetWK4B78V0Fh94IR1HWvzmvq9D37WVmbdm52jt9a0lQtnHzEjAx61l2a4PqPeta1ZFmibOFPQV5FR2Manw3FhLrCd/DjjFPSV88gYqe+AW4Q9Q3Wq4Ysfu4rlUmcsdUPkkO7HahZCy8gUxshuaLmdLWAyyNtRBlz6D1qVzSlyocrRLiAMoJ60jNtYZ61m+H9d/ti6lEdqyW0YALTcOc/dIHofWtu5t9rOCQWz1FXUpum+V7nJzxbsUmZmkGfu98U6PZvKnlfekZSvBqNv3fU/jWEo2XMzeKVtCddyEqh2gnj2r5f+L3iQa948uEt51e3hAhVQMgEcH9a9t+JnjqLwj4clSNgdUuB5cCZxtB/jPtXzToaJfTz3Dsrk7i5/2vXNfq/B2Xz9p9aqRt2PDx9aMvcW50mhxi11qySPDOpP8AIV1mp3RtLFnlA/ezALj/AHq5TT4Vh1Owf7pkkZQxPsK3tcuPs2lWDMu85YkHnBzX7hh/di7nzLO0mYta2eXG5cN+QqjI6Lolmpkwgfe3uoP+NMmUyaVYSliuVLfXC5qG4VZpLK3C4hVEUEfxHOTmuh6iXc3fDdu83xI0a6O4mPT7kbCeBnHP1r0uGzefy4dz+WzByidTnrXmnhfUBN8UrWCRmAXS5pk2jG5dwGa7jxZ4qHhvwjqWoKxF0QsEEnQNK/yog9Oe9fGZo+bEHBVk4zbscF461+fUtYl0XSdQddPtnK6hdwkoXJ6RKevHf61i6T4sf4ceI3MNs0Gi3SRyyWtvHnLKwRto9SGJ/CsuDUYYIY4nPlupKShuX84/fz65Oara5qTxxiaRWc28LEHOcAnA/U14ym4ytI8J1JSlzI9O8VeOtC8cano2i2Vw9xb75b28sp1MUmxeEBXuM15BHoNn4+uNW17U4xPqUN21vbeTmNLeJGwFAGOvrTvG18sk3hzxNbXLWt3YtJDHKADkHBMb+oNV9D1y7sLzVmKxxzWd40vkjhZY5AGxj1z0+ldVRv2alTYqjqSd0z2f4ceKn0u8XQ9Xla40+YhLSaX5mDY4ic/xHPQ13fiLWrXSbeW4ubiGxsImG+4uPlUv/CB649BXkvw9s28YawkcjqLexdbyeRukQHPJ/vCs7xd4st/F2u3Gs3sTXOk2h8jSNPK8HBI88r3JOea5qFa6ftDqhVlSp+87s9h8LfEbwdPfLHZa2LjUnbHmXELxCU+ilhj/ABrqtDtLm6vGvLsCGSSFkYbcE85yx9BXz3Ml1rditp8rXk+xbWMY3KwP3x9K9+m1C5uFt7GPIeFVju7gj5RgDIB71006+nK9jrw9Z1U20aUOrW2ltPK0hRgo2qo3P8vcDvmvRfDfiS38TaDBqdnKXgkH8SFWGDg8V5pb6Vbq80zbvOb5WYthlQdMDtXQeH9ah0+2lszGwtUVXi8k5JG7n9a+hyTHfVatnsXVjzqyN3WtYtvLu7e+tjJbtteEKctcEdUC/Wjwv/bU32u81QRwwzEC1sUHzRJ2De9ULrx1oNnqlmjKryyOUhmCFsMeuD6102n30WoKXicMw75r77D5lh6lZQUtzjdOSRw/xhu3TTdIs3cppV9qMcGoSgkbI8dCfQng1x/irwxpOoazLPAsml3EYWKOexIT5RwoPZxivQ/igGu/D8WnYjZ9RnjtRvXJALfMwHqK+edWh8SeDdevLXStSh1qwEjKlrejbPGB2GevtXuwklUbZizI+JHwjv8AxlYjT77VLbULUz+YZmjMU8ZHI5HFZWl/DDWdC1SyurHUbOFbeBon+1xmQyq4wytg9O9bI8Z+J2kkS70wPFnIGSJAT68Vq2dx4l1Cfd9lhghbGBtO/wChrpbjOXOnoMXS/DGpWdrFHP4iUwgBVa3h2HGc45qlf+FfCtreS3WpStqNxOSGNxMT1x0Ucdq6eLwjdzSm6vHnPH/Hu5IQVWuPCK3k8MdzfxWsEj7ks4FCuVB6luvX0pOpGS91jOdv/HksLfYdGsRa27KV8xlCMSOAAo5NcVqtzqEU5tYIpPtdwNhkeM7y57BT0/3jXtWneF9K0tXa2tEiuF585m+ZvfJ7VwcaRPrb6jdSsLOOVsrnm6I/5Zp7di3vXNUcorUqGuh4z4q0uz0v4h+G9AKNeX0UJ1DUb1+VEjcIi/hXd+GrhNN0m1SVir39zcNGp7gNmvOYNWuNX+JWralqTRi8vrzy4442+WNI1OxF/wB0d+9djobG6XQd2ZIrW6u0+brk4r5CpVVWvO3Q92hHlj7x0HiGz+2aWAP9Yk8ciqO2GBNehfCezMektLt2GSeSQ/7WTzXHWcP2omMfMOVyfTNdb4FvJrHUrOxR8wNcXAYt7DIArSgveNamx3Mcgk8dagyrtH7oAH/rkle0eH/+PdfpXh+ltu8YXx5HMfX/AHFr3Dw//wAe6/Svq4fCj52fxM6KiiirIM7Vf9U1eF/FD/UzV7pqv+qavC/ih/qZqAOO8aWxk8Q6mwG3/SJf/QzXCauIbOPzR8rIvJ9a9J8XxsNc1Ru32iT/ANDNeG+MNcN55/lHFtFJsB7sw614MurN6e1iot8sbG6uZMJnEYx39axPEGtSSLsUeZvAVT6H1pL+SSQAtsZCoKoKr6pGILWA8CZhwprh3kdkPdWpiXV9HbsyRn5wMHPc1vWkZh08OB88gArCs7UtffvVDMDk+pro9SuE0mwMsgG4D5Ez3raSUVY2icL4qnFzqwtQAdqjLHt61w2qeLn1SabTNKl+xafDJ5ctwo/eO/dc9hXYBBNeXN5IvmecOFBGQa8z13T38N+Jr6yYrm6xdwFSDkN978Qa5ZycYH2PCuEw2OzSNLEq6PRf2ebSFfF2p3tuGYWtiYHlbOd7N0J717dYzeZJgnntXzP4L8Y3vgfUrieyVZROAJoX4DKO/wBa9j8L/FXQ9ewjy/2ffDrHcfKPwPSvyLiDB1q1T2sY30P1zMspq0KjlGN4rb0PULL5pNoPzV0lrIfl45xXGaVO01x5ykNCBwynINdRa3gRQT8o9e1fmGKpypvVHy87p6nRWkx3EYq7GxjZcqcD3rHsbjcxbOPatiOYSLg9eleFVi9rGNSPuXZtND9qhUofmA71V+z4mKnKmn6ff+VIEcc9ARU19maQHkbf4vWvO2k0zz43i+UryR7Tt6+lQXliuoQ+VIW8skEqD1x2PtVkRszZyOOlKuF6/ep8zjrEuRznjCSfQdW0/wAQ2XEaD7NdwD7pT+E+wB71NYeOrG8CiSYW8p42ScDOex71rT+XcW80dxGrxSDYynowPVT/AI1wOqeHX8PXUSTQnUNH8zCSFdzRIezDvjPFfYZZTwOa01h8S+Sa2b6nMopPU75tTtV+/cwhcbt/mDAX1rkPFHxU0zR4dllIt/dtwvlnKD3Jr5w+Ft5dWPxq8X6BHPJf6HLDP5ayEusQxuUrnpit2RpLXT4VRQiMMfNyxHI619dgeD8OsY4TqXja5yYzEOhC0eo3xXrs+tahJdalILi5kTDBG4UE5GBVfwlHGLFgY1VMNuyOvvVfWtNmh01p4pI0dtseSMkjNa2k25sbJvObcREc+mcV+pUKFLDxVGnHRHys5Sm+ZlS2uWm8UaIofMX2l1ZewG3rXUa1eGS1hjXa5V2GK5DTIV/4SawfcRlWkYdhkACulWItqEaxfMi5JzXpRn7tmZOLOqeSSTRtFEp3Fo5CNvHRcYrVs7Vbe4g3nOyHdg9mPb8q5yG/+z2Oi20zq0kbzhsHnAOa6ISLJIZIz985APXOOP0rr6WBFnQAYfiB56gES6U8PmLyUQuMgCul8daPL4o+Guq2yRs86eXPb269WMbbj9Tgda5zSVFj48k2xedqaaEfsNuCR5kryYyR6Ac10eueOrH4d2ai/v4L7XYUDCOM/KCRjaMdT7V8hmkHKv7ux5+Ifv2Z89alqSw61Yz2xe4tthuCf4mwdpB9wcj8K0da8RQXFpbaNEY31XUWErR7hughByN3pzVzWvgvqmr6T4g8c6je3WnCZTc2+n2p8tURWyTtxwDnNeO3PgPRk1S3uZLjUrubUAHmkacq3q0fH8OP5VwLD0HK83sjxfZ8rsj2JLOy1zwqdA+0w3RadZHkX5yrKc8BeeelUfGXw/8AGk2sR6vpOkvbaRPtE07RksGTOw7Bzj3969t+D/8Awgum+G7F/DOhrZ3YG37OyB5y3qW9M816FYnVW1i3muNQItVLB7WNQFkJ6DPt3rKnaEnFbG6pc2p8yQ/G7w7o/wAOL3w/o9reWfiK/IS6Vk3Mzs2JDuHQegqGSPxFp3h+61bRvDd5qElvGqy3twMQpF0JVe2M1wniK1fR/HGr6npUZhkhupVubVOkyBvvZ/vAnIxXtnwi+JP9nW32OEtqOizMFuPPO7aHGGIz1x0P1q6sYJrkMpXlPlZk+A/F2p+F786hHplve3kkQTZKc5T1RugBPFfRPh/xRDq/g+y1wIbcXEPmiJsZDE4x7815tffAK7s7yQaHrkMOgzyZS0uYizwBuWEbg9MdAelektpOnwrp2j2lxDCbBN4szIC+0L95h6Z5rCMe50UaetyXRIY7nVpZ1LXB8pVkcZ2liecD2FdJBcJHYzW1oUKB9jNGwwO5XdXH3KXWrWMlpprtZWjkh7lRgyHocegrX8N6Da+EtDj021DwQQ5aRmYl3LcsST3ro5uWLsdltS1HpqPNHcSOjvCd0caDEan29TW9pF5Lp9xH8wVHPzKCOtcVbT6pqOqXN7DIItNhhMUNqV+/KeAxPtRpLP4b0WC2u7t9T1EyEFm6vISW2j2H9Kzp1JxqRnGWtyWnY9K+IWkz614dE1tdJa3Ni63sE0mdoePnDY7EV43qnj3TtUwdf0qexkZRI0k0ReFy3dXHb0r1Xwjq+p+MPA+pfa44o5ZPOhh8g5V024U9K5zRY4Nf8G6TcMipPDH9nuIthyjp8pBH4V+3ZbV9rRTe/U4Jqz1OGtNS8LxyB7W6Eh/hWMN+ma6mS4hm0sLbOY7u4lSCOadVHlhv4gDSz6PDCyyxW6/aFzt+UcnHU+grE8M3vgnxMbeLUJkufEbSFpLKV2WWF1PAK9vWuLPcVLC0Eodeo6ceZ6G1rXgOPRtFur6xv9UXWbKB7iKeS5ZlkZQSVaPO3BxXO6poNr/wqt9dvNPa88R3cUdx5kanzlncjaiD+EDoa77XPEdp4dtWeRJLmaQ+XBCjZ85ugU+g9Sa4dvinrT3ktgdEtbnUFXdHDZ3AaKE9vNOOAPavh8HXxta3Jd6nS4JblLxPb6vokenXeqC1+xzyJE1nGSX3FONxz2brxXIeBdQHjbTb671fR49P1fTZ5be408n5I0OVDIf9pTmuomWW4a5vNWuG1LUJYzGzJwkSMDlIx2x69TWD4JED3BuI4mdpbc2zMW+8ik7JD69Np+lfpOHhXlS996nG3Zux8s614duPA/xGfRBHIF02We4immb5mik+ZceuPWvR/DOsKzaTPHnybq58wfL91mTkfpWh+014bure40nxdbBfLjt5NMvW+8TvBKMPp0rhfCuopDBZ2+4M423EKbyOVGD+hr5KrT9lWbk9z6CMlKnFLc9t8LtDqtml8itCwYny85Bw2K6vS7f7Dr+nzY2xz3UmAf4cpXD+A9SFxoNmy7U8uRo3X6NXoV1dRytY3KMAkNyjY+vBruoNdC5/CdHov/I2XnJPMfJ/3Fr3Pw//AMe6/SvDNF/5Gu8+sfT/AHFr3Pw//wAe6/SvqYfCj56fxM6KiiirIM7Vf9U1eF/FD/UzV7pqv+qavC/ih/qZqAOe8eyfZ7rVZWPlp58pZm4wN55r5z1Q+dP5aR/6OszOv+1nvXtvxeunvtYv7BXItfOczMOrfOcKK8c1Ddbsx/iDYVfYd68Kp8LN6ZlW0a/bN0h/dxjndWTrTPcXH2lG3EHakftW3dSRW+mSRkB5ZDuLA9K5uGUC882QEADAyflA9a5KcOZ3Z1l/TYCJFlkYBVOW3cYHrXOeKNWi169DWkqyWqtt3Hv9Kv295DryvI6vHpduCYyTg3Mo6f8AAKzfLguIxFtWOQHdtAwC3cD2qa2rOiPRdTkvEQuNN0PU9QgJSW1iLQuucA5A5/OvL2gffbXIkluLqLDvLI24tu549BXtfjW9sdH8K6hJfSERSwNbJEgzvkYYX8q8ThvJ7ezhtyfOvvLCO2OFA6fjXPW+Gx+1eHmFouc61WOvTQ0lnLGRjuyRk4qdZ/lUyHCYGA2P1rNt7dZIpTLJvOPmC8VYihEaoY2LEDAWQZX8a8WcdLWP3uFJyXvRumdP4f8AFmpaHdB9P1Se2wMlC+5T7YNem+Fv2hr0MItYsFkiBx9pgPzfXFeJ2MieYU8vbL33HpVu1k8lQr8LuxgV4WKyvCYuDVWOpnWyXCYqFlFJn2j4N8Xad4ot/tGn3kdwB1UH5l+ortrWVmIxyD6V8E6fqV1od6t1ptw9lOjblkiYjPsR3r3bwD+0hEZo7DxSPs0mBtvYfuN6bvSvzPNuGq1JuphHfyPzbNuGcThYudL3kfRqsWxjIKnIrXhuVmhUSSBcjJ+tc/puoRXlnHPA6zQuBteM5B+laVuwkUgop/GvzOtRcZcs1aR8HXi+ZRejRKJCHcK24L3qSI/KSTzn8aiEO3IHB9BU8TQoAJeOMZHUVySjynPddFcjZuvGQO1O8wdQpKMBkdqtQ2T3O5LcRsSvDOcCsfU9L1nUr+Oy0sR20YX9/qPVY/ZR3Jr3Mpy3EZnXjSwkbyfbocdXF0aMXKbWhz3iabRtDh1CWx06A6vcW7gG1iAbGOd57V4FMZZo+IdiKh/iyehOfpX0v428H6ZoHw11SG2EwuLwrEs/3pprhj8pLHtmvBPDPh/VNY8IRzpBdS3M0bxMqWrcODhucdK/pDKeG/7GpKnOr7So1rfofE1sweMm0tEjDuPMfRdNjly0syq/9anvLxVtb6NDvaOJmYDsccV2d74RtoWt0kuWt/syqzLJGwK/Lj0rL1Twzdtp8kek6RcambnK/aLdcdfXNenKi4vcx5nc5jwzAJtct/mDN9kD7SeRk11628lnsunXesh8sKvPGa1vh98E/GZZ9Qn0jS4ZoYBBDbzXwLyDJOWXHFdpofwa1fUrOJ/GWqTaVHHIc2OlWvyAf9dDk0Rioq0mU5PoeS6teeX440SzAjDSWjsE2kksz45x7V7Rovgy9vGFwdMn8vjy9kZ+bivR/CXgPwb4YZJNLtI7i7jG1bu7ffIB17iuuOtXLLlLkrGo6qoH8qHiqVPfUq1SWyPmDx/pOu6T4117WJdI17TrEaXFp8E+n2+5nJzucP8AwDkc1L8I/g/aaDNY+MfEM39p6pHHtsrJpvOW3PeRyeGf1z0r6gs/Fk1uWS7bzY2HJccAf1+lcNrHwzsrjXm13wrLaWVzMcz2NwS1vIx5Em0Hg/TrWOK5MTD3NDzqlOo5XkrmT4kmF94T1C3lia4uL61miht8ffYqT07Aepr5ah8Prq2l2ZIETrErg/3WXgqT+BFfWTeDvG7atHd38Om30MYBeGznaMufbPYDt71wfjf4SajNeT3Oj6PqGmGQ75IY0Wa33HqQMgj3ANfOTwNRa7nFWhKdjzr4bXo8EeIrSeWQiC4kWB37At0Oe1fTNm0cN1bT5jyTmGMnJxnBJ+vWvAtD8E2EerWsnifUr8vaSiRLA6c8MLuPu7m5yAea9i8NXT+LryTUkuobjSYmMeIuk0g6n2VemPxrJ4ecY+8a04OK1Pnvxv4Qh03x5rUFzJ5D/aWniLDAnjY5GD35qTS9Pilzo+kWpmkkcI32VflgUkFiW6Zr3fxcumeIoZreTTLXVLayy5uLiIOI/ZAeprJ8L6e1rozwacEl1aFzHtMPlJDu5ztHUgd81nGDfvHO6d53NWzj1C+1y2lNxIIbOERW9jE2U3YALSepxVj/AIROE65PdOvksYwLy+6PIv8AzyjP931qe3nj0m1XT9OZvtTpvlvGHCLn5j9eeKv3Ultb6bBNdb2hZhHbxjPmSse2PerludtNabDbqbUrmF4dGijsY2AWO5kQ/u+eTt71U09W8uTSEvZ9US3bNxfTdZGbqo+npVqe5vLgx6fEipNL8sro2REv+NQ6jrFpoOm29npRRrySVgsh5T5R88jH2FRZtWNdi/eahFawyWtmpa7h2gKnOGbpn3rKfS/st5cPOWWOECMyE5xnltp7knjParOgs11arPbAQaOrjdeTcS3kmcFk/wBmrM122vaudPhVWt4TtZwPusTz+OKcaTsQ7HQ+DvENxa3FnZpAIEKbhHGchVz8prH+IkLfD26vdTS9j07RNQcPM0gJWKZuvT1P86i0HWTJNcXtuBFawTtEshHXZ8oWmWOr3Pj6S4v9VCvoVuslpa2zLmO4kBwZD647fSvuOHcRVi5UXqcOIicDqPxB0xY9s/iZLmXqILK1eUsOwOKk0O7uIo7i7tdJnF1eylpry8AQlvoBnFbmr3YN7Hbxoojt0M0gVQuQBhAcDnn+VLZzSW+nRwsd8oUsWHTnk19riMLHGU0qr0RywbhoUJfDYvHE+pXclw6neIYv3ceeemOcVz8VukN5qttp5FkPtdo48njCHO5c9812xLoYg5Q7gPlPWsSSw8/XJ8BYwywufL9VY1th8LSwsF7NaDcnLqXRbwW8bXdyfLt0bc3oig8k1X0PR4rDxJdW8O2O32me1AIIeGQA4+gbJ/Gt6SGL7PdQFS6SIUKv0OQc1wcMlnpngSC91a5ZWtpAkcSE75oRKMrxzwM1viq8cNS52Ja7GV8ZfC+t+JvCXjix0eytLoadAsbW8zESPIV3h19DjpXyt4dv1utc8MXEYKsLfymTP8WOR9civvKbRfDMerL4o0Caeex1CFbe6SOUvEy9A2087lzXwr4y8Gv4G+IFzYTQPCtnrLCFs4DJJ8yN9Npr8neZfXK8ovQ97DR909V8Ma6dI1L+zNvyXF1uz/dDIWGPxWvY/DajUobm3IyQNy89+teLf2duZL5OXtNshPqFPX9a9r8CgpeB41yki784znIzX02G2RtI6rwrcG68QXErDDEoCPcKAf5V734f/wCPdfpXgfhVQniC6A6bwfzANe+eH/8Aj3X6V9lT+CPofP1PjfqdFRRRWhmZ2q/6pq8L+KH+pmr3TVf9U1eF/FD/AFM1AHm/xJjZtcvzkhFuZR5ePvHea8o1qMtMz42Kvy4969g+JEZbXNQ7f6VL/wChmvIvEjG3Z93QjcPrXzFST5nA6qC904jXLxLGIM7cE461wXjjxVLFp+m2Nvay3L38/lGGM4Zh2BPZT3NavifWUF4sBxJFGuZu4FZ/hGMeI9WN9OwJjYwxIB9wAf1FaxXKrnSdFay3en6JY22oyxT3GN0jQrtRP9gD2rPlZL+4DxkYBO2QH7vr+FaEfzTPJctiFS2C33UUetedeNvHlteW7aToPmC0yRdXjDBI9E9s1hLRcx7eU5bic0rqjhFd9fJHOePvEj6tqQKlX02xby4AGz58n94eorCtbeSMySTHM7nc59/QVFfNFNPFAOI7NScAfkMVLBnyyGb5l5x9a8+pO7sf1JkGUUcqpKhDpb7+pctIyEm3dxmprVvLeLeM+lJaMGjmOCcL61LBh41OcYHQ1wzP0OitLEc0Z+1b4zyvJHr7VejkS5XcjY+bOBzVe3YSMzd+lM0tdrlOnz7P61ySN4JQkacbbchuajkYzXUaGNdhG10Y56d6PMMbyEjIzT5p40uYiByy1wybjK61Opwu9VdHofw3+Mmp/Du6EL+ZqGik82zPzHnqVP8ASvrXwR410zxppEWo6XcLOHHzR5G5fYjtXwOqySbkVcnO6tvwP4z1fwDrS6lpcxifpLbk/u5V9CP618bnGQUMyi5RXLNH5zn3DEcSnXwsbM/QWFgQWAwO/tUbrHvXLBV6uzHGB3NcF8M/i3pvxM0eSe2b7JfwkCe1b7wPqPUV53+0p8RNU0/w+NP0uX7JFcuIJ7huHf1Vf8a/K6GRYiePWEqaa7+R+O0sBXq11h7WbdhPi5+0S0V8+heFpFjaIss98WyAcfw+texfs1/Fi6+JngO6OpwLFqekzLZytGPlnTGQ596+C0uEt7cN5ck0gOwRxjLMx4H1Jr7q/Zz8Cr8J/hHCPEF1bafqerzfbrhLuZUMYI+VRk56V/SfCeWU8vqXw9P1Z08bZTl+UZVCi9a7ep6J4k8QW2mx6f59jd6mfOzLa2sXmeXGQVEhHoCRzXksP7RWtfC218S6Ha6VBq403UmAt5CVlt4pfmUrgfMMV7H4f+IXgjS9QlubnxdoyedD5Lqb0ZXPavmv4/yeG5PGWj6joeu2V7c6pGbWZ7WdZN7xnKMRnnjivUzCtUhj37ujPwrC2lDY73w7+2ZoGt3oj1jQ/sab9hvY41kxjruXBIH4V7fpF94a8a2q3dhe6ffw7OtswBX/AHgCMGvzxn0vy7qd7i2VrkNN86nyzkkcitHwTrmr+BbqO/0y4dFbCyQyLjPPfsRWVROWp6iVkfoDL4N052TaQvpk8fmOam/sWfS4XNpc3QJGfL8wMP1rwbwn+0dBNHG2qaZMvy4+06e29AR/eQ8j8K7DTf2j/BmpWMEn26cQzbkWQ2rqoK9a45Uam4RnE7hbTWrhD9o0m2njIyWdgj49cipE0m+s0zHbCBG4MfnbhWb4e8YeGdbuhb2OuR3El6GWNd5G/HOBnvWzcx/Z5xnSLyRVGAyScVwzg97G8Jdbj7eGeRUMlorgDB+bNWl8PrJIJo4xFJj+En+VM0vUpIFw2nXsAHd8EVbbxEqnlmB9NvNZxhBatlcz7EDyahYy/wCv3R/3WH9asx6/cbgMMPq3BNQ3GpRXTL824Z69qo3umtdzcXs1vDjG2HHJ9T9KHo7Jlct+hfbxlEszQ3U1uTj/AFUhBwO/41zmqaH4W1oNPa3baLIwPmCwkEYl9yvTNTjwrZRPu864lkPVmwTUsHhki6BDNJD0CsoNOVZqKi9TGVCMncwbjwbBerBDbeNb63gg+ZYVETID6sO9PfwDrs1rcx23xBuI1mJDT/YoyxB6jiuuTwppt1byx3FlGzTfKVKkZH4VkSfDnTbCBjp/nWMjfMUjlbBI/lW0HBLY5JYelfV2Mj/hB/GvhXSbufTL/S/F10zAtaXUf2Z3UAYQNkj8T3rHsfGCXm7UdX07WNK1OQGNLaaxd47THBCkDGf9qvQP7Hv42jeLWJIyy7djoG2+4I6n61Wa68UaTMVXVI79OmbqAZ/Sm4UJ6z0ZH1dx+BnnTeMNE1Nr+D+3jpdq8mJHmiaGUxgchSeufWpdJh0vxJPFBDNbJYLGsktsswDSRKf3cKk+pG5vUGvT1vzqS7dS02zn/wBryVb+lSXGn6HfRiKXRLE9j+5AP6Vh7CinuT7GpujDexNjbjUJ3Se/dRb29lG26CDPCBQO4Heq+vE+E/D0mm6e2/WbsgNIB92RsjefTGT+Va9v4L8NSMTFpv2fDbkaGUrhh+NQap8K9I1pbhRc6lbzXHHmx3TEj6Z6YrOOHjKdkyZU6lry0MDUY2s9H0vTbV/ISd/sVmwPUY/f3Tev8WK1LTxBpE15D4X02zu9MtbODbZyXETJHMqcEqT155/GoPh74Dhg8WXl0NTutSsdEX7DaG6YOQx5kz7A03xp4viXUDeR6bqlxb6Ossc89vACo3fePP8ACOOlell+Y/VcWsO42u9zlnFyV2Y9xGZL6+c8q8/kqf7wUdqq33iOOzmCLbz3k8gDQ2lmnmTHHcD09zxSrGyaDZyzyKBMjShoDlf3h+U/XFdN4J0xmsNT1DS4oU1WYG1hluOQgHH/ANevuswzCGCw/tH1ZywjzlTRxDq2mR3iW8y5JzHMuGDj7wPuPaqVxaiHVUkEWFbCkrz0BNdHb2+paDHDpupT21z5kbSxS28ez5h9/cPXkVnXEbKwLE8AkcetdOCxKxmHU0ZSjytjYWN7fRpGMpkZI6dawvDfjLSvBOtXtnrtpPd3N1qJitZoLXz12nsVAOwfWum0ONLdog3yOzdax/DvjHR9Bj8Qxajd2+najZ3TT3TTjB2lhtKnvx6V4/EsprDJRLoXOy8YQ2uk6eXtoIoLXcB5UaBAzseMAdGr5E/aT0m7m1qz1CW2+e7tEUgMP9ZG3XP0r6u8YaiPGHgO31XS4HljMqXEcMo2PKgbkD69a+d/jVNp3iLw/oEqNML2O5mspIZYirqzcqW/KvyvCRarx5me7QMzwza2+oWaBhhJoQJFz93I5Brf+CWoajpvijXdJ1CKUW0bL9glkPDoowdvrWN4VBWzkCoD5aqmV7kdTXXWVnJNLDNFJsuIG3oynsOor9Iw/wAJpLqd34RZ2165Mn394ByPYV794f8A+PdfpXgPhGQSa5M6nIbYef8AdFe/eH/+PdfpX19L+HH0R8/U+N+p0VFFFamZnar/AKpq8L+KH+pmr3TVf9U1eF/FD/UzUAcV8RV/4nmplui3EhX/AL7NeBeOtRaNZJSfljUvX0P8UFLanf7Rk+fJ/wChGvmL4xxvZ2sUcTjzJ25C9hnmvmpfGzsofCeMa5aalqViYbHi8v7lZMn+GIfeP0r0Rb3TPh34TN1dOUyCkaouZJHI5/GneD/Dq300t+4PmeUIo/dRVf41QCHwrpVwyYEd2Oo7FcD+VVKTie/lmEhisXChKXus8y8UeMrzxVC9rCsmmaSACUU5kl/3vauUjEaQlMeWmMYBzirk021ZRnByazo5P3ZLAbdp5rgq1OZ2Z/U+W5bg8lp+zwsNXuyjZyedI0h6zOTu9hwK0mk2yBSM+9VNJhAtYCRw2SPzrQhjCxTAVxy+I+iwMGkmya0jb98QdoxU0bjcFIzxTbNGkjl7cc1btLbcx/ugZFctSSR9DCVhkKruIBxxTLH/AI/nXPB2vVuO3bzPlA3ds1S0yQzajJ5o2uq421wylc6OdRepe8z/AFqnp2pZPKaaMH7yim7W8yU4yP4VpvkFpBt4O0ZzXPynXeyJfPP8BpYZg24ydqiZfLaRQdyk1katqsej2kksvzhzhIv4nI/pU06fNKyRw4jF08LTdSs7JHYaB4oufCepRazp0/2a4iOWbdhHUdmqz8YPj1a/Ea80ltOtWaS3hIlRj+7809SD6V5FqFxfa3CTdMqo3K2inAUUy4s4bOzjeJjFtTc27o34etdDy+h7VVqkffPwjOc/p4nFKtgo8rju+5NPfa7eXSN9u+wSQyCRDb4G0g8EH1q1N4s1G91gXPiC+1TWrlMbpb66Z0znpjOAPpVL7fHcQssFrKzYyHIwu6rWlaIb6a3E10okf5pMLkj2FexTryoq0HZHwWY4ieOf1iveT8/0PQbzVtP1DSY1FlbSsRkeTGpxx6gZrzXUvDs9tLNNFDNbFMuk8URDJ7gjpXs3g/4P6brMIIvL1dwwXSQLjHPQdq1/GnwJ0bRbWJrfWr+4ZkEhP2hgcnqPpXoxw9ecfauWh8Yq1GLcJR3OH+Efj268QMun6zIH1KzcozZ5lBAw2D7da9Jt9Ua401UWLI3bQO+Q1fOt3Y6x4S8RzappE00dxF8oEu0l1HTrzXo3g74tQ6gFsPEUA0jUJpEdZ4/9Q7E+vY1z1LSlZGc6coR53H3T1V5G0W1dLRnie4fyyvpnqaueEdYbUHtba3Z443Mm5d/TZxu/Gql3p5hnuriWfzolj2wovIzg85pvhe1SG50oxodzQPu/T/GpjE5L2V0emRxi51DTo7O4Fper5pQ8KFIX747Z+lep+F/jDqmjWKWmv3d8u3hZljWZCPfoRXhuqTbbqzlBXckbnDg4B2+tdLpfiGRrOB7pEkTaspUHvitlSi9zJ35rnu+l/tB+G575rO6mkBRtrXSQuEP1z0rto5tI8Xqk2n6rDI0YyslvOuR9Vr401CBNU0uYrPNaTzNJMGjORzwBVv4QtqEHjXStFkuVe3vJ0ikm8sB1z3VvWvHxtOFCEq9T4Ypt+i1ZupS2R9iS2uq2LIDDDqKD+IAK5FRx6pCt06tDNaHOCsifLn696uaToVxp0UiS6ve3wY5T7QVOwegwBxWksL+WUllM6ngCRR09Olfk0vEDh5/8vZf+AM6FGditCqFfk+fPOVPFSFpI2Q7QDnnOaF0+KJiUymeoU4FSLCRwXZ+cjdzio/4iBw//ADy/8BYcszJurjVftEn2YQ+Xn5fM3f0ptvqGofN9pt42Uddj/wBDW0tumACN3OaabKHdnZg/Wpl4gZDfSpL/AMBZUYO5nreOy5C4GOnpU1uzMB5nzLUy6eik/O2D2pF01FziST86j/iIGRf8/Jf+AstxIZZD5n7iOPyv4t2d1WQ8PDCP5jxQliq8l2Zuxzinx2sca4xk5zuzzTl4gZE/+Xkv/AWTyPoEbF5FVYtpHetW91RfD/h2+1CVNv2aCST6tjgfiTVazuvsYwIkf3aq/ipf+Er0STTJz9ngkdHdofvHawbHOeCRXoYfxD4cppylUle38jOOtRqz0WxnfDLfa6I1tdRlZ93nSvjq0vzGrmvahZ/2RfxwXUUk7hrYJGQdrEEYI9eatxz+Tv2KFLnLH1rDXwvaQ65e6nb7raS8QLLHHjYWB++M9DXz9PjnI6mK9tXqStf+VmP1arytWPKtQb+y7C0sGORA3yrnoqDPT616d4Tt7yx8Bo9mkU1/JCblI5m2qzNyBntWTrPwtsdZ80tfXcDyBgXjK55IJ6j2rsreNLa3igjUCONURR7KMD/GvqM68TMgxtOFKjVlZf3GY0cHVprVHLaTJeeIIW1bU41gvCDbm2U7lgIPzgHvms64Yw3DTGTMaA4X6V11vo8VrZtbRs6o0rSsc8lmOTWVJ4JtpJHc3U/zdR8uP5V7WU+KPC2Ewyp1qkr/AOBmU8DXk7pGRbzC41BstjaqkEf7Vcx4ytbKTV7uGeC2kjkurWJnmjU7U3DI/E16JbeEba2uGlE8zFgBhsY4/Cql58P9Pvri+lnkldbxVWSM424Bzxx7V0Y7xR4TxdJ0/ay/8AkOOCrRWxa1bxVYXHiC98MWymSe1tEu5nj/ANXENwCJ+VfO3x+1B18LQSht6jVoWEi9mGR/I19GaR4P0zQ5rx7ODyvtMaxNzkhVOcZPJ/GuG8afs96R428Oz6NPqmoWVvJdLdB7byw6MCTgEqeOa/O6fG+QU66mqkrf4Wd9OjUjujxH7XDpug3zQS4dmEMJX+8x/wAK6zwuhit1Al3JgA59au+OPgTpfw/+GupXttq+pXcunA3EP2jyzlydoBwo4G6sXwyTaaXEsrmSVIUDueMnHWv13h/PMFn1GWIwMm4xdndNa2v1KqRcdz03wfxrc31X/wBBFe/+H/8Aj3X6V8/+DG8zWJG9Qh/8dFfQHh//AI91+lfqdL+HH0R87U+N+p0VFFFamZnar/qmrwv4of6mavdNV/1TV4X8UP8AUzUAcx8Qo3bWr/ng3En/AKEa+Z/iIsMmuTiXhIjnceccdBX058SrgW95qTE/N58mP++zXzJqVqdX8QJbzfvI5J97+6jsa8C3LJyO6j8JuaPpP2HRYHwsZkj3R8Y+U9q4f4lWp8U6DfaeHUGNBJHx0Yc4HvxXbeLNeKwAEbQy7I1HbsK5TwjZvrPiaGB2/wBA00rcXUn/AD0l/hi9x3NeTisTHC0vbT2Z6mAU/rMHTWqZ82sn2iKMuCJCMOMYIPcGobe1XypQ2dpUivRfid4fh8O+ONRWKPy7a8ka7gGOArcsPwOa4yOESYP97Py+x6VwxrRxEFUif1zljli8MqjetjO0ONWs7YnGApHP1NaFva7llxhR9Pes3Tlx5FsMgB3EhXqME8D611Gm6XdahfRadp9u95qE/wBy0i5c88ZPalKfLHnm7I9KhiKdCm3WdkipFD5cEo2YG3lhxVmxQSTGKMNcNsGFhBc/oK+ifhv+y5EsYu/GN2bm5bB/sy04jT/ZY9zXvXh/wjofh1Vj0rRbPTxGNoMca7vrmvhMw4mw2Hk4Q959z5fGcYQo3jh4c3mfEVh8PfFF+wkt/Dl+8bD73lYBHrzXMato89hqMlleWs1lfWzZZJFwcfWv0eXdIxJc57YOK+e/2lPhNNqix+I9MT94vF6F5Ozs31rzMDxIsTWVOqrXObLeLsRWxShXSimfMIYsqORgtUk29bhiMcjFXjZeYyxxbWRDg57VVu7Z0m2evevs1JS1jsfrtOp7sY3umZ8kiW/mTSYEajc/oAB1rzW41eTxBJcXRVivmFY0HGFHoe1eg69pskmj6hFEGJaBgFxyfYV5lH/odqUEzFSP38g6/wC4o7H1Ne1gYxcHJbn4xx1jq/NSoQdo6/PUvJIvmQNaFrmQn5t3+rjGOBnua1Le3VVWe8mEjtxudcRoD0471zcN15ckSgGK3UD930AHrnv9auacxaZfKMk84kLLCzbok57+tdVSHV6H5Op82knc6mO9jvLgJF5kaxJ0x8snrin6a7bmC4Td91h1+lV7WMx3YO9Z5JuNqEs5J6hUHSvVvAf7Pfjzxqsdx/ZUfh/T8/LeakCpYHuEHX8a8ipaD96RVSXNG0tUS+E/HEek2SL5mJiuWVB0x1q94o8fjUIVQNwUyNxwOelepeG/2MtFgkE2v+J7y+fo0VlGsMZz16nNdzpP7Ofw10trcPoputyBRJezFuPzrshmM/ZunF3R4dTC0+bnZ8S61cXV5Krrc2YdOCkjZYD061mXWky6lYyWtxbW80G0ujRg8MRwfzr9AdS+B/w9t4YIn8H6dsmm8nfsPBIyDnNZuufsy/D3UhGkely6LORtE1jcFOnsc1xPFQg02egnGdP2aeh8pfB3xbfX8MXhzW9t3eWwxbzq+WmjH8LdMsvrXo1jd/2PrVpEz/uizRqxHTNa3jL9le98IXln4k8M6l/wkA0e4E72dwoSXb1PzDrxmvXfEXwy0bxP4Rh8RabZtBctD9p+zgZA4z+dc+Oz6GEqU217rPKlgVafKziJYWutKvdgUmONjyOnHasqG4NvG/zqM2+drcnAGOKI9SeHRGlAOCvznuc8EVmqqTavKNxK/ZtmT7nNfUxqe0hGcep43JY6C1uI7W3t49pxsyVz6+tTfD2eeH4peEghOP7YhVlB4KtnJqkvltzu/h2/lWl8Kxn4peHD98f2jGB6j5s5rx88lfLMR/gn/wCkscPiR9xUjNt7Zpajkxzk8d6/z5irux6h5Lqn7V3w10PX9U0bU9ceyv8ATbhraaN7WRwWHUqVU5GePwrjfjD+0BFoXiD4U69oviKFPBGqXsx1G6jjLrJCgAYMMbsjP3cZB5puieGvCnxO/aE+JujeIfBnh+/TSY7OSG5eyXz5C6HcXf8AiPHWuZ+Att4Gt/2e/E8njqysLvw3pHiW+YQ38PnLDhlCBV67jnAA9a/XcPluVYLlrxpTlNKClH3ZX9tB25dN09dT7enhsBSSmqE5TXKnHmT5vawdnH3NJJ2aVpHs6/tL/D248Iat4ks9dW/0/TGjFykMTCZN7BU/dsASCT16cGqWn/tZ/CrUryC2i8VRpLM4RfOtpkUEnAyxTA+pNfPHwl8P6Z460n40ePtJ8OQ6B4Hu9Fk0zR7ARBY5jEpdplXpwyryONxOOlU774X+D4v2E4PFVv4d09fEbaf5raqsQ+0GQzlWJfr7V1y4XyWnUdGq6nM6kKejj7rnG9paW91729OhtTy/J5VPYtVG5VFBWnH3bxV7+41LlldaWuj6f8W/tMfD7wJ4pvfD+u6y1hf2iRu+beSRDvXcAGQHnBB/EVe0D9oDwL4q0PW9V0jXEvrbR7drq8RY3SRIwCchWAJHGMjjNfOXjy18D+K/jF8DrS/i07WbiWyitNWs5QG3FrYGDzR3OWOM+tb2n+GtC+Hn7U/ijTtC0iz07Sx4LluP7NhjAglYFCQU6EHHIrzp8OZVGhDSoqrpuetuVqMuV9L67rsmYTy3ALCwfs6iqunGeslyv31B6ct7PdPmfzPUdH/a5+FetSWsUfiZbea4KqqXNtLGFZugZiu0cnrnHvXr/nLs3/w4zkc8etfC+teE/CfiT9iu78dr4R0TS/EbQv8A6ZptqISpW5MeRjplc5HTk19l+CZvN8FeHpQfMU6dbNv65BiU5rxM+yfAYKCqYJTVqk6clJp6xts4201PLzTDYSjCFXCxlH3pxalJS1jy7NRjp73VHMWfx+8J3/w31bxrBcTyaVpbvFdxCI+fE6tt2FOxORj2NR6p+0Z4C0a38M3d3rax6f4hV2sr3YxhG3GQ5/gOTjnoQc4r5E8N2virxFN8WPGngTUbOWSa/uoLzwk0YZp7FlI8/YeCdxYjjIwfofQPDvgrwu37COofZZofEFxb2lxqEl1NGN9tflsyBQeU2cL7gA96+kxHC2V4WUeeUnzVIwsnrHnjs7r7Ls0/tLRbH0FfJcvw1WnGbk1KpyNJ2cLrZ3W6esXtON9rHvXjj9ozwJ8OdetdJ1/Vms57m0W9jlSFpYzGxIXlAeuM9Olb/wAP/ix4U+KVrcz+GNXi1NbZgsyqrI8eehKsAcH16V80abNo+vah+zx4V1nw7o2v6dq3h8+bNqVsJpV2w5GxzyMFTx7103wa8O6V4L/a7+I+i6JZQ6Vpi6HaPFY242xr8yFiF7csfzrzMZw9l1HCVFHnVaEHO904tRqcj03V9/I8SeDwf1OTUZKrGCnfmTi1z8r05U0/mz2f4l/GTwz8JBpL+JbqW0g1KV4opY4mkClVySwHIHQcA9ayfCX7Snw48ca9b6No/iWGfUbg7YYZIpIvMb+6pdQCfbvXB/t4WMV5+z7fl4FluVvIBAzDlWYlTg9sgkV4v8UZPhPbr8Lf+FejRbbXU1/T1vG0yIxybcqDu4Gfm/WtMm4cy/MsvpVZxqe0m5xvGzinFXTlpone2+tmduCyvC4nARrSpVHK1S8otckXBcyuuR77fEj6z8J/HTwb40vtasNO1UHUdHeZbqymQpMFiJDOqn7y8dq5iD9rb4cz+EIvEI1SUWxuY7Wa28k/aLdnzgun93Ck5GenHPFcT4+0TTtH/bX+GN1Z2kVlLqNjeyXUkKhDcSCOQBmx944A6+grntY/Zz1Kz0j46+J9R0+2tp9at3j0jTLNVKRRRMZfNGBwzNj0IwfWnQyXI37OVeUoqpGEormV9ZuEo7a7c1+iViKWFyn2tNVVNKp7Npcyurtqafu7LdO2miZ7Fpf7Vvwt1jUrext/FUIuLhxGnnQSxpuJwAWZQBz6mu+8ZX1xp/hPWru0bZd29lPLC+3cFdY2KnHfkCvgnx1d/CSz/Zf8P2egaTpVx8RdQtbWyRbOH/TftOVDlj1yxyOeu6vvTwZp13pPg3QdP1FvMvrbT7eC5Zju3SLEquffkGuLPMlweURpYrDRmlzyjy1LXfJb3lb7L2OTNMJh8DKlOnTnB3d4zabtFqz+GOkrtbdDwf8AZ3/al8Oar4D8Pad4y8VwnxjMzQzCeJ0GTIRGGk27MldvOeprvJ/2p/hvYeJtS0HUNd/s2/sLtrST7TA4jLDgsHAIC57nFfOH7RWl+AfGfjiw+Fvw48J6e3jbUNSU6lqlhahPscStmYswHQclj04AHJr0P9oLUfgcvhvxY16dAu/GdpZSW4mWLN2J0TauXA+8CB1PbmvocRkeV4qvSruhWi8Rd8keW8LtWlZKyg7u1+x7KwGAxWLhCOHq/vFeUVJN0+aWkn7nw21s0nazvZo9p+Ms0d98J9bkhdZYpIonV0IKspkQ5BHUYrxLw5dJqWnGeMHYwyD7Vs+B11K0/Yj0h9Rjdrw6LHJsk+95bSZjB/4AVrn/AAMpXwnZHptiXK+1fq3hph44LC4vDJ8yhVkr97JK5+aYyKhUlBO6V/zPVPALFtQJPXCf+givobw//wAe6/SvnnwCytqDFV2r8uB+Ar6G8P8A/Huv0r+jqP8ACj6I+XqfGzoqKKK2IM7Vf9U1eF/FD/UzV7pqv+qavC/ih/qZqAOP+Kiv/aWoqOczyYH/AAI14i2nmzunO3EkhwD3A717746AbVNSyokc3EgX/vo18+eNry4s767i3Kqx/wCslB4U+gr5yo/eaO2jrE47xVrB+1EBd+0+Ui9d0nRV/M12el6L/wAIn4ds7NgDfk+fdv13SsMnP06fhXK+C9CuNY8Um6uoh9g00CZsnPmTMPk/Ku41SVpW2uSzNy7N1Jr8v4jzBTqrCQeh9vk2GcU521OD+I/hJ/Fmh74AP7RtQz25/vD+JD9a8GtoSWdmHlyw43xMOUIPINfVcMbMwKnG0Yx2+teffEb4XtqzT6xo8Q+3Kubi2UYEq45I/wBquTKs0dJeyk9Fsfr2R5pHCv2NR7nz/b2cltfSyQL5j3VxtiyeFyepr7N+EPw70j4e6estqiz6pdIrz3zHLsSMkKewHtXyPDY3NpJ5Sp5kSsc+ZlWU/wB0j+tfRPwJ8ayatpaaZe8aha/KmXyXjzwfwrfiKVWWF9pQenWx359TrulGdCV4H0RbTDYG6mtFcbQQME+lczZ6hH5YGW3A85rbtbzzigGK/G57a9T84lTS0XUvqoVgR1ont4rmN45UDxyAhlPQg9iKRXHHPNP35wOv0rjbmnzU3qhRhKLvA+efiP8As6ym6m1Dw0FUudz2zHj8K8S1rwhrel3BW+0ueJf7+zIr73KqxBKg0yW1t7rIngjlH91kBFfTYLiarho+zq6n2GB4qxeFpqnLU/OLxBHqGl6Te3NtZT3MyRnyY/KJO48A/hXjL6HfxSRJDDObiabbcNNE3+sPJIGPu9q/XuHQ9Pjkz9jg/wC/an8OlKPDuls29tNsz3x5C4z69K+mwnHtGhTcHRv6Hz+eY6rnFWMnokfkELOS5MtiEwvmhpWuBtGB6D0Br0j4T/DXWfiJcPBYnyrK1JNzqsqfKq5+6g/iPtX6M+JPhP4P8VQyQ6j4fsZWcYEiQhHH4ivMfEXhqD4eQxWkEC22mxEbFhG0Lk4ycV63+ulHGU+SlSak+583To+zepn/AA/+H/hD4V6ebvTbFbvU1UGTU7pA0x9xnoPpXoGqeKHtdKa8RPtu1kO1mPKE4JHvzXI2twkm22ceZDIDlv7w/wAKj0K6OoeHdSsWYpPas8YPcY+Zf0xXlxxtaur1XsdE9Nj0Kzv4tXhyu5QQVaLPKt71HasNU8NNFNuLwOymSM5bKH/CudtZJ7jT9P1uwAiujGGnT+GcAc5H97g1oeBdWttStdTNo+YVvH3A8MC3O0+9e/hcSopNHJUvPRmnqesD/hHwk7fuZEW4tZz/ABMOdp9CBmtG6uZFRNRtkaa1ZfMlhbkqNvLKf6Vn22lx6lo2paDfp5kMcskW4cHDcgqe2K1dMsxpWm21qGZlgjEILHJK4xzXo1cTGavYwpw5WVvDdwk2rX4jk8+KR0UHr8pHJqt4d8Sw6B4I1d5yEi06aaIgnG75jtUeueOlSeDdPt7HxDq/k5VVmjKL1Ckrkge1eOafdHWPGniB9RmkfSbHUnFrb5/d7853MO5BFebisveZOMETWqeyTZlak3kwTLcAxgt5u0e5z/WlW0RTLJEP3UiDccdxWh42tRc6xNscMJwhUdM5rUk05bOxFqy5kwjn6kc1+nUafsqahY+bb5rs5rR5jewzFtvlxztGjd2461s/DVfJ+L3h2NOH/tOItg9j1FYPhm0UWEr7trNPIQPTk1v/AAz2f8Li8MFcbvt0Rb1OcivAzv8A5FmI/wAE/wD0liitUfctMkXJznFPor/PlOx6hh6X4O0bRfEGr65ZafDBq+rCIXt2o+eYRrtQH6CsC++CvgrUfBupeFpdBtxoWpXbX13ZqSolmZ97OSDnJIH4cV3dFejHMMTB80akk/d6v7Pw/wDgPTsPmkndMzF8O6bHoP8AYsdlBFpItzaiziQLEsRXbsCjoMdqx2+GPhdvAH/CEnRoD4V+zfZP7NGRH5Wc7fXrzXV0VEMbXpu8ZtaqW/2ls/Xz3Dma2Z52vwF8A/8ACb2ni0eGrVfENn5f2e7VnAi2LsQhAduQvGcZrop/AuhXPiibxFNpcMmsy2R057xh8zW5JJj+hNdFRWtTMsXVkpTqydlyq8m9O3p5A5Te8mzkI/hV4UXwCfBK6Lbr4WaEwHTRnYVLbiDznrzmumt7SGxtYbS3RYLeFFjjijGAqgYAHsBVmiuepi61XSpNu7b1d9Xu/V9WJtvdnJeFfhZ4U8F+INa1vQ9CtdN1XWGDX1zCpBmwSRkZwBkk4AHJqSw+GnhjTfDWqeHrTRraDRdTkmlu7JFwkrSnMhP1rqaK1nmGKqPmlUk3p1f2fh+7p2HzSvdv8TlYfhr4Zhv/AA9fR6NbR3Xh+3a10uRV/wCPSNlClV/4CMVdtPBWiWPiy+8TwadDHr19bx2txfAfPJEhyq/QZ/QVu0VEsdiJXTqN3Vt+jd7el9fUWqVrmL4w8I6P468P3Wia9YR6lpdyAJbeXODg5BBBBBB7g155of7Kvwn8N61Y6rp3g21hv7GVZ7eZppnEcinKthnIyD6ivXaCOK6cPmuOwtN0aFaUYvdKTS18kWqlSMHCMmovp0MTUPB+iap4l0zxBd6dDPrOmJJHZ3jrl4VkGHC/UVrsodcdVPB461FNcRRyRpJIiGQ7VVmALnGcAHr+FOmmSGMuzBUUElmOAOOcntXPKVapGDk20tvJXvp82Z6tK/8AX9M800L9mr4beGfHJ8Xad4VtoteDmSKZ3d0gc9WjjZiqH3Ar04Z9KrLeW8hgCzxHzl3RKHGZABklfUYPb1o/tC1aOORbmFo5G2I6yKQzc/KDnk8HjrxXXisRjcc4yxM5TaVldt2XbX0Zc5VKsuebcm+r1MHwz8M/DPg3Xtb1rR9HgstW1qYTX94q5kmPpk9FzzgYGTmuS1/9ln4VeKNdu9X1Xwfa3t/eS+dOzyyhHfuSgYLz3GMGvUJGSGNnZwiRjLMxAAA7k9qdFMk0SyIyyIwyHQ5B+hralmWY0ZuvTrTUmlG6bTstl8uiBVasbuMnrvq/x/yOC+OSR2Pwc8RpGohijtFRI1GAoDKAB6DFeG/DZkmtLe2ZsholAGeuK9z+PLD/AIVH4jz3iRfmHrIgr5z+H8klrqWhrNuDb5IXI4GQM1/RfhVKX9m123vU/wDbUcFWzaPefCMYh1yZFG0DZgf8BFe/eH/+PdfpXgfhVg3iCcj/AGB/46te+eH/APj3X6V/UVH+FH0R8xU+OXqdFRRRWxmZ2q/6pq8L+KH+pmr3TVf9U1eF/FD/AFM1AHP/ABMmFuurTxqfMMsib+0fzHLfhXzLrWmmZZ5ZpWNpEplJzkyZ7n3PpX0h8VnkudYurRW2wJK7zgcbiWJVTXjOsaKbzVNOtQoEd3PvlVOVCp/Tivk8bXjh6dSo+h3YNe0koPqS+E9DXQfC8KsrGe4P2iYserHkD8BVS8jBm+UnLHPNdZqi+XFs4wOBiualhLsHHRa/n2tiJ1q8qrd2z9TwsVTVkVZP3ahRWvo8fmSIcng/hWWUEjdeCa6PR7UR7PmBzzXBWuo6M7ZOzM3xl8FdF8dbr1c6bqwXAuLdQFc/7S968V1bwX4q+EuuQX1zZPNHHyl7ZrviYej/AN3ivqi1Yq6kE+nFXsCVTE4zEw+ZGAIP4GujDZ3Ww9J0aq5oM76OZV6cHSk7xPMvCviq31/TY9RhkLoygyRKclG75rqtP1obwOnGR9Kl1b4b6feRm60SCHStTznKDEc3syjvXIG8ktLz7JfwSWN+vDLKMLIfVG6GvNrU6df36ascEK0aknzKx6LbamH2jOa1recMM5rzqzvmCB8NjPHPOPXFbdhq37zBbj618/Ww7i7nR7L7SZ2fmDoG5pPN21jRa1EQeufrU39oI3J3VwONndGSpLVmykg6kUolxwKyY9RWbhQQw7GoNQ1y20xd1xOi+iqcsfwrOEZylaESPZ6WNt3bzOFwwXIbPHXvXi/xb8Wabqfiz+xPNx5dvtkUdHJ6ge4q740+I+oW9i76fZSNZZ/fNn95t7ECvFry1/tjdf3sskk8n7yKQMA0Rzxj+tfX5PlsoN1qzOWouiOg0XxFHp8w0y9l2yxrtt5n4WVP4QCeARW/4Yv0ufEmuzQHdblo0dgQVMmwBsEcHiuNsmGpRpFqFvHOFOQGGQW6ZHpxXY+H1t9PtFgt4o4IFP8Aq4xxn1PvX0lSVKCko7shLXU7bRdljFFBEcpGdy57c5xW1Z6fZ2M1zPbwpDJdOJZygwHcDG7FctYTbpgUBwRXQ2t0WUqR096rD1pdyJRNmNggLKQCe5p/22PythkTzM568/SoLeQFOBzTby1S6ZWMSCQdGxX1VOSdmzBxI9Bgns9Q1SeUBPMut68/wqteE+EJxcR6ncH5nn1C4cc8EFuDXuHibV20bwxr1+QCLSzkmLEj0xXinhO1a18N6cWCiR4fMY57tg5r6fKo3qc54eZP3UkdXqOl295d2FxIdvlIrFh/ER2pmrOf7evFGP4NvPbFPhb7R5efuFQB+dZ+pELr19gk7VA/Gvrnqzw+ZoxtHjlhtJh8p2SyN+pNX/hrCZvjR4VbG0rdRN9eTUNikMa3KbTxIQefUVq/DmzX/hbvhWSNiMXiA57gc185nn/IsxH+Cf8A6SzSDvJH2xRRRX+ep6oUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUjHCk0tUddjabQ9QjVp0ZreQBrX/Wg7Tyn+16e+K0px5pxje12OK5mkeG/tcaH4Z1bRfCbeItS1rS5H1eOys5dIK7lkl+UllbjAGORzzXmun/AAln+Ffx+8PeAx4q1rWtA8WaRexX8d3OVbaI3xtwcZBAIPXqKvfB34PeL/i18JdMt/HOpajpo0rxQupaWL9N901rCQCj7uQGcNgnoK968UfCOHxN8YPCXjttSlgk0C3uIBZKgKz+YCAS3bG5vrxX6/8A2hRyOH9l/WeZRjVTsrx5rfu2na617PRn1/8AabwFOeX067lCKmtNubmfK4322TufFWl6br82saH4V0TUtSu/FPh3xjLpOmMrti207arSvJjhQMN+GR6V2vwv+Dtp8VvEnxM8EweI9Wg8IeGtYjl0u6tZgxS4bzPMHOQ3y4/n3r1H4m/ss+Idc8dat4h8DeOX8HjXOdTg8p33MRhmQqw+8OSD3J55xXq/wb+EOjfBfwTb+HtIaS4+dp7u+uMebdztjdI+PpgDoAAK9LMuK8NHAKrhKidWSVly6xd7yk21buopX+Jvqd+YcQfu1LB1nzys/htyu7k9X1u2lbTlvfc+XfhT8F5JPjZ8TPCtx4s1m60fRNINrseYh7r7ShBZ8HHyY4AHeuL+FvwTn8X/AAN8R+O5PGGs2NzpM95Hb2NtJiErABtzzkEn06V9keGfg7F4d+LHjTxp/akkw8R20FubHYAIdgIZt3cnj6c1mfD39n+28B/CPXvAy6zNeRatNeSveNGqmPz+AAvT5QB9ea5p8XQjCUoVvefsPs9l+96d/wDgaAuJ60ajlGq9ZUm9N4xg1Nff06nF6b4g1HxX+xLpmrapctdajc6VA01xJyzkTqAxPc4A5rznQbp1Wxm6iG5Xn/e45r2LxR8Px8Kv2U7jwpFePqY0mxSL7TIoQynzlYnHbknivEPDl4r2qRlGaRyAkaHknsfpX6f4e1KVaGMqUPgdaTXTR2tp6H5zi5KdaUls2/zPorwXJ5utTNxklen0FfQPh/8A491+lfOvw68z7X+9x5mF3Y9cCvorw/8A8e6/Sv6So/w4+iPk6v8AEl6s6KiiitjIztV/1TV4X8UP9TNXumq/6pq8L+KH+pmoA4n4nWt9aaxe+SUuY5bmV283h/vHGD7V514fklvPEtzNLb+S9vAEaPOVy2ScfkK9S+JWnj+2L55ZHI86TAX3Y4rzrQ9PaxuNYO4kNOoBJycbf/r1+a8TVFDByiup6+Ux5qquJqxKZBGw+np9awomM5IjjaUdio4NX9SuDqOoG3GPskJxMc/Mx9Kv2LRoyrGu1OyjoBX4f8C0P0yL5dUYcem3UT7prd4169M1rW8wWRArA4HIB5Fb8LF+Qdvbb1BqpfeG1dmu7UCGf+IDo3vXNOqpKzKc2zQ0+cM464PStaFlZj19K5rTJGjZd/LDg1vW8uJADx3rzZxaRXLdGpECI2Azke+KsXWm2mt2rQ3ttFcxFdu1l5X3BqtbN1ychuBVuGTapHTmuN1JR+FmDj3OKn+GZikJ07VprdVPyw3A8xR+NRf8IXr0Kk+VDdN2aOQxk/pXfKOufzqVXP3mY+3NP61K1panTCTSPNP7B8Q7gG0mQeu2YVbt9J1svtNj5Z/6aS4r0MMuOeT9KikjLtkDj1rCVRSWiNlWkjj10G+2kXFwsCnqkHX865DV7FvD2seXcbprO7fNtdTMS0T90Y+/avV5lRlPc/SsPXNKttatJbO6jDQSAD3BH8X1B6U8JjFh6t5bMVRuojznU0Mcc0xkaM4+Xcv3QepP8q8y1jS1sb6U2ylYpBnySc7PXH8/xrt7yO/0nXm07WZJr2+Z9mmqoxHdD++/+6O1c/4gj8qSaBD5jxn/AEubPEZPRR7+1fc0qT+KErpnnxnaXLI5q1uhbsoEodFHDZrodJvBjKsTznHSuNuI9t00oQfY4Ww6t1Jxxgdz61qWOoSTCJyrIdv3T1IzW1Shyq9rmkZJnpenzSPtIbaAOldFpi+ZJnO8n+8cCvN7PXUt0jeaURRDnzGOBU8/xk0rT90Vlb3eoTLyW27Ix75Pas6NOo37sdAZ7HamRQpDADuDxVh5iGKg4fGfWvnbVvj94gtmP2KC1sS/C718xh/hXN2/7QHji71FbRdWhaRjkMsIx/8Aqr6ajGo0ZuLse3/Hq+Fr8K9QtVdjNq08VgqD5SQxy/4ACvO/DOtQeINDaW1Ty4oGe2G45zsAwRWLb/FLXPiHr1rpuuPFNb6Wks7sigZmYYC/XHNWfDtjaeHfBgS13LEC8m0nksWOf6V95lkXCjex8rmEm2kd3pDMtvaIwweCfzqDVLxF1a5Pygs3AbrxU2l3LNDA3lMkhVcBl47Vyevak7+M3tnjwvI3D1I4r3G2kmeQWzNJNdXm5TH5jgp6HgV1XwofzPiR4bLkBo7yP9SRXJNC6ySoX3HYu3H8J7103wtYRfEfw1EwJ36jGwcexwB+deNnSX9mYm//AD7n/wCks0p/Ej7Yooor/PI9cRm20bvxpH7CvCv2htS+KOmeJPDC/D3VdJg+2LLbnT9Qmjja4l4bKhwd2FB6dK9jLcv/ALSrqgpqDabvJ2WivvqdWEw/1qsqTmob6u9tFfom/wAD2HxP4q03wb4fvta1i4Fnp1lEZp5m52qPYdT7D1q1per2mtaXaajZTLcWd1Es8Mq9HRgCp/EEV8padrnxO+J0Xjz4QePYNNg8R3WhG9sprfZ5YBdQFZk4IbPXGQQareFfHnxn+C/iLwD4f8bWGkDw3qVzDodrb2bxvKAAFBDJzlRg5PBr658J/upU41oOsryS5tJQ5bpx01ej+49yWSpQlTVeHtY3la7tKPIppxdu173aPsASZHTmjzAa5v4h2+t3HgXXI/DVylrrzWj/AGKaQcLIBkfjwQM9yK+QfDHxm/aL8S+B77xfYDSbjw9pzzLPLNFAsp8n/Wfu+v8AU15OVcOVc2oSrU60IKMlH3nbV7ff0OXL8plmFJ1Y1oQ95RtJtNtq62T3s/uPuPd7UnmCvmbWPjF46sdD8EfFe2SK48Bahp8A1rRlXL2hd8NOp6kDI5zxgAjnNY3gP4ofEb4nf8LT8KeG9YttT1DSpluNJ8TRoEg+eXcLbdgjJQZBwcDrwRXVHhPE+ylXlUgox0k2/hfMotPTeLav3TVrmn9i1VR+sTqxULpN3ej5rNbbx0bSv7rur6n1l5gyQeDR5gHPavl34d/FX4veH/i5ofgj4k22mbtftp3s5rPy3aIxox3kpgEZXBB/Cub8ZfGT4jfC7wr4p8L+K9etdN8TaYseqaTrrICup2ol+eEcY39O2cZB9a1jwhiZ11QhVhJySatK6cW2uZaaqLWvXqb0+H61asqNOtCTai1ZvWMm1zLTaL+LS6Wu1z7GEgPSjzBzx0r5j1TXvj3440Hwf4w8D2tjpsOp6OjXmi6gyIYZixPmYkHIZdpHIIBwRWTH8cvHXi/9nPXfFFvPa6R4j8K6uIdRmjjHl3UURVnCjoM7hkDqFOOtRHhSvJRcatN+8ou0ruLbaXMrbNq11f7jno5POvGnKlWg+aUYNXfuyle19NnZ6ps+slkDdAcetK3fjNfGOhfHz4xaDD4f+Ini/T7OH4fa/eRQx2CBRLBDKcJJgDcvHI3E574zX114ih1G40HU4NInjg1R7aRbWaUZRJSpCMfbOK8zM8hr5VVpwqzi1NtXi7pNO0k33jfU4sVgZYR071IyjPaUW7XvZrVLZ+VuqbRoqepxg5p28V8NeCfi5+0X4s8L6vrWkvpl5pGiTSW11cXKQLKzRKGkO3ALYB68ZroPiH8fviXcfDn4bePPC0tpZW2vx/2dcWLRq6G9aUqpy/RTsOD25zmvoqnBOLjXjRdam23bSWz5XJJ6aXSZ7MuHasa/1dYim3eUW05WTim2n7vkz7F8wZ9KQybR0zXy14M+LPxh8F/Fbwx4a+KNppjWPiDzo7drDyyyMiM+7cn+7ggjvXC6P+0Z8XV0zxD8SIItP1XwBa6m6S6bLIhuLeIEADaAGQEFcHJ55xWMeDcZUbUKtNxtG0ub3ZOTaSi7b3T+7czp8P16suWFWDTUeV3dpOTlaKfLo3yy+K2q3Pt/zVxml8wfSvmj4h6v8b7rUx4t+Hd1ptz4M1DTIL6KC8MQe2XytzDa45Y5JyDz07VmTfGj4j+NPgToXxO8MtYWkmkyXX9t6fKn7u7jibYZEz2+UnaCDzweMVxw4WrVKdOpCtTtJqL97WMmm1GSto2016nPTyedaNKUK8LTaju9JNNqMtNG7W0uvM9l/aGm8n4NeJnC7sRR8Hv+9Svl74ek+c1wFUkHAk68f3R7V7x4/wDFf/CzP2V7nxD5Bsf7X0uC5MJO7yi0iEjPcdfwrxH4e3VneW8QsmV4oz5bheAGHXFfu3hfRlQwWIpVNJRqNP1SVz5fER5W090e/wDw9bdfMSc/d/kK+iPD/wDx7r9K+ePh+pW/YEY+7x+Ar6H8P/8AHuv0r+nqP8KPoj5Sp8b9ToqKKK2MzO1X/VNXhfxQ/wBTNXumq/6pq8L+KH+pmoAwvH0nmaxfBhw07gf99mvNvtC2MeryP8rRztgn/dGP1r0Xx1G0mt6hjnE8mB/wI15R4gcpql3YZy8t1G5XvjZ0/OvzDiZc+GZ72UfxkQW8Lw2zABTLI3mOx6kmtaxtgzL69SBVK3wznHTNblgDGwxivxKvLlR+il6xt05Jq+oG3L4Kqc4Hf2qK35XJqyqjqeleS1d3Isc7rAFrqgZRthmGV9Ae4q7YzZb5ucD71J4qtx/Z/nrz5bcfjVbTZPl298VpKKlHU6aburHTWkgIzWhG24gH7vWsjT8YxnmtONgVryZRsyZR1JzhsqO9HCqFzk1FuPbp3pYzubNcc9xxiS+aKl6Dk02o5Bms3OyG4kUn3j6VSuMbuKuMrBW3DC9jVG6j4QL/ABdK5W1UaR0U4q+pj+ItBg8SWRtJdySfeguV4aGTsVPb1968Qm+yQ+IrrwXd6vYx6/YozpJIwxdSOP8AWHPVwO1e2eMPElt4H8J6prV7xHaQlhz949gPfNfm5Jrlx4q8XXN9eOV1XUNQ3pdZJ8s5zgenGK/VuEMvrY2hOVWXux29Tx8yr06L0Pp5tJu7Ge7ea1mmltMpGu0KhHduerGuc1a8fw6Le1l8281u+IkS2XJKZ6Aj+FQPWsPwz8ePEun6TfR6n9h1jyWmW2juCFkXaOCW6Hmqel/ETw/pUP2u/vbyfxNqCiW+uLuFuM/8s4yB9xRyTX2FPK8RGTdXVdLHDDG07csep015o8lndIb+9jvL1uRb9Y4zjPH09axLi7e6uJkSd73aMlo4sJj03dAPWm2fiuPVjMunXC3YmlWP7TbWcjblPOTkfKg6eprpNL8PahdaqlrDYanfWnnGMxuFiWaUDOGPZPbrW1PBVL2tqaPFRSvc5CTTbvUIFe5jDi5bKbj882OgH91B603SbX+1tXTTvD0Md/rk3+tu2U/ZbJehwe5FeowfBDU5rppvFeuW9sJjk2em8lUHSLd2Hriuz8OaXo3g6RbbSbH7NGYzuVejnP3j717uGy2UmnJHFUzBWaictpngu38F6elhCftd1kyz3Ui5aWRvvN/hWZcM0XgmdFdN6yupbHbdXa+Ir5Y7/c6/MRkD9a4rWLoDS9Th+VQ04wuexGa+pjT5KfKkfO1JSqO7O18P3gktLZxI0oCLz2rkfEyO3jh5VcRxlwTmt3wJdQyaSkYJBAClPesXxeoXxVONxXa6bUHQgip3j6EF6ZljvDsP30Bz2Navwrjlm+LPhgFmWODUULHsc9B+dZnlhprQzAKCHUKD6DNdJ8O9NuV8feGXiQsDq1tJIW7Ju/xryc6XNluJf/Tuf/pLLpv3kfa1FFFf54HsDX7V498X/AGt+Kvi18J9Y0y2WfT9F1GefUJWkC+TGY+Dg9ckY4r2OivSwGOnl9X21NJu0lr/AHk4v8zajWnh5OcN2mvk00/wZ45b+BNeh/anvfFy2iN4fk8NLZC5MgBM4lBEYXr0XOfeuI+Ffwj8deOPis3xK+KbrbnSpZYtA8PxkbYeSoncA4HGdo5JzuJ6CvpqivbjxJiKdKUIQipOEafNbVRV727OV7N/cdTx1dxlHRcyjFu2vLFWtfonZXtvaz0OV+I2oeINJ8Eavd+FNPi1PxFHDus7WY4WRsjjqMnGcDIya8P+B/w18b6f+zv460DxBpI0fWtVnvprOyaVGb97GDyVJC5fdgZ4FfTVGPaubC51PB4SWFp04u8oz5ne/u7Lta9/vFRxtWhSVGCXxKd7a3je2vZXeh8l3Fv8a/APwk8CeEdA8C2GuwjRfs2rQTsknlyEnMTZkQY2kdM859Kh+BWg/F/4UfCHxtbW/gq2ttTS8jutI06Z42aYuf3/ACr/ADAADaGbPvX11gelFe1U4tnUoToSwtO05c0tJe8+bm1961unodizar7D6v7OHLzKT93VtX3187O1tNNj4u0e2+Pfib42eDvF/iH4fwW7abusmcSwxxR28uVkZgJWOQGJGPyrH+Nei/Hj4usLTUvhlZTRaZeNLp91bNCHG1vl+Z5vmU4XOVwcA4r7porqp8aTpVoV4YOkpQXLHSWiu3p73mzrjn9eFaNeFKmpRXKvc2WvS/W+t7nzn8RvHHx70NvDsXhfwZY6r52lQy6jJ8hEV5j96nzSIAAemM15Jonwl+L19+z/AOPPBdx4SXS7nVNUhu4Fe6jDz+a4+0A7WYBV2oeecZ619z0VzYbi2WDpxp0MJTi1KMr2lduMuZX975ehyU82q0aKo06cFZxd+X3rxvZ3v5s+Kfin4Z+OnxCt4PAB8FWUPhGzv7SODUYJIwoihZQsm4ybiu0E42j0r7QUBVQKSdoA3fhU2B6UV5GZ57PMqVKj7GMI07v3b6uVrt3b1dkcOKxcsUoRcYxUVZKKt6v1Z8/fAv4V+JfCXwj8eaDrFtHaX+qalqMlmokDb45ECIxI6biPyrxnxB8MPjLH8Hvhr4FsvCMM8Vi6X93LHcR77W4W5dlDMWAChHB+UEnmvueivUw/F2Io4ipiJUYScpKdneyai4q2vZnZTzbE06k6mjcm5O6v7zTV18m7feeI/FvwF4i8TfGX4UeINLtIriz0We5fUJWlCLCGiODzycnA49a+efFXhL45an4d8a+HNK+E+laTY+Jbh3vptPMUfnSZAEmWmOBhR/COOwzX3pj2ooy/i6vl8IQVCE+RJLmv0k5rZrq/wQYbNq2GUbQjLlSSbV7Wbatra95N3sz5U8ZXnx28F2Np4N8JeDrPW/Ddro9vYi9BQsxEASTJaVcHdu4AParPwX+Hvjmz/Zg8V+Btd8Orol95V1BpcLzo0lwJVLkuVJA+diBz0r6iopT4qnUoLDxw1OL5ozckpXcou9371ur6dQ/tWtGjChCEIqLjK6jZtx2bdz568QeHtS8F/sWjRdYiWDVrHQ4ILiKNwwSQOg25746V4x8EtBuYdSXSYoh5UcSSySf7R5NfW/xk0tda+G+t2TMFWVYwzEEgASoT0+leQ/DnwqdN1+4lhbzbYxjbLHlgzf0r978L3PHYTE4px+Kq2/mk/wBT5vE1HKT5nq9T0LwzGIvEVwijAXYB/wB8LXvXh/8A491+leF6IrJ4rvAy7W3JkYx/Ate6eH/+PdfpX9M01aEV5Hys/jZ0VFFFaEGdqv8Aqmrwv4of6mavdNV/1TV4X8UP9TNQBy/xGuo7XWtRbJLefJ8sYJf7xryrVHOpeJIrsWdxb+XaYdpSOeeGr3TxVYp/bV7P5eHaeQBv+BGvKvEUat4q1VTJ8qpFGv1xmvzXiLTDvTue9lH8ZGbZwfMMnmt23h27T1rJtY9smBzW5bdq/BsR77P0S5bhBx0OKsxr3YcUQ8Rgdqe2SoAXPNcUk07GTlqZ/iHnRrrttTcPwNZWnQj75JHAI/EVt68p/su6Vhj93WZZxnyVVR821T+lJzcY2sddHVXNa1YhQAOvetS3xt+vT2rN09Pkw/WtCNV4rzpblS3HjI3ZNPjxHgrzmkO1egyaeqjbuPy1xSWpJY7Zpj+1O/5Y803aDzWPI5DuyGfdtwOT6VSZdjZY/N/CPStPhplwP4a4D4yeKbvwj4L1C50q2kvtYaNjb29su5/Qtj2qsHgZ4+tGjHq7DnU9nBtny1+2J8WJ9e1CHwhpF0yW9u5Eu08SS9CD9BXhGkxnT1js7d999CrqwHH7zOd+agubK9TVEu7pbhNTlvH3LdxlXXcMl8niuojsUg1K3vzMymOby5yAPmRlHOO+PWv6iy/L6eW4SGHhsuvmfC4iu61RtsrWGm/bNNlaRlLT27SIufmyeCPzrVtxJu0yYxs+I/LKkA/gfyp+sWa6fbw4eQRlgyv/ALIbk+2ahsSljDKzz/JbyNI6sfvDBKj8c12KTl5HHzX0bN/w7qGpaPeTyRNJDbq29VXGSCeRj2OK9j8BaxPDE818/lM2oPMrs5ycjv714ppd5LGLVpCA0yMTvGR82On0rqtM8UQ3WjbHDNJBenfg/LxwDiqhJ6sTSS0PUrrW4rrWrrTraRfPhUSs5fOVJ7Vesbx9V1SaRDiGNDH+OK8gvwdO8SSTxfLHNah1f0OTXSfC3xLIYNRt7pi8ivvz/smuuFZqSiY3R2/iKRm1yxVcFWhZWB/v4G3+Vcx4wtzJDbXMKY3j94v+0pIrT8ZXkUFta33mYli2yxqPvVkHWJL3w7efaINpjLOv94d67eZ2sAnw+1SO11SSBmLF494B9emKueM7z7J4uUsm4XMKhPqCa42y1JdNv9AvGmRDJOqn/azXZfFaGW4Flc2Qjju0xJGzZ28HkfXFYxqcyaHZm0qJJ9iJA3K+Tj1IIrvvh/H9m8eaBGdoJ1CLHPJGa898CMNUtZyyAqrbxt6V23geSRvid4YaUfJ9tjC/XNeZnEr5ViZf3J/+ksuMeWaPsCiiiv8APA9cKKKKACiiigAopjSFWHGeccV55onxu0vWviZ4h8Df2bqVrrGkW/2vdNbny7iLgFkI9zgZ69q7sPgsRiozlRjdQV35K9rmkKc6ilKK0jv83b82ejUjfdrgvBvxp0Hx58P77xdpCXk+n2JnS4tzbkXCSQ53x7O7fT1plr8b/DmqfCN/iLY/a73w+lu1yywwEzhVba42Z6qc55xgE5xXV/ZONjNwlSaakoP/ABPaPqzX6vV5uXl1vy/PsZnxy+Ml/wDB6z0W8tfDN74ktryd4rj7GGzCAuVOVVuSfUY4Ncv8L/2r7T4neI7vw+nhfUtF1sWct1Z216cfaii5KDKgg9OcY61B8bPiFca94T+Fet+D767Oma14jsT5lmGUzwNkhWGM49QeOKf8Smns/wBrH4fXkFnNdMnh/U8eWhILKpIBPbkgc/3q+7wWW4F4KFLE4de2car5uZpp07u0o7dLHv4aODlg1TqUYuo4yalzSTunomr8utrbXJLP9qD+1/g1qXi3TNG+2+IdHdY9W0ES4e0w+13J6lAASDj69DUHjH9q46HovhHxFovhHU/EfhzXrSSdri3Vg8Eqtt8s7VYZBDZzxwME8186+B/hHP8AFj4W+Lda8Nz6tpnj61u7pNat23RQ6hHKxc26e6qMY9eo5Fe3aX+1T4J+EPwv8AQjw7qthaX2m/6NZQxACERsY3UlyNx3Kxz3znvXu4rIsvoVOTB4V15qbThdqycL2vf/ALeg+176nu4rAYCnXUMDRVV8804udrJJWV1JXS1cZJrTSV2dVpP7UUPiv4T+IPFvh/w3f3mqaLMkFzocgJlUsR83yjJG0k8DPHSuc8Mftt6bq3iTTNL1fwbrPh6G/nW2W8us7EdjhcgouRkjpyPSvIfht8UI9S+H37QdzoI1Cy1m98zXIbiNTuihbCBdw6OOTgeuRXpvx2/tDUv2f/hLdXkN1d339qaLJOGRmlLlRkkYznP8+aVXIssw2IeEr4a3PPli+d80b04y9Gk27XMK2EwGFxFXDVaEdZTSfPK8fcUo7ScWrvS977Nn0xr2o3GlaPf3dvave3FvA8sdtFy0rKpIQe5IxXzHb/t2fYoY31z4d65pypgXUw3BI/7xG6MdPQnmvqLU3kjsrp4c+akTlMDOG2kj9a+T9H1LWvE37CPiq41mW91C/ZL7El2GaUotySDzyQAP0r5Th/C4CtSk8bQU06lOF+Zxa5+bXTR2t1PFyeODdli6SmpThG7lJOKle7VmlZW631sek+PP2mYPh74t0KPU9DvH8FaxZQT2/iKEZVXkOcMOmApXIyG54BrJ8TftU3fhvVvGmiTeFLj+3dDH2uytmfC31iGUPPnHGFO7jIwfY141+0F8X9Nm+DHhD4btpuorrf2DR7wtJDhCBGp2AH5i3OOnWuk/bA02fwz460DxRcy3WnaFqGhTaDfalbRCR7beQSMEgZKnjkZ5r63B5BgOfD0sVh7Sqc6Wr97k5XF2X86bTX3anu4PL8JU9hCrQXNOLfx/FyyTvvo5R5lb0aSZ6X4P/a003xZ4003SBo11bafrlgLrQ71iCbyVVbzIcdAQyOgOeqn1Fciv7clxpcZXWvhtrtnNCxW5ddwjjwefvRjp7n8a5D4D6Xb/ABg+LXhDU/C2l3Wn/DL4cae1tptzeLhr66KsMjsTlmdsEgcDOTXWfDXVPEPin9mH4sHW57+/ulvdVhg+2BmfYFB2qCMkBi3SqxOT5Ng6rjLDXt7NNObTi5ykle3Xl5ZSXRnPGnltKsoVMPF604yXPK8W+a7TUraJLmvdKWmx9IeHfFWn+MPCen+INOYz6dqNslzAZFwSrAEAj1/wrpvDNvYW8jeXZQAycsQo6+teP/s2q8f7OPgVZIngcaTEPLkUq34g/n+Neq6CxX7/AC3ev2zwpw1OjgMbQhtCvJL0SVj8kziKp4m0Xor/AJnI6ooT4nauAMDdD/6JSvW/D/8Ax7r9K8gvm3fEjVj/ALUX/opK9f8AD/8Ax7r9K/c0rKx5O+p0VFFFMDO1X/VNXhfxQ/1E1e66ouYmrxT4lWxkhlwKAJ/E9uZNTuSO0z/+hGvFfEcJHi3V2+8GdAB/wGvoLVIVkvLv5QT5z9v9o15H40sfJ1aW5CD5mweO+K/POJI82GbXmenk9VKvys5WyXyXHAwetawXaq7RkVDbW4MfIUEGtFYwFUdq/BKlPW9z9J513HQkmMZ6VPGu4/LyKijX99jHFXI12scDArk6mbkn1MrxM2NHnB7gJ+ZqvYrtVAT2/lVjxN+8t4IgPvSbvwFMtYyu0FcEKCfxrOa0OqlK0W+xoQw/M5x3FWIVCyuBzTFXcjHpxV2G3UyJgAZTJNeZUi7mnNfUaqsxyR0qZYw/J7VLtO7GKVcBiCcVytWHzIAq9zinNGfXIowM81Q1HUYdPiJnkC91jB5f2FRyqUrCUrsNQuU0+zkmkCs6/djzzKewFcxrOizPpsmosWfUJOsY7L2QVcijn1bxBYXMybERGnWBuip0GR610PkyCRCRuXPH4jpX6Tw1gIU4uu9zycXVk1yM+YNZ8P2euXk41a0gvXByI7lMgc9q5LUPgl4T1i8uLiO3kspGG0rDOQuMcEA+lfUeqeGG1zInsbSyKcByPmAzXN658P8ARvOgnu/ECSRIvlvaiAbfY8ck1+mUqk29z5yVNLU+Sb74W6rokL2h1KDXtNjBaPBMdyo9D2bFcbdaDdW9jcP5Mk6yMMpKpB4PFfYl5N4Z0u4As/tLxpk4dFVSfZeuK5TVre41rONMOoRMu1QsezBz1JP/ANeuqdSVrsz5OyPly2vLozQSSGSUIzLtHDL9R2qf+0IoYblIpJ4hIwDnOPmHOK9m8R/B0+KI1cWsOg3ETZN1byEyuP7rYwCK5fV/glYx2pQarN57NuZhhSPfHQ/jT9pHQXs32MWfULya1tXlaRYCrQLls5yMjP5GtrwnrEenu10rs77QhVeN496p3HhnUNOtYLWzuF1aFPcCUED06VkaXYam0N2IlaaUqV8qQbH3g+nU1cqiVRNMhx8j0S81aS4t3zhoPmHz8kHrW5o7jxNa30LDY7FSdnGdyY/pXBaNrizab580TReavOASB2YH0P1rR8Ea+un668N/c/upk/cTR9Pl55Hrz+ldartuxnyNnJ66JLiBLWFsNaTjbn+8p6Zrto7u/wBc0Oa9uriQSfaRGsDcqMxryPasjXvD5ZruaykSeBpjJxx1PpWp4Jmnk0a9snj3yCISHJ7oSp/TFKEkuZNl+R0vwy1qfTLONpkWNBuikTd0NeveCZI1+IPh2aRVRGvYtshbAxnr7V88+HZAv2yBhgFhOq9yTwR+len6beG5s7eUjPGCh/h7Yqa1FYrB1MK5W50437XVrh9pM+5V1SyfO27t2x1xKpx+tK2qWanBu4AcZ5lXp+dfD+i3kFtc6laoSkqN5uAfvKQOakvLpr3XIpQpVZbbyQO5wea/A/8AiEFLpjX/AOAf/bHU69lsfbS6xYNwL62Pb/XL/jRNrFhbrmW9t4x6vMo/rXwfHp7LqEflIT+83FlXAFdZNq2l3VnJbXdlBcecjRztcKAMdOp6VpT8Hac1d4x/+AL/AOSMpYqy2Psb+0rQjP2mHHr5i9/xo/tK0DbftMO7rjzFz/OvguPXE8MXaxRXseoaWsXli0ubhnj+gIOcgdK1L74iPosenX9rDDptv5phkv4FV3UEcCRWB+XPevTp+CVCaX+3v/wD/wC2OGeZSi7cn4n3A13AvzmaMDsS4qNbyw8xpBPb+YRtZg65x2GfSvk238VQ3UhGqyXGo3G1fllb93z0IQcUXRZJTiVYoIgSVzgYPqO+K64eCFHpmD/8A/8AtjL+1H/J+J9X276daxtHA1rCjMzFY2VQWPU4Hc96arabb2YtY3s4bXaV8lSgQg9Rt6Y5r5ItL6yuJPs8so82M7lTO0uPXPpWnY+L7WKzizEohLmEFk5jf/a9vSt/+IJ01tmL/wDAF/8AJi/tP+4fU0M2nQwxJHJapFHjYqsgVMDA2jt+FSNeWbMHE9vvAwG3rnH1r5curO1upnJlEMy84Qfe+ijisPxFNeaeYPIVYLUj/WOdxJ+nas5eCMLOTzB/+Af/AGxSzNv7J9fx3VogbE8C5OSVdRk+tQSNpc20O1m+z7oYodv09K+LbXxNqCths3Ue4jhdq1LceJ5oIpJjJFYnO35Bu3Z7HsKheC1FWksxd3/c/wDtyv7R6ch9nLNpsKuu+zSNhhhlBn2PrUxvbJlVmnt2VSGBZ1IBHQjmviH/AITMM7Ry20CMqjMjyCQMR6AVW1L4jQaDItrfW2Y2Te88uRb9cgcdD7Uv+ILUv+hjL/wD/wC2GsxfSP4n3R/a1jjP2u3x6+av+NR/a7DyjGJ7Xy8Y2bl24+lfBtx8X/Bi3UEMGoQ3N1cc/wBmJH8jAdcHFP0/4zeGvOitLd30+SSXdHYyJ85UdRvJ4FY/8QVox2zB/wDgH/2wf2lL+T8T7u36fLKshNq8g6MShI9OaLpbC+ieG6+zXFu/3optrIfqDXyVa/FTQFlTyrmC3dzgqwOT+VTX3xGhTUIYrKyN9I4yJCx2D9K0/wCIMUrp/wBov/wD/wC2J/tKS+wfWVq1jYwpDbm3ghQYWOLaqr9AOlPWS22mNWhCtn5QRg568e9fOfh97nWLhJVkjhL/AHlWNmwfbPFeqeG/DMOm2ym5na5uW+beyqADT/4gnTk7vMH/AOAf/bE/2o19j8TubnZHauF2qAMKOMD2q1oKtdXCIByTzXOrDLKi5XIJwAK7/wAI6Q1nameUfvGGRmv2Dg7hWHCWDqYRV/ac0ua9rdErbvsefiKzxMlO1jy3UI/L+JWrr6NF/wCikr13w/8A8e6/SvLtUty3xJ1Z8dWi/wDRSV6poCYgX6V98YI36KKKBlW9j3xn6V5x4x0U3UbjbmvUJF3AisjUNNWdTkZoA8v1TWrKG8uGedlVpGYfumPBJ9q43xRqmmX20QzM+5ju/cuMcdeVr1nUPCMdwxymfwrJk8AxMf8AVj8q8nGZbRxtN0qjaXlb/JlUZOjPnjueExRJHmPL7c8Psb/Cr0c0SnG5sdP9W3+Feyf8K+i/55j8qP8AhX0X/PMflXyEuBctlvOf3x/+RPb/ALYr/wAq/H/M8h+1W4IIZs/9c2/wqRb+3y2XbHH/ACzb/CvWv+FfRf8APMflR/wr6L/nmPyrD/iH+V/8/Kn3x/8AkQ/tjEfyr8f8zxXVpEudRgaLe1vFEf4CMsT7inwzRrktuyf9hv8ACvZ/+FfRf88x+VH/AAr6L/nmPyofh/lb/wCXlT74/wDyBtHPcTGPKox+5/5nkS3tuQFYtt7/ALtv8KuLqtpu++wHQfu2/wAK9R/4V9F/zzH5Uf8ACvov+eY/KsH4dZTL/l5U++P/AMgH9vYnblj9z/zPMhrNovSSTP8A1zb/AAqNtWtHbeXfd6eW3P6V6j/wr6L/AJ5j8qP+FfRf88x+VZvw2yh/8van3x/+QGs+xK+zH7n/AJnkOpeIpYYx9jgaeQn+IEKPqD1rPs4Ivtn2u9ne4n/hzG2I/oMV7d/wr6L/AJ5j8qP+FfRf88x+VL/iGuUf8/an3x/+QLXEOKj9mP3P/M8o0m8sYbrUbm4kdXkwsSiNz8oH045rntY8Xa1bzEaXoskvP+ukkUD64Jr3j/hX0X/PMflR/wAK+i/55j8q+owvC2CwdJUqcpW82v8A5E4qmbV6kuZpfj/mfMs1p4q1uTzbzUFtMfwhWY/pxViP4d6XfTJJrF7fXyHBaCMtCmR0GQCa+kv+FfRf88x+VH/Cvov+eY/Ku7+w8MtpS+9f5GP9o1ey/H/M8J0/wv4b0aMLYaekA5yzI8j49NzCnzyQSWvkJpzCPurjOT6g9q9z/wCFfRf88x+VH/Cvov8AnmPyp/2Hh/5pfev8g/tCr2X4/wCZ8uXXga/vYpUuNSBjZzsjgMibE7A/Jz+dYbfDCdPMUKZAF2qzZbI/Gvr/AP4V9F/zzH5Uf8K+i/55j8qiWQ4aW8pfev8AIP7Qq9l+P+Z8ZQ/DS+tdzQ2AV1bcpUINxpj/AAx1G43vLYr5pyythQwP1BzX2h/wr6L/AJ5j8qP+FfRf88x+VEchw0ftS+9f5E/X6vZf18z8+9W/Z3v7xprm3t7+zuZXLutvOgjc/wB4qWrkpPgP8R/DtwHtNKh1y03FvLWWOGcE5yfmYL+tfpj/AMK+i/55j8qP+FfRf88x+VbRybDwd+Z/h/kZ/W6nZH5wXHwT8d3Vn51tpcmn3LctDLPE2COcZVyKf4D+GvxG0vVLiTVfCsghO9QUvLch1Yc8B/Wv0c/4V9F/zzH5Uf8ACvov+eY/KqWUUE27vX0/yF9bqdkfng/wk8aaffWd3p+guWR2V45LmIkKR1+/g813mi+C/E1vbqtxprRtuJI8xDnP0Nfaf/Cvov8AnmPyo/4V9F/zzH5Vayuiur/D/If1yp2R8ZN4B1m1ZdSis5XnT5ZbKJk3TpnoCzBR36mp9QsfFl5Oraf4Ug06GN/kN3cpJNjHXCnb+tfY3/Cvov8AnmPyo/4V9F/zzH5VvDAUobN/18iJYmcndnxVffD7xJqF1HLeR3F7t6L9pEUY/wCAqP60v/Crb2Y+ZNodn5ituHzuwPHoWxX2p/wr6L/nmPyo/wCFfRf88x+VbRwtOKsjN1pM+K5fhTqc1urR28drIMt5Kxrge2fQ1fs/CfilLSaGS2tWSRcGOaJWBP4HpX2L/wAK+i/55j8qP+FfRf8APMflW0aSja3QxbufnzpHw8+JGha9JbXOlnWNImkaW2uo7iJHsR3iYMwLoe2BkZrvV8K+I/ssUklhNLc26hFTzUxNGfvI3PUdjX2T/wAK+i/55j8qP+FfRf8APMflWqViGrnxzqPgTUb5tsWmSW4wPJuGkUyW7e+Dgist/APimKRt9vJdTYxJJC6JDOO2UJyD719tf8K+i/55j8qP+FfRf88x+VMXKj4+0nSfFOmhEfSHlgYYZVmQOvsDu6V0EWi3V9AY7nTZIgenmOrEe/Br6h/4V9F/zzH5Uf8ACvov+eY/KtHUco8rGo2PkLUvAuoLIFjtZLyHOQFYJj8yKpL4J1ws8ZsSLVjuMe5CT7cmvsr/AIV9F/zzH5Uf8K+i/wCeY/KuX2USj4quvhnd3BZ10ADPVWkUH6jDYqBfhTdxuXl0R74ORmOScED8C2K+3P8AhX0X/PMflR/wr6L/AJ5j8qr2aGnY+J2+Fd20qyx6BawhMkKqJu9gGzxT7X4f6rufd4eiRSPlecRSSKc9QQa+1f8AhX0X/PMflR/wr6L/AJ5j8qh0YyK5mfJ1n4Ent5EMlnBcnOd8sQG3jsBXa6XoOn26RGcOzg/dEZ2r69q98/4V9F/zzH5Uf8K+i/55j8qhYeKd7sXMeY2uoaZp6qImMhXp+6cY/StSy8UafF/rJG+brmJzj9K7r/hX0X/PMflR/wAK+i/55j8q6UrGXKiDw/428LwYN1qDAr0U2sx5/BK7OH4leGboBY79iMYH+jSj/wBkrlV+H8QP+rH5VoWfguOFgdmPwqeVFJWKq2UWpeJru+g+eGUqVbBGcKo7/Su/0uDy4wKo6boy24GFrdhi8tasZNiilooAKYyA9aKKAI2t1amfY19BRRQAfY09BR9jT0FFFAB9jT0FH2NPQUUUAH2NPQUfY09BRRQAfY09BR9jT0FFFAB9jT0FH2NPQUUUAH2NPQUfY09BRRQAfY09BR9jT0FFFAB9jT0FH2NPQUUUAH2NPQUfY09BRRQAfY09BR9jT0FFFAB9jT0FH2NPQUUUAH2NPQUfY09BRRQAfY09BR9jT0FFFAB9jT0FH2NPQUUUAH2NPQUfY09BRRQAfY09BR9jT0FFFAB9jT0FH2NPQUUUAH2NPQUfY09BRRQAfY09BR9jT0FFFAB9jT0FH2NPQUUUAH2NPQUfY09BRRQAfY09BR9jT0FFFAB9jT0FH2NPQUUUAH2NPQUfY09BRRQAfY09BR9jT0FFFAB9jT0FOW2UUUUASLGF6CpAKKKAFooooA//2Q==" /></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><span><span>נשמח לראותכם!</span></span></span></strong></span></span></span></span></p></div> <span><span lang="" about="/user/133" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kaufmas6</span></span> <span>ב', 27/07/2020 - 10:47</span> Mon, 27 Jul 2020 07:47:11 +0000 _ 1738 at https://psychology.biu.ac.il לקראת שני פתוח 27.7-17.8 https://psychology.biu.ac.il/node/1722 <span>לקראת שני פתוח 27.7-17.8</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=okkK_V0h2Xk&amp;feature=emb_logo" target="_blank">סרטון תדמית</a></p> <p><a href="https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=178" target="_blank">לרישום לתואר הראשון</a></p> <p><a href="https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=176">לרישום לתואר השני</a></p> <p><a href="https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=181" target="_blank">לרישום לתואר שלישי</a></p> <a href="/sites/psychology/files/shared/efrat/5723519_patuach_haaretz_167x190_d.pdf" target="_blank"><img alt="תמונת פרסום ליום הפתוח" data-entity-type="image" data-entity-uuid="0" src="/sites/psychology/files/shared/efrat/57235131_master_patuah_biz8_640x323.jpg" class="align-center" /></a> <p> </p></div> <span><span lang="" about="/user/132" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eozan</span></span> <span>ד', 03/06/2020 - 18:58</span> Wed, 03 Jun 2020 15:58:10 +0000 _ 1722 at https://psychology.biu.ac.il קול קורא לשנת הלימודים  תשפ"א https://psychology.biu.ac.il/node/1734 <span>קול קורא לשנת הלימודים  תשפ&quot;א</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="/sites/psychology/files/shared/13-7-2020-kol-kore-weil.pdf" target="_blank">היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר  יאיר צדוק ויל ז"ל  - קול קורא לשנת הלימודים  תשפ"א</a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">אנו שמחים לפרסם בזאת את הקול קורא לשנה הקרובה של היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר  יאיר צדוק ויל ז"ל, מצ"ב מידע. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">אנא הפיצו בין כל הסטודנטים וכן הסגל האקדמי והמנהלי במחלקותיכם, ועודדו אותם ליזום ולהגיש בקשתם. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">לתשומת ליבכם, גם פרויקטים שזכו או נדחו בעבר מוזמנים להגיש שוב, או להגיש מיזם חדש. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">מועד אחרון להשלמת טופס הבקשה הוא:  ה' אלול, תש"פ, 25/08/2020 בשעה 12:00</span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">קישור להגשה מקוונת: </span><span lang="HE" xml:lang="HE"><a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1cR0dARPl3xoUVMil8y3IOKZGyoOJfJSPgSZCwtFG2aE%2Fedit&amp;data=02%7C01%7Cduby.moskovitch%40biu.ac.il%7Cb94b00f4197147a5326008d82c9c2b9e%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637308396541650454&amp;sdata=9Hk8GYqvDq2yegZxRaT21ZY9tHqZunq2Ya8SVJ7pXp0%3D&amp;reserved=0"><span dir="LTR" lang="EN-US" xml:lang="EN-US">https://docs.google.com/forms/d/1cR0dARPl3xoUVMil8y3IOKZGyoOJfJSPgSZCwtFG2aE/edit</span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">שוב, תודה רבה על שיתוף הפעולה ומצפים לראות את המיזם החדש שלכם!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">בברכה,</span></strong></p> <p align="right" class="MsoNormal"><strong><span dir="RTL" lang="HE" xml:lang="HE">היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר  יאיר צדוק ויל ז"ל</span></strong></p> <p align="right" class="MsoNormal"><strong><span dir="RTL" lang="HE" xml:lang="HE">אוניברסיטת בר-אילן (ע"ר), רמת גן 5290002, ישראל  | טל': 7898 531 03</span></strong><strong><span dir="RTL" lang="HE" xml:lang="HE"> </span></strong><strong><span>| <a href="mailto:weil.award@biu.ac.il">weil.award@biu.ac.il</a></span></strong></p> <p align="right" class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p></div> <span><span lang="" about="/user/94" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MOZKOVD</span></span> <span>ב', 20/07/2020 - 14:31</span> Mon, 20 Jul 2020 11:31:19 +0000 _ 1734 at https://psychology.biu.ac.il כללי ה-APA Style בגרסה 7 https://psychology.biu.ac.il/node/1733 <span>כללי ה-APA Style בגרסה 7</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><h3><strong>לפניכם מדריכים 'חינמיים' במרשתת לכללי הציטוט והרישום הביבליוגרפי של APA בגרסה 7, הגרסה המעודכנת מינואר 2020</strong></h3> <p><a href="https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/apa_changes_7th_edition.html"><strong>Changes in the 7th Edition - PURDUE University</strong></a></p> <p><strong>מדריך מקוצר לכלל הרישום בגרסה 7</strong> - <a href="https://libguides.csudh.edu/citation/apa-7"><strong>CSUDH University Library</strong></a></p> <p><strong>APA 7th Edition - <a href="https://middlebury.libguides.com/citation/apa7">Middlebury Libraries - Citation &amp; Style Guide</a></strong></p> <p><a href="https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition-introduction.pdf"><strong>APA Style - Introduction</strong></a></p> <p><a href="https://libraryguides.vu.edu.au/apa-referencing/7GettingStarted"><strong>Victoria University - APA 7th Referencing: Getting Started in APA 7th</strong></a></p> <p><a href="https://aut.ac.nz.libguides.com/APA7th"><strong>AUT Libary - APA 7th Referencing Style Guide</strong></a></p> <p> </p> <h3><strong>והנה, מדריכים 'חינמיים' במרשתת לכללי הציטוט והרישום הביבליוגרפי של APA בגרסה 6 </strong></h3> <p><strong><a href="http://www.bibme.org/citation-guide/apa/">APA Citation Guide</a></strong></p> <p><a href="https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/citation_guide/apa_6/pages/default.aspx"><strong>מדריך לרישום ביבליוגרפי של ה-APA מהאתר של המכללה האקדמית בית ברל</strong></a></p> <p><a href="https://library.albany.edu/cfox"><strong>דוגמאות ותבניות לכ- 500 סוגי מקורות שונים</strong></a><a href="https://library.albany.edu/cfox"> </a><a href="https://library.albany.edu/cfox"><strong>לפי המהדורה ה-6 של ה-APA מאתר -  University at Albany</strong></a></p> <p><strong><a href="https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa6">APA 6th referencing style - מאתר אוניברסיטת Queensland</a></strong></p> <p> </p></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ג', 30/06/2020 - 16:09</span> Tue, 30 Jun 2020 13:09:01 +0000 _ 1733 at https://psychology.biu.ac.il פעילות הספרייה לפסיכולוגיה בתקופת הקורונה https://psychology.biu.ac.il/node/1732 <span>פעילות הספרייה לפסיכולוגיה בתקופת הקורונה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><h2 dir="RTL"><em><strong>סטודנטים, חוקרים וחברי סגל יקרים,</strong></em></h2> <h3 dir="RTL">בעקבות מחלת קורונה והנחיות משרד הבריאות, הספרייה עדיין סגורה לקהל, אך אנו, נטלי וחיה, זמינות לשירותכם כל יום בספרייה, בשעות 15:00-9:00, בטלפון 03-5318261 או בדוא"ל<strong> </strong><a href="mailto:Psychology.Library@biu.ac.il">Psychology.Library@biu.ac.il</a></h3> <h3 dir="RTL">תוכלו לתאם אתנו מועד להחזרת ספרים, לשאילת ספרים, לסריקה של שאלון או כמה עמודים בודדים ועוד.</h3> <h3 dir="RTL"><strong>כותבים עבודה סמינריונית? צריכים להגיש הצעת מחקר? אינכם מצליחים להציג טקסט מלא של פרסומים מבוקשים?</strong></h3> <h3 dir="RTL"><strong>זקוקים בדחיפות הדרכה על מגוון המשאבים האלקטרוניים באתר של מערך הספריות והמידע?</strong></h3> <h3 dir="RTL">נשמח לסייע מרחוק בתחומי הלימוד והמחקר שלכם בפסיכולוגיה ובעוד נושאים קרובים  </h3> <ul><li dir="RTL"> <h3>בטלפון 03-5318261, בימים א-ה, בשעות 15:00-9:00</h3> </li> <li dir="RTL"> <h3>בפגישת זום אישית – משך הפגישה הוא עד 50 דקות</h3> </li> <li dir="RTL"> <h3>בפגישת זום קבוצתית (עד 3 אנשים) – משך הפגישה עד  שעה או מעט יותר</h3> </li> </ul><h3 dir="RTL">לתיאום מועד הדרכה בזום צרו קשר עם חיה בינוסוביץ בדוא"ל <a href="mailto:Chaya.Beinosovitz@biu.ac.il">Chaya.Beinosovitz@biu.ac.il</a></h3> <h3> </h3></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ג', 30/06/2020 - 15:42</span> Tue, 30 Jun 2020 12:42:04 +0000 _ 1732 at https://psychology.biu.ac.il שעות הפעילות של ספריית המבחנים והערכות https://psychology.biu.ac.il/node/928 <span>שעות הפעילות של ספריית המבחנים והערכות</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><h3 align="center"><span dir="RTL"><strong>בעקבות מגיפת קורונה, אין שעות קבלה בדלפק הערכות, הנמצא בספרייה לפסיכולוגיה</strong></span></h3> <h3 align="center"><span dir="RTL"><strong>לברורים ולבקשות בנוגע לערכות אפשר לפנות אל הגב' דנה סטולוביץ בדוא"ל:</strong> <a href="mailto:library.kits@gmail.com"><span dir="LTR">library.kits@gmail.com</span></a></span></h3> <h3 align="center"> </h3> <p align="center"> </p></div> <span><span lang="" about="/user/37" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">KUPERME</span></span> <span>ב', 24/06/2013 - 16:05</span> Mon, 24 Jun 2013 13:05:01 +0000 _ 928 at https://psychology.biu.ac.il סקר מחקרי בנושא התנהגות מחירים https://psychology.biu.ac.il/node/1729 <span>סקר מחקרי בנושא התנהגות מחירים</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p dir="RTL"><span><span><span><span>למעוניינים:</span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span>כחלק מפרויקט מחקר בינלאומי, עורכים סקר אנונימי אינטרנטי קצר (דורש כ-5 דקות) בנושא עמדות אנשים לגבי התנהגות מחירים בעולם תחת קורונה.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span>הסקר מיועד לסטודנטים (בכל התארים) עם הקישורית הבאה:</span></span></span></span></p> <p align="right"><span><span><a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd2rQ-NrlULVGbTbQkK2eNeg8hg_KiK9Hovi8m_NYWtxrvcLw%2Fviewform&amp;data=02%7C01%7CEfrat.Uzan%40biu.ac.il%7Cc00ede93ea444232c17508d815567412%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637282808351789806&amp;sdata=4n6WXgBB4YYVV7iivIN5d79OC%2B4UjW52Oqbfusobvw0%3D&amp;reserved=0" target="_blank">סקר התנהגות מחירים</a></span></span></p></div> <span><span lang="" about="/user/132" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eozan</span></span> <span>ב', 22/06/2020 - 18:27</span> Mon, 22 Jun 2020 15:27:40 +0000 _ 1729 at https://psychology.biu.ac.il סרטון תדמית- המחלקה לפסיכולוגיה https://psychology.biu.ac.il/node/1724 <span>סרטון תדמית- המחלקה לפסיכולוגיה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=okkK_V0h2Xk&amp;feature=emb_logo" target="_blank">לסרטון המלא</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/132" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eozan</span></span> <span>ו', 05/06/2020 - 09:22</span> Fri, 05 Jun 2020 06:22:11 +0000 _ 1724 at https://psychology.biu.ac.il *** מועד ההרשמה לדוקטורט הוארך עד סוף יולי (את הצעת המחקר המקדמית ניתן להגיש עד אמצע יולי). בתואר שני ההרשמה למגמה החברתית-ארגונית ולמגמה פסיכולוגיה קוגניציה, רגש ומוח הוארך עד ה-01.09.2020 https://psychology.biu.ac.il/node/1616 <span>*** מועד ההרשמה לדוקטורט הוארך עד סוף יולי (את הצעת המחקר המקדמית ניתן להגיש עד אמצע יולי). בתואר שני ההרשמה למגמה החברתית-ארגונית ולמגמה פסיכולוגיה קוגניציה, רגש ומוח הוארך עד ה-01.09.2020</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><h3><strong>*** מועד ההרשמה למגמה החברתית - ארגונית הוארך עד ה-01.09.2020 .</strong></h3> <p> </p> <h3>דגשים חשובים לתהליך ההרשמה:</h3> <p dir="RTL"> המסמכים הנדרשים להגשה:</p> <p dir="RTL">א. 3 שאלונים</p> <p dir="RTL">ב. ספח בחינת מתא"ם</p> <p dir="RTL">ג.  תמונת פספורט</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">את המסמכים ניתן לשלוח בדרכים הבאות בלבד:  דואר שליחים/ דואר 24/מסירה ידנית</p> <p dir="RTL">נא לא לשלוח את המסמכים בדוא"ל.</p> <p dir="RTL">בשליחה בדואר: לציין על המעטפה - לכבוד מזכירות המחלקה לפסיכולוגיה (בנין 902), קבלה לתואר שני, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן .מיקוד 5290002.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">במסירה ידנית: במזכירות המחלקה לפסיכולוגיה, בנין 902, קומת כניסה, חדר 6- גב' עדי לייב.</p> <p dir="RTL">אם המשרד נעול, ניתן להשאיר את המסמכים בתא הדואר האישי של המזכירה - תא מס' 75.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">שעות קבלה פרונטלית:</p> <p dir="RTL">ימים ראשון עד חמישי בין השעות 9.00-15.00</p> <p dir="RTL"> </p> <h3><strong>בשל העומס הרב המוטל עלינו בימים אלה, אתם מתבקשים לפנות אלינו במייל בלבד ולא טלפונית. </strong></h3> <h3><strong>כל שאלה שתפנו אלינו במייל בנוגע לרישום ללימודי תואר שני , תיענה  באותו יום. </strong></h3> <h3><strong>  כתובת הדוא"ל: <a href="mailto:psychology.ma@biu.ac.il">psychology.ma@biu.ac.il</a></strong></h3> <p> </p> <p><strong>בהצלחה!</strong></p> <p> </p> <p dir="RTL"><a href="https://psychology.biu.ac.il/node/591" target="_blank">https://psychology.biu.ac.il/node/591</a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> </p></div> <span><span lang="" about="/user/78" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">PETRARZ</span></span> <span>ד', 05/12/2018 - 12:23</span> Wed, 05 Dec 2018 10:23:08 +0000 _ 1616 at https://psychology.biu.ac.il לתלמידי התואר השלישי- מועמדות למלגת הנשיא תשפ"א https://psychology.biu.ac.il/node/1719 <span>לתלמידי התואר השלישי- מועמדות למלגת הנשיא תשפ&quot;א</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p> </p> <p>החלה ההרשמה למועמדות למלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים לשנת תשפ"א</p> <p> לחץ על הלינק שמקשר אתכם לאתר פרויקט מלגות הנשיא ומילוי הטופס והצרופות.</p> <p><a href="https://www1.biu.ac.il/presidnetscholarships">https://www1.biu.ac.il/presidnetscholarships</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/36" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BRACHAA</span></span> <span>ב', 18/05/2020 - 10:07</span> Mon, 18 May 2020 07:07:45 +0000 _ 1719 at https://psychology.biu.ac.il לתלמידי תואר שני https://psychology.biu.ac.il/node/620 <span>לתלמידי תואר שני</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>לתלמידי תואר שני:  לאחר שיפוט פנימי של הצעת התיזה יש להעבירה לאישור רשמי של הועדה לתואר שני</p> <p><a href="http://psychology.biu.ac.il/node/621">לביצוע ראה הנחיות</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/29" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">WEINBEH</span></span> <span>א', 04/11/2012 - 14:34</span> Sun, 04 Nov 2012 12:34:25 +0000 _ 620 at https://psychology.biu.ac.il קישור לתוכנת השיבוץ https://psychology.biu.ac.il/node/1714 <span>קישור לתוכנת השיבוץ</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>תוכנת השיבוץ נועדה עבור המועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה על מנת לדרג את העדפותיהם למוסדות הלימוד ולמגמות השונות כמו כן המערכת לוקחת בחשבון את דירוג מוסדות הלימוד את המועמדים וכך יוצרת שיבוץ אופטימלי</p> <p> </p> <p><a href="http://www.psychologymatch.org" target="_blank">לחץ/י כאן להכנס לתוכנת השיבוץ</a></p> <p> </p> <p><a href="/files/psychology/shared/mktb_hsbr_ltvknt_hshybvts-2020.pdf" target="_blank">/files/psychology/shared/mktb_hsbr_ltvknt_hshybvts-2020.pdf</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/37" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">KUPERME</span></span> <span>א', 12/01/2020 - 09:40</span> Sun, 12 Jan 2020 07:40:29 +0000 _ 1714 at https://psychology.biu.ac.il מידעון דיגיטלי המחלקה לפסיכולוגיה https://psychology.biu.ac.il/node/1655 <span>מידעון דיגיטלי המחלקה לפסיכולוגיה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="http://barilan360.info/psychology/" target="_blank">http://barilan360.info/psychology/</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/37" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">KUPERME</span></span> <span>ב', 25/03/2019 - 12:14</span> Mon, 25 Mar 2019 10:14:13 +0000 _ 1655 at https://psychology.biu.ac.il הדרכות אישיות לחברי הסגל ולסטודנטים המחלקה https://psychology.biu.ac.il/node/1214 <span>הדרכות אישיות לחברי הסגל ולסטודנטים המחלקה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><div><strong>הספרייה מציעה לחברי הסגל האקדמי, לתלמידי התואר השני והשלישי ולתלמידי התואר הראשון במחלקה לפסיכולוגיה</strong></div> <div> </div> <div><strong>הדרכות אישיות על המשאבים האלקטרוניים העומדים לרשותכם באתר ספריות בר אילן ומחוצה לו.</strong></div> <div> </div> <div><strong>כל איש סגל או תלמיד מחקר המעוניין בסיוע אישי באיתור פרסומים או חומר אחר לצורכי הלימוד והמחקר, <strong>מוזמן לתאם אתנו מועד להדרכה אישית, ואנו נסייע כמיטב יכולתנו.</strong></strong></div> <div> </div> <div><strong><span>לתיאום ההדרכות האישיות, נא לפנות אל חיה בינוסוביץ בטלפון 03-5318261 (בשעות 16:00-8:30)</span></strong></div> <div> </div> <div><strong>או בכתובות הדוא"ל:</strong></div> <div> </div> <div><strong><a href="mailto:psychology.library@mail.biu.ac.il" target="_blank">plibrary@biu.ac.il</a></strong></div> <div> </div> <div><strong>chaya.beinosovitz<a href="mailto:beinosov@mail.biu.ac.il" target="_blank">@biu.ac.il</a></strong></div> <div> </div> <div> </div></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ג', 16/12/2014 - 10:22</span> Tue, 16 Dec 2014 08:22:24 +0000 _ 1214 at https://psychology.biu.ac.il לתלמידי תואר שני https://psychology.biu.ac.il/node/626 <span>לתלמידי תואר שני</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><div> <p><a href="https://graduate-school.biu.ac.il/takanon">חלה חובה על כל תלמיד לקרוא את תקנון הועדה לתואר שני</a></p> </div> <p> </p></div> <span><span lang="" about="/user/29" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">WEINBEH</span></span> <span>ב', 05/11/2012 - 10:07</span> Mon, 05 Nov 2012 08:07:00 +0000 _ 626 at https://psychology.biu.ac.il המאגרים APA-PsycTESTS ו-APA-PsycTHERAPY https://psychology.biu.ac.il/node/1198 <span>המאגרים APA-PsycTESTS ו-APA-PsycTHERAPY</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p> </p> <p><strong>מה-1 בנובמבר 2014 עומדים לרשותכם המאגרים APA-PsycNET ו-APA-PsycTHERAPY.</strong></p> <p><strong>המאגרים הם חלק מהמאגר APA-PsycNET.</strong></p> <p><strong>עוד מידע על תוכן המאגרים ועל הגישה אליהם תוכלו למצוא באתר הספרייה לפסיכולוגיה</strong></p></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ג', 04/11/2014 - 09:57</span> Tue, 04 Nov 2014 07:57:02 +0000 _ 1198 at https://psychology.biu.ac.il טופס פרסום הודעה על ניסויים https://psychology.biu.ac.il/node/938 <span>טופס פרסום הודעה על ניסויים</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><strong>לוח ניסויים :</strong></p> <p>להורדת טופס לפרסום מודעות על ניסויים, <a href="/files/psychology/shared/prsvm_nysvyym_1.doc">לחץ כאן</a><a href="/files/psychology/shared/prsvm_nysvyym_0.doc">.</a></p> <p>לצורך פרסום באתר יש לשלוח את המודעה על הניסוי לכתובת מייל הבאה                                                        </p> <p>לידי גב' ליאור עידן:<a href="mailto:boardnisui@gmail.com">boardnisui@gmail.com</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/34" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">STAWSKL</span></span> <span>ד', 24/07/2013 - 13:12</span> Wed, 24 Jul 2013 10:12:13 +0000 _ 938 at https://psychology.biu.ac.il הנחייה בשיתוף עם מנחה מחוץ למחלקה https://psychology.biu.ac.il/node/1006 <span>הנחייה בשיתוף עם מנחה מחוץ למחלקה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><strong>לתלמידי תואר שני ושלישי</strong></p> <p>הנחייה עם מנחה מחוץ למחלקה תתקיים בתנאים הבאים:</p> <p>1.  בשיתוף עם מנחה מתוך המחלקה בדרגת מרצה בכיר לפחות.</p> <p dir="rtl">2.  המחקר חייב להתבצע בשיתוף פעולה מלא, כך שהמנחה הפנימי יהיה מעורב בבחירת הנושא והנחייתו.</p> <p dir="rtl">3.  האחריות המנהלית תחול במלואה על המנחה הפנימי, משום שאין למחלקה דרך לאכוף את  הדרישות כלפי המנחה מן החוץ.</p> <p dir="rtl">4. שוב להזכיר שכל מחקר המתבצע על ידי הסטודנט וסגל המחלקה המגיע לפרסום, חובה לציין על גבי המאמר שהעבודה נעשתה בבר אילן.</p> <p dir="rtl">לפרטים נוספים ראה בתוכניות לימודים ---מידע תואר שני -מידע תואר שלישי</p></div> <span><span lang="" about="/user/36" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BRACHAA</span></span> <span>ה', 07/11/2013 - 11:57</span> Thu, 07 Nov 2013 09:57:41 +0000 _ 1006 at https://psychology.biu.ac.il