המחלקה לפסיכולוגיה - מצויינות קלינית, מצויינות מחקרית https://psychology.biu.ac.il/ he פוסט דוקטורט- כל מה שרצית לדעת ולא היה לך את מי לשאול https://psychology.biu.ac.il/node/1819 <span>פוסט דוקטורט- כל מה שרצית לדעת ולא היה לך את מי לשאול</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p align="center" dir="RTL"> </p> <img alt="תמונת פרסום למפגש זום בנושא פוסט דוקטורט" data-entity-type="image" data-entity-uuid="0" height="550" src="/sites/psychology/files/shared/efrat/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%20%D7%93%D7%95%D7%A7%20%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.jpg" width="388" class="align-center" /><p>המפגש ייערך ב- 18/3/2021 מ9:30-13:00</p> <p>לינק למפגש זום- <a href="https://us02web.zoom.us/j/2013629587">https://us02web.zoom.us/j/2013629587</a></p> <p> </p></div> <span><span lang="" about="/user/132" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eozan</span></span> <span>ה', 04/03/2021 - 14:47</span> Thu, 04 Mar 2021 12:47:27 +0000 _ 1819 at https://psychology.biu.ac.il מלגות אימפקט לסטודנטים לוחמים ותומכי לחימה https://psychology.biu.ac.il/node/1816 <span>מלגות אימפקט לסטודנטים לוחמים ותומכי לחימה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>שלום רב,</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>נפתחה ההרשמה למלגות אימפקט. </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>המלגות מיועדות לסטודנטים לוחמים ותומכי לחימה. הקרן מעניקה 4000$ לשנה, ותומכת בסטודנטים במהלך כל לימודי התואר.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>המלגות מיועדות לסטודנטים שבשנה"ל תשפ"ב יהיו בשנתם הראשונה או השנייה.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>ההרשמה נעשית ישירות דרך אתר הקרן ותסתיים ב 31 במאי.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>כתובת האתר</span></span><span lang="HE" xml:lang="HE">: <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffidfimpact.org%2F&amp;data=04%7C01%7Cefrat.uzan%40biu.ac.il%7C708bca95e8104265941a08d8dd813b60%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637502894450796981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=u1TXwWRK%2FTTDwH1vQHhzJG70Q6w4%2F%2BmEVwn02pR9SMo%3D&amp;reserved=0"><span dir="LTR" lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>https://fidfimpact.org/</span></span></a></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><a href="/sites/psychology/files/shared/efrat/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%98_0.jpg" target="_blank"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span dir="LTR" lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>פלייר מידע</span></span></span></span></span></span></span></a></p></div> <span><span lang="" about="/user/132" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eozan</span></span> <span>ג', 02/03/2021 - 17:07</span> Tue, 02 Mar 2021 15:07:47 +0000 _ 1816 at https://psychology.biu.ac.il הרשמה לשנה"ל תשפ"ב https://psychology.biu.ac.il/node/1802 <span>הרשמה לשנה&quot;ל תשפ&quot;ב</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><h4> </h4> <p> </p> <ul><li> <h4><strong> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ua9CSlv_2Yk">סרטון מידע למתעניינים</a></strong></h4> </li> <li> <h3 dir="RTL"><span><span><span><span> <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Frec%2Fplay%2FJz7auPcdps43YN2yYJh4I0K8p1HB4GOdhP5cBb9H2RWPnMzP58q3awP6A2VDmaJ24H2s_mMsX3mNeIYD.LeVjYoYjB5JZrvJ3%3Fautoplay%3Dtrue%26continueMode%3Dtrue%26startTime%3D1612979355000&amp;data=04%7C01%7Cefrat.uzan%40biu.ac.il%7C3bf8929bf56342b7791808d8cdee0e75%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637485769618356256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=hVl%2Fu8%2BFIV528gk4LL%2FReL9v3gToh5hhjsSbmt%2FAnTU%3D&amp;reserved=0" target="_blank">המסלול הדו חוגי הלא מובנה</a></span></span></span></span></h3> <p dir="RTL"> </p> </li> <li> <h4> תכנית<strong> "אילנות" </strong>- למצטיינים לתואר ראשון - <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.biu.ac.il%2Fabout-biu%2Fmanagement-and-faculty%2Funiversity-administration%2Filanot-program-outstanding-undergraduates&amp;data=04%7C01%7Cefrat.uzan%40biu.ac.il%7C076163ade89341cc93ab08d8cb42e8a5%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637482835512418746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=VHE3%2BptWpxqhxGlUWKFpHlj9sz6U3SGDEIwM%2BfdtjyQ%3D&amp;reserved=0" target="_blank">לאתר התכנית ולקבלת מידע</a></h4> </li> </ul><p>        </p> <ul><li>קישור להערכת סיכויי קבלה: <a href="https://shoham.biu.ac.il/kabala/">https://shoham.biu.ac.il/kabala</a></li> <li> <h3><strong><a href="https://psychology.biu.ac.il/node/1794" target="_blank">הנחיות רישום למועמדים לתואר השני</a></strong></h3> </li> <li> <h3> <a href="https://www.biu.ac.il/field-of-study/tracks/1453" target="_blank">לינק לרישום לאוניברסיטה</a></h3> </li> </ul></div> <span><span lang="" about="/user/132" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eozan</span></span> <span>ה', 04/02/2021 - 13:15</span> Thu, 04 Feb 2021 11:15:52 +0000 _ 1802 at https://psychology.biu.ac.il שעת קפה לסטודנטים לתואר שני במחלקה לפסיכולוגיה https://psychology.biu.ac.il/node/1813 <span>שעת קפה לסטודנטים לתואר שני במחלקה לפסיכולוגיה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><strong>והפעם 'האושפיזין' שלי הם הסטודנטים לתואר שני מהמחלקה לפסיכולוגיה...</strong></p> <p><strong>בס"ד</strong></p> <p><strong>לכל הסטודנטים לתואר שני, מכל השנים ומכל המגמות, שלום רב,</strong></p> <p><strong>מעוניינים לקבל מידע על שירותי הספרייה ועל האתר של מערך הספריות והמידע? יש לכם בקשות, שאלות, הצעות בנוגע לשירותי הספרייה לפסיכולוגיה?</strong></p> <p><strong>ובכלל, לומדים למבחנים לבד? מרגישים בודדים תוך כתיבת הצעת המחקר? זקוקים להפסקה קלה כדי 'לנקות את הראש'?</strong></p> <p><strong>מחר, יום רביעי, ה' באדר ה'תשפ"א, 17.2.2021, בשעה 17:00-16:00, אני כאן, בשבילכם, ב-'שעת קפה' וירטואלית בזום.</strong></p> <p><strong>בחוץ קר?! מושלג?! גשום?! 'מסביב יהום הסער' ואנחנו ניפגש בכיף!</strong></p> <p><strong><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F98864678798%3Ffbclid%3DIwAR2AA7lx-omzyM34h1h3Pd8rJALmI9QoNRTvdbzoetlRIbWW5O1HCJEE6tY&amp;h=AT3qFgGOvLPLSCujQ8wu2nrnEqfadRCjeLXwIPSr7fbXkhd3Dx8cPdIURiy0upiPma7O3mBHvSQEjClMD3AQOGxxmnmokuPmsQnOifeEMuimm3J8eIK45GXWCrJ7eKaGeA&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT06UHjwhWjiHW56lw7vHmN6Gd1u7CPC5Jc6t7TUChwrUS9PTIwDV6sy4LXVg1wG8oSREsOltlzpY_R4AOOj4E6JHaFBWaO3iVz0bWXk8Q5szEFT9XDnWvzX9LeLx9kr08mb" target="_blank">https://zoom.us/j/98864678798</a>...</strong></p> <p><strong>אינכם חייבים 'לבזבז' שעה שלימה, רק 'תקפצו', 'תאמרו שלום', ואם אתם זקוקים לכל מיני שירותים מצוות מהספרייה, לסיוע באיתור חומר - שתפו אותי! אני מבטיחה להקשיב ולסייע...</strong></p> <p><strong>כמובן שאפשר לשאול גם שאלות בהמשך להדרכות שהשתתפתם בהן בסמסטר א, אבל הכי חשוב - בואו ניפגש!!</strong></p> <p><strong>אם לא תצליחו להיכנס לזום, שלחו לי וואטצאפ לטלפון 0523-321539, ואשלח לכם את הקישור בזום...</strong></p> <p><strong>שלכם,</strong></p> <p><strong>חיה</strong></p></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ג', 16/02/2021 - 13:03</span> Tue, 16 Feb 2021 11:03:54 +0000 _ 1813 at https://psychology.biu.ac.il כנסים וארועים שעשויים לעניין אותך... https://psychology.biu.ac.il/node/1811 <span>כנסים וארועים שעשויים לעניין אותך...</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="https://psychology.biu.ac.il/node/1806" target="_blank">קישור לעמוד</a>- לפירוט המלא</p></div> <span><span lang="" about="/user/132" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eozan</span></span> <span>ב', 15/02/2021 - 13:44</span> Mon, 15 Feb 2021 11:44:47 +0000 _ 1811 at https://psychology.biu.ac.il "דלת פתוחה"- שירות בזום לסטודנט https://psychology.biu.ac.il/node/1768 <span>&quot;דלת פתוחה&quot;- שירות בזום לסטודנט</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>דלת פתוחה יתקיים בימים שני, שלישי וחמישי החל מהשעה 10:00-12:00</p> <p><span><span><span><a href="https://us02web.zoom.us/j/87490431870">https://us02web.zoom.us/j/87490431870</a></span></span></span></p> <p> </p> <p>מענה טלפוני לתואר הראשון- בימים ב'-ה' 10:00-13:00</p> <p>מענה טלפוני לתואר השני- בימים א' , ד' 12:00-14:00 </p> <p>מענה טלפוני לתואר השלישי- א'-ה' 10:00-13:00</p> <p> </p> <p><span><span><span>נתראה :)</span></span></span></p> <p> </p></div> <span><span lang="" about="/user/132" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eozan</span></span> <span>ב', 26/10/2020 - 11:54</span> Mon, 26 Oct 2020 09:54:51 +0000 _ 1768 at https://psychology.biu.ac.il מיוחד לסטודנטים במסלול לתזה ולדוקטורט - הרצאה - הרשמה - מייל מתוקן https://psychology.biu.ac.il/node/1810 <span>מיוחד לסטודנטים במסלול לתזה ולדוקטורט - הרצאה - הרשמה - מייל מתוקן</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">שלום,</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">זה קורה!</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">ב- 11/2,</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">ההרצאה שחיכיתם לה,</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">כל הסמסטר.</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiusocialsciences.eu.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_0CcZl8aY4k5jcnc&amp;data=04%7C01%7Cduby.moskovitch%40biu.ac.il%7C51b00845e7974ce95af008d8cde5d94e%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637485734364634717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=0laKz5KHo7ve47%2Fwjok5sCE3q2zxWHuPw71qVgj578w%3D&amp;reserved=0" target="_blank">סטטיסטיקה ושיטות מחקר במיוחד לסטודנטים במסלול לתזה ולדוקטורט.</a></span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">בהרצאה לא נלמד איך מבצעים ניתוח משוואות מבניות, וגם לא רגרסיה דו ראשית,</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">אלא על התהליך המתודולוגי מהרעיון הראשוני ועד הגשת דו"ח המחקר.</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">בהרצאה לא נשוחח על המרכיבים התיאורטיים ולא נחפש מקורות,</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">אלא על איך 'עושים' מחקר.</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">איך בוחרים את המדגם הרלוונטי.</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">בהרצאה לא נעמיק בכללי ה- </span><span dir="LTR">APA</span><span lang="HE" xml:lang="HE"> החדשים,</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">אלא במה כדאי לעשות כדי לאסוף את הנתונים בצורה חכמה ויעילה,</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">ועל מה אסור בשום פנים ואופן לוותר במהלך איסוף הנתונים</span></strong><span lang="HE" xml:lang="HE"> [כדי לא לגלות בשלב הניתוח הסטטיסטי שחסר לכם מידע..]</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">נדבר גם על סוגים של ניתוחים סטטיסטיים, אבל ממש בקטנה.</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">איפה אפשר ללמוד עליהם,</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">והאם כדאי בכלל ללמוד עליהם [בטח שכדאי!].</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">ובעיקר - איך עושים את כל התהליך הזה ועדיין שומרים על שפיות, ואפילו נהנים!</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">בקיצור, נדבר על מחקר - מההתחלה ועד הסוף - מנקודות המבט המתודולוגית והסטטיסטית, והכל כדי לתת לכם את כל הכלים כדי לעשות מחקר מ-צ-ו-י-ן.</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">אז ביום חמישי, ה- 11/2/2021, בשעה 20:00.</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">ההרצאה המרכזית תסתיים ב- 21:00.</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">אם תרצו לשאול שאלות, אשמח להישאר ולענות לכם.</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">[מוזמנים גם לשלוח שאלות מקדימות במייל].</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">שמי ד"ר אור כץ,</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">בוגר החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן.</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">מרצה שנים רבות באוניברסיטת בר אילן ובמכללה האקדמית אשקלון.</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">נהנה מאוד מסטטיסטיקה ומהוראת הסטטיסטיקה ושיטות מחקר בכל הרמות.</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"><a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.orcatz.com%2F&amp;data=04%7C01%7Cduby.moskovitch%40biu.ac.il%7C51b00845e7974ce95af008d8cde5d94e%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637485734364639696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=B4wNqI7GDckYqpsj132cOO%2BkB9y7QFYp3HIfGIQMFOw%3D&amp;reserved=0" target="_blank"><span dir="LTR" lang="EN-US" xml:lang="EN-US">https://www.orcatz.com</span></a></span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">בקיצור יהיה כיף,</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">ואני מבטיח לא להשאיר טיפים בחדר העריכה.</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE">קישור לזום ישלח ישירות לנרשמים.</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiusocialsciences.eu.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_0CcZl8aY4k5jcnc&amp;data=04%7C01%7Cduby.moskovitch%40biu.ac.il%7C51b00845e7974ce95af008d8cde5d94e%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637485734364644674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=bH0jsa%2FJqJzRIa3UaM7ImiijEM4zpzFThkU1AVgyGX8%3D&amp;reserved=0">הרשמה כאן</a></span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"><a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiusocialsciences.eu%2F&amp;data=04%7C01%7Cduby.moskovitch%40biu.ac.il%7C51b00845e7974ce95af008d8cde5d94e%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637485734364649651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=YAABJr4yn2%2BM9i0fIOH%2BA7%2Bdqw49rgo5YlosRzaVRH0%3D&amp;reserved=0"><span dir="LTR" lang="EN-US" xml:lang="EN-US">https://biusocialsciences.eu</span></a>.<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fqualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_&amp;data=04%7C01%7Cduby.moskovitch%40biu.ac.il%7C51b00845e7974ce95af008d8cde5d94e%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637485734364654630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=RWjbFSPFoxgJZzh3Wkch9WDQALnnSKkuqmNdstpn0rk%3D&amp;reserved=0"><span dir="LTR" lang="EN-US" xml:lang="EN-US">qualtrics.com/jfe/form/SV</span>_</a>0</span><span dir="LTR">CcZl8aY4k5jcnc</span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><span lang="HE" xml:lang="HE"> </span></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">להתראות ב- 11/2</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">ד"ר אור כץ</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE"><a href="mailto:orcatz@gmail.com" target="_blank"><span dir="LTR" lang="EN-US" xml:lang="EN-US">orcatz@gmail.com</span></a></span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">050-7927707</span></strong></p> <p class="xmsonormal" dir="RTL"> </p></div> <span><span lang="" about="/user/94" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MOZKOVD</span></span> <span>ה', 11/02/2021 - 07:49</span> Thu, 11 Feb 2021 05:49:53 +0000 _ 1810 at https://psychology.biu.ac.il שירותי הספרייה לפסיכולוגיה בתום הסגר השלישי https://psychology.biu.ac.il/node/1808 <span>שירותי הספרייה לפסיכולוגיה בתום הסגר השלישי</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><h2 dir="RTL"><em><strong>סטודנטים, חוקרים וחברי סגל יקרים,</strong></em></h2> <h4 dir="RTL">מהיום, יום שני, כ"ו בשבט ה'תשפ"א, 8.2.2021,</h4> <h4 dir="RTL">הספרייה לפסיכולוגיה ושאר הספריות בקמפוס שוב פתוחות לקהל,</h4> <h4 dir="RTL">ואפשר להגיע לשאול ספרים או להחזירם בשעות הפתיחה של הספרייה.</h4> <h4 dir="RTL">כמו כן, אפשר להזמין מקומות ישיבה בספרייה לפסיכולוגיה ובספריות האחרות באמצעות <a href="https://outlook.office365.com/owa/calendar/Bookings3@biu.ac.il/bookings/">מערכת הרישום המקוונת</a>.</h4> <h4 dir="RTL">הכניסה לישיבה בספרייה לפסיכולוגיה תהיה רק לאחר שתציגו את אישור הרישום שיישלח אליכם לטלפון הנייד,</h4> <h4 dir="RTL">ולאחר שתירשמו בכניסה לספרייה. אין להיכנס לספרייה בלי אישור של הכונן בדלפק השירות!</h4> <h4 dir="RTL">הישיבה בספרייה והשהות בה לצורכי הלימוד והמחקר יהיו רק לפי כללי התו הסגול!</h4> <h4 dir="RTL">זמני הפתיחה של הספרייה לפסיכולוגיה:</h4> <h4 dir="RTL">י<strong>מים ראשון, שני, בשעות 15:00-9:00</strong></h4> <h4 dir="RTL"><strong>ימים שלישי, רביעי, בשעות 17:00-9:00</strong></h4> <h4 dir="RTL"><strong>יום חמישי, בשעות 16:00-9:00</strong></h4> <h4 dir="RTL"><strong>אפשר לפנות אלינו בטלפון 03-5318261, בשעות הפתיחה של הספרייה, וכמובן בכל עת גם בדוא"ל:</strong></h4> <h4><strong>הדוא"ל של הספרייה <a href="mailto:Psychology.Library@biu.ac.il">Psychology.Library@biu.ac.il</a></strong></h4> <h4><strong>הדוא"ל האישי של חיה <a href="mailto:Chaya.Beinosovitz@biu.ac.il">Chaya.Beinosovitz@biu.ac.il</a></strong></h4> <h4><strong>הדוא"ל האישי של נטלי <a href="mailto:Natale.Kocher@biu.ac.il">Natale.Kocher@biu.ac.il</a>.</strong></h4> <h4><strong>להנחיות בנוגע לכל הספריות האחרות בקמפוס, הקליקו על </strong></h4> <h4><a href="https://lib.biu.ac.il/node/1941"><strong>זמן קורונה! כל מה שחשוב לדעת על שירותי הספרייה והזמנת מקום במרחבי הלמידה</strong></a></h4> <p><strong>שלכם, נטלי, אנה וחיה</strong></p></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ב', 08/02/2021 - 10:25</span> Mon, 08 Feb 2021 08:25:35 +0000 _ 1808 at https://psychology.biu.ac.il !! הודעה חשובה למועמדים לתואר שני https://psychology.biu.ac.il/node/1809 <span>!! הודעה חשובה למועמדים לתואר שני</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><h2><a href="https://psychology.biu.ac.il/node/1794"><strong>הודעה חשובה!!!!</strong></a></h2> <h3><strong>רק המלצות שישלחו דרך הקישור לרישום -  יטופלו!! </strong></h3> <h3><strong>יש למלא את פרטי הממליץ ברישום על מנת שההמלצה תתקבל במחלקה!</strong></h3> <p>(ההמלצות שהתקבלו למייל של עדי עד 8.2.21 יטופלו- מעתה לא ניתן לשלוח למייל שלה)</p> <p> </p> <p>יש להירשם ללימודים דרך בי"ס ללימודים מתקדמים, דרך <strong><a href="https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=274" target="_blank">אתר האינטרנט</a></strong> יש להעלות אליהם את המסמכים.</p> <h4><strong>במקביל</strong>-<a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?lang=he-IL&amp;id=FE4jYYdbZ0usGY_qqLqPEoXt7KDkJwNOtC1J98TTsttUQjBPQlhaVEg1V0pBSk8zSFdIRFM3Wkk4VS4u" target="_blank"> <strong>מצ"ב לינק לרישום למגמות</strong></a><strong> </strong>- כאן ניתן יהיה להירשם כמועמדים למגמות.</h4></div> <span><span lang="" about="/user/132" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eozan</span></span> <span>ב', 08/02/2021 - 15:04</span> Mon, 08 Feb 2021 13:04:40 +0000 _ 1809 at https://psychology.biu.ac.il תקנון למניעת הטרדה מינית https://psychology.biu.ac.il/node/1769 <span>תקנון למניעת הטרדה מינית</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="https://www.biu.ac.il/regulations-and-audit/sexual-harassment-prevention-act" target="_blank">תקנון </a></p></div> <span><span lang="" about="/user/132" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eozan</span></span> <span>ב', 26/10/2020 - 17:07</span> Mon, 26 Oct 2020 15:07:02 +0000 _ 1769 at https://psychology.biu.ac.il מודעת דרושים- מעריכים בחברת אדם מילא https://psychology.biu.ac.il/node/1801 <span>מודעת דרושים- מעריכים בחברת אדם מילא</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p dir="RTL"><span><span><span><span><strong><span lang="HE" xml:lang="HE">לאדם מילא דרושים מעריכים</span></strong></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE">סטודנטים הלומדים שנה שנייה לתואר שני בתחומי פסיכולוגיה/ייעוץ ארגוני /עבודה סוציאלית/סוציולוגיה ארגונית/מנהל עסקים בהתמחות מש"א.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE">או- קצין ששירת בממד"ה או במדור פסיכוטכני מעלה שנה ובעל תואר ראשון.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE">העבודה מקוונת ומלווה בהכשרה מקצועית</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE">נדרש היקף משרה של 3 ימי עבודה בשבוע לפחות</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE">לשליחת קו"ח-</span><a href="mailto:talyay@adam-milo.co.il">talyay@adam-milo.co.il</a></span></span></span></span></p></div> <span><span lang="" about="/user/133" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kaufmas6</span></span> <span>ד', 27/01/2021 - 13:03</span> Wed, 27 Jan 2021 11:03:27 +0000 _ 1801 at https://psychology.biu.ac.il משרות דרושים בבית אקשטיין https://psychology.biu.ac.il/node/1799 <span>משרות דרושים בבית אקשטיין</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>דרושים מדריכים למסגרות דיור של בית אקשטיין, המיועדות לאנשים עם מוגבלויות, הממוקמות ברעננה, כפר סבא, קרית אונו, פתח תקווה, הרצליה, תל אביב, חולון וראשון לציון וקרית גת. </span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>במסגרת התפקיד: </span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>- יישום תכנית טיפול שיקומית הנבנית לדיירים על ידי אנשי מקצוע. </span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>- ליווי והכשרת כישורי חיים ומיומנויות יומיומיות. </span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>- מתן תמיכה רגשית, חברתית, סיוע ועידוד לעצמאות והשתלבות בקהילה.  </span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>דרישות:  </span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>- יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה צוותית - חובה.  </span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>- זמינות לעבודה במשמרות אחרה"צ/לילות/סופ"ש - חובה.</span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>**המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.</span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>המתאימים ייהנו מהעסקה ישירה כעובדי חברה, יציבות תעסוקתית כארגון חיוני, תנאים סוציאליים על פי חוק, הכשרה וכלים מקצועיים, המלצות לתארים מתקדמים ואפשרויות קידום.</span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"> </p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"> </p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>מור יהב פרץ</span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"> </p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>רכזת גיוס שטח </span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"> </p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><a href="mailto:Mor.y@b-e.org.il">Mor.y@b-e.org.il</a><span lang="HE" xml:lang="HE"><span> | </span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"> </p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>אתר: </span></span>b-e.org.il<span lang="HE" xml:lang="HE"><span> | פייסבוק: בית אקשטיין</span></span></span></span></span></span></p></div> <span><span lang="" about="/user/133" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kaufmas6</span></span> <span>ד', 20/01/2021 - 12:27</span> Wed, 20 Jan 2021 10:27:55 +0000 _ 1799 at https://psychology.biu.ac.il גישה חופשית לספרים של האוניברסיטה הפתוחה - למדא לאקדמיה https://psychology.biu.ac.il/node/1793 <span>גישה חופשית לספרים של האוניברסיטה הפתוחה - למדא לאקדמיה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><strong>סטודנטים וחוקרים יקרים שימו לב!</strong></p> <p><strong>כעת קיימת גישה לאתר האוניברסיטה הפתוחה - למדא לאקדמיה.</strong></p> <p><strong>האתר מכיל את מיטב ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה במגוון תחומים.</strong></p> <p><strong>הגישה מתוך האתר מערך הספריות &gt; משאבים אלקטרוניים &gt; מאגרי מידע &gt; בחרו באות למ"ד והגיעו אל האתר 'למדא'.</strong></p> <p><strong>באתר תוכלו למצוא גישה בחינם גם לספרים במדעי החברה הנחוצים לכם ללימודים השוטפים ולבחינות</strong></p> <p><strong>הנה הקישור: <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww-openu-ac-il.eu1.proxy.openathens.net%2Fabout%2Fdepartments%2Fpublishinghouse%2FPages%2FLamda_for_Academic.aspx&amp;data=04%7C01%7CChaya.Beinosovitz%40biu.ac.il%7Cbc72058a34884d37649708d8b22dd68a%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637455257225665039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=8FtGCgrZy80w0EVa3EuAacuAAZGXiFyhyegQ9jYfLDA%3D&amp;reserved=0" target="_blank" title="כתובת URL מקורית: https://www-openu-ac-il.eu1.proxy.openathens.net/about/departments/publishinghouse/Pages/Lamda_for_Academic.aspx. לחץ או הקש אם אתה נותן אמון בקישור זה.">האוניברסיטה הפתוחה - למדא לאקדמיה. </a></strong></p> <p><strong>צוות הספרייה יסייע לכם כמיטב יכולתו גם בתקופת הסגר.</strong></p> <p><strong>שלוחה לכם ברכת הצלחה בלימודים, בבחינות ובכתיבת עבודות המחקר!</strong></p></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ד', 06/01/2021 - 13:11</span> Wed, 06 Jan 2021 11:11:57 +0000 _ 1793 at https://psychology.biu.ac.il הזמנה לכנס מועמדים תואר שני אוניברסיטת חיפה https://psychology.biu.ac.il/node/1792 <span>הזמנה לכנס מועמדים תואר שני אוניברסיטת חיפה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="/sites/psychology/files/shared/2021%20%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%94%20%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97.pdf" target="_blank">לפרטים נוספים לחצ/י כאן</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/113" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">DAVIDOA3</span></span> <span>ב', 04/01/2021 - 13:42</span> Mon, 04 Jan 2021 11:42:56 +0000 _ 1792 at https://psychology.biu.ac.il שעות הפעילות של דלפק הערכות https://psychology.biu.ac.il/node/928 <span>שעות הפעילות של דלפק הערכות</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><h3 align="center"><span dir="RTL"><strong>בעקבות מגיפת קורונה, אין שעות קבלה בדלפק הערכות, הנמצא בספרייה לפסיכולוגיה</strong></span></h3> <h3 align="center"><span dir="RTL"><strong>לבירורים ולבקשות בנוגע לערכות אפשר לפנות אל הגב' דנה סטולוביץ בדוא"ל:</strong> <a href="mailto:library.kits@gmail.com"><span dir="LTR">library.kits@gmail.com</span></a></span></h3> <h3 align="center"> </h3> <p align="center"> </p></div> <span><span lang="" about="/user/37" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">KUPERME</span></span> <span>ב', 24/06/2013 - 16:05</span> Mon, 24 Jun 2013 13:05:01 +0000 _ 928 at https://psychology.biu.ac.il דרוש/ה משלב/ת https://psychology.biu.ac.il/node/1789 <span>דרוש/ה משלב/ת</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p dir="RTL"><span><span><span><span>דרוש/ה משלב/ת בעל/ת אינטליגנציה רגשית גבוהה, חכמ/ה ואכפתי/ת לילד בכיתה ה׳ מחונן ומקסים על הרצף בתפקוד גבוה.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span>לומד בקרית אונו בכיתה רגילה.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span>אחוזי המשרה גמישים.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span>ניתן ליצור קשר  במייל: </span></span><a href="mailto:adioberman@gmail.com">adioberman@gmail.com</a></span></span></p></div> <span><span lang="" about="/user/133" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kaufmas6</span></span> <span>א', 03/01/2021 - 12:57</span> Sun, 03 Jan 2021 10:57:06 +0000 _ 1789 at https://psychology.biu.ac.il מודעת דרושים לתפקיד מדריך/ת שיקום לעבודה עם מתמודדים זכאי סל שיקום https://psychology.biu.ac.il/node/1788 <span>מודעת דרושים לתפקיד מדריך/ת שיקום לעבודה עם מתמודדים זכאי סל שיקום</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="/sites/psychology/files/shared/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%2030.1.2020.pdf" target="_blank">לפרטים נוספים לחצ/י כאן</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/133" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kaufmas6</span></span> <span>א', 03/01/2021 - 12:50</span> Sun, 03 Jan 2021 10:50:55 +0000 _ 1788 at https://psychology.biu.ac.il שירותי הספרייה לפסיכולוגיה בתקופת הסגר השלישי https://psychology.biu.ac.il/node/1786 <span>שירותי הספרייה לפסיכולוגיה בתקופת הסגר השלישי</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><h2 dir="RTL"><em><strong>סטודנטים, חוקרים וחברי סגל יקרים,</strong></em></h2> <h4 dir="RTL"><strong>אנו בפתחו של סגר שלישי, אך נוסיף ונעמוד לשירותם גם בימי הסגר.</strong></h4> <h4 dir="RTL"><strong>הספרייה תהיה סגורה, ולכן אי אפשר להזמין מקומות ישיבה, וגם לא ניתן לשאול ספרים או להחזירם.</strong></h4> <h4 dir="RTL"><strong>מועד ההחזרה של כל  הספרים המושאלים מוארך עד לתום הסגר.</strong></h4> <h4 dir="RTL"><strong>בתקופה זו של הסגר השלישי, אחת מאתנו, נטלי או חיה, תהיה בספרייה בימים ב, ג וְ-ד, </strong></h4> <h4 dir="RTL"><strong>ויהיה אפשר לפנות אלינו בטלפון 03-5318261, בשעות 15:00-9:00.</strong></h4> <h4><strong>אנו נעמוד לשירותכם בימים א-ה, בשעות העבודה, גם בדוא"ל:</strong></h4> <h4><strong>בדוא"ל של הספרייה <a href="mailto:Psychology.Library@biu.ac.il">Psychology.Library@biu.ac.il</a></strong></h4> <h4><strong>בדוא"ל האישי של חיה <a href="mailto:Chaya.Beinosovitz@biu.ac.il">Chaya.Beinosovitz@biu.ac.il</a></strong></h4> <h4><strong>בדוא"ל האישי של נטלי <a href="mailto:Natale.Kocher@biu.ac.il">Natale.Kocher@biu.ac.il</a>.</strong></h4> <p><strong>להנחיות בנוגע לכל הספריות האחרות בקמפוס, הקליקו על <a href="https://lib.biu.ac.il/node/1993">גם בסגר - אנחנו כאן בשבילכם!</a></strong></p> <p><strong>בברכת בריאות טובה וחזרה מהירה לשגרה,</strong></p> <p><strong>נטלי, אנה וחיה</strong></p></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>א', 27/12/2020 - 15:37</span> Sun, 27 Dec 2020 13:37:35 +0000 _ 1786 at https://psychology.biu.ac.il שירותי הספרייה לפסיכולוגיה בתקופת הקורונה https://psychology.biu.ac.il/node/1755 <span>שירותי הספרייה לפסיכולוגיה בתקופת הקורונה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><h2 dir="RTL"><em><strong>סטודנטים, חוקרים וחברי סגל יקרים,</strong></em></h2> <h4><strong>ראשית, צוות הספרייה לפסיכולוגיה מברך אתכם בברכת שנת לימודים ומוצלחת ופורייה לסטודנטים, לחוקרים ולחברי הסגל!</strong></h4> <h4><strong>בעקבות הסגר השני, הספרייה לפסיכולוגיה עדיין סגורה לישיבה ולעיון לקהל, אך כבר ניתן לתאם מועדים להשאלת ספרים או להחזרתם</strong></h4> <h4><strong>בטלפון 03-5318261, בימים א-ה, בשעות 15:00-9:00.</strong></h4> <h4><strong>מועד ההחזרה של כל הספרים המושאלים יוארך עד לתום הסגר, אך אם הספרים מוזמנים - עליכם להחזירם מיד, בתיאום עם נטלי או עם חיה</strong>.</h4> <h4><strong>לידיעתכם, ספרי המבואות לקורסים ניתנים להשאלה ללילה או לשלושה ימים בלבד, ועליכם להחזירם בזמן!</strong></h4> <h4><strong>צוות הספרייה נמצא כעת יום יום בספרייה, ואנו זמינים לשירותכם לכל מיני בירורים, וכמובן לשאלות יעץ והדרכה, בימים א-ה, בשעות</strong></h4> <h4><strong>15:00-9:00, בטלפון 03-5318261, או בדוא"ל של הספרייה <a href="mailto:Psychology.Library@biu.ac.il">Psychology.Library@biu.ac.il</a>, בדוא"ל האישי של חיה</strong></h4> <h4><strong><a href="mailto:Chaya.Beinosovitz@biu.ac.il">Chaya.Beinosovitz@biu.ac.il</a> ובדוא"ל האישי של נטלי <a href="mailto:Natale.Kocher@biu.ac.il">Natale.Kocher@biu.ac.il</a>.</strong></h4> <h4><strong>במקרה חירום אפשר להתקשר אל חיה גם לטלפון הנייד בתיאום מראש בדוא"ל האישי.</strong></h4> <h4> </h4> <h4><strong>כותבים עבודה סמינריונית? צריכים להגיש הצעת מחקר? אינכם מצליחים להציג טקסט מלא של פרסומים מבוקשים?</strong></h4> <h4><strong>זקוקים בדחיפות הדרכה על מגוון המשאבים האלקטרוניים באתר של מערך הספריות והמידע?</strong></h4> <h4><strong>נשמח לסייע מרחוק בתחומי הלימוד והמחקר שלכם בפסיכולוגיה ובעוד נושאים קרובים.</strong></h4> <h4><strong>לתיאום פגישת יעץ בטלפון או בזום, אנא פנו באחת מכתובות הדוא"ל המופיעות בעמוד זה. לתשומת ליבכם:</strong></h4> <h4><strong>פגישת זום אישית – משך הפגישה הוא עד 30 דקות</strong></h4> <h4><strong>פגישת זום קבוצתית (עד 3 אנשים) – משך הפגישה עד 50 או מעט יותר</strong></h4> <h4> </h4> <h4><strong>שתינו, נטלי וחיה, נעמוד לשירותכם עד כמה שאפשר, מקרוב ומרחוק!</strong></h4></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ב', 21/09/2020 - 15:41</span> Mon, 21 Sep 2020 12:41:23 +0000 _ 1755 at https://psychology.biu.ac.il הרחבת שעות הפעילות של הספרייה לפסיכולוגיה https://psychology.biu.ac.il/node/1778 <span>הרחבת שעות הפעילות של הספרייה לפסיכולוגיה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><h4><strong>לידיעתכם, </strong></h4> <h4>הרחבנו את שעות פעילות של הספרייה לפסיכולוגיה, והנה שעות הפעילות המעודכנות:</h4> <h3><strong>ימים ראשון, שני, בשעות 15:00-9:00</strong></h3> <h3><strong>ימים שלישי, רביעי, בשעות 17:00-9:00</strong></h3> <h3><strong>יום חמישי, בשעות 16:00-9:00</strong></h3> <p><strong>יש לתאם מועדים להשאלת ספרים או להחזרתם בשעות הפעילות של הספרייה, בטלפון 03-5318261.</strong></p> <h3><strong>נטלי, אנה וחיה נמצאות כאן אתכם בכל התקופה המאתגרת הזו!</strong></h3></div> <span><span lang="" about="/user/62" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">BEINOSOV</span></span> <span>ד', 02/12/2020 - 14:21</span> Wed, 02 Dec 2020 12:21:05 +0000 _ 1778 at https://psychology.biu.ac.il דרכי התמודדות עם משבר הקורונה https://psychology.biu.ac.il/node/1775 <span>דרכי התמודדות עם משבר הקורונה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="https://biu365-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ovadyah1_biu_ac_il/EXpx-idOtoFMk3YnomVGZPQBRsXyS_V1X61_mhwofg_ohA?e=fe19lN" target="_blank">להאזנה</a></p> <p> </p></div> <span><span lang="" about="/user/120" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ovadyah1</span></span> <span>ב', 23/11/2020 - 08:42</span> Mon, 23 Nov 2020 06:42:49 +0000 _ 1775 at https://psychology.biu.ac.il מלגת שוליך https://psychology.biu.ac.il/node/1774 <span>מלגת שוליך</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="https://www1.biu.ac.il/index.php?id=21658&amp;pt=1&amp;pid=1692&amp;level=5&amp;cPath=5,25,1692,21658" target="_blank">מלגת שוליך</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/132" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eozan</span></span> <span>ב', 16/11/2020 - 12:14</span> Mon, 16 Nov 2020 10:14:01 +0000 _ 1774 at https://psychology.biu.ac.il המחלקה לפסיכולוגיה נגד אלימות כלפי נשים https://psychology.biu.ac.il/node/1767 <span>המחלקה לפסיכולוגיה נגד אלימות כלפי נשים</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><img alt="Against violence" data-entity-type="image" data-entity-uuid="0" src="/sites/psychology/files/shared/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.jpg" class="align-center" /><p> </p></div> <span><span lang="" about="/user/133" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kaufmas6</span></span> <span>ג', 20/10/2020 - 11:27</span> Tue, 20 Oct 2020 08:27:32 +0000 _ 1767 at https://psychology.biu.ac.il פותחים חלון לפסיכואנליזה https://psychology.biu.ac.il/node/1772 <span>פותחים חלון לפסיכואנליזה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל מתכבד להזמין אתכם</p> <p>לסדרת הרצאות בנושא הפסיכואנליזה.</p> <p><a href="/sites/psychology/files/shared/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98.pdf" target="_blank">לפרטים לחצ/י כאן</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/133" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kaufmas6</span></span> <span>ג', 10/11/2020 - 09:08</span> Tue, 10 Nov 2020 07:08:24 +0000 _ 1772 at https://psychology.biu.ac.il הקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה https://psychology.biu.ac.il/node/1764 <span>הקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p> </p> <p><a href="/sites/psychology/files/shared/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%20%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%D7%91%201%20%D7%9E%D7%A7%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%95%D7%91%20%D7%95%D7%96'%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99%2018-19.10.pdf" target="_blank">הקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/133" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kaufmas6</span></span> <span>ב', 19/10/2020 - 10:28</span> Mon, 19 Oct 2020 07:28:09 +0000 _ 1764 at https://psychology.biu.ac.il