מזכירות ומנהלה

שם תפקיד טלפון
גב' גילה קלדרון בוכר סגן מנהלי לראש המחלקה 03-531-8580
גב' אילה ברכה מזכירות תואר שלישי 03-531-7671
גב' אוראל זחוז'אי מזכירות תואר ראשון וקבלה לתואר שני 03-531-7672
מר יחזקאל קופרמן מזכיר ראש המחלקה 03-531-7673
מר דובי מוסקוביץ' מזכירות תואר שני (לאחר קבלה ללימודים) 03-531-8539
גב' שני קאופמן מתאמת פרויקטים 03-531-7967