פירוט הדרישות לתלמידי דוקטורט במסלולים: רגיל,ישיר ומשולב