מבוא לטיפול הורה ילד

שם המרצה: עדי רון מיארה

טיפול הורה-ילד הוא כלי טיפולי מרכזי בעבודה עם הורים וילדים, בעיקר בגיל הרך ובילדות הצעירה. אנו מכירים במשמעות המרכזית של  הקשר הורה ילד על התפתחותם של ילדים. בעשרות השנים האחרונות התפתח תחום הטיפול המשולב הורה-ילד, כפועל יוצא של תיאוריות של יחסי ההתקשרות ויחסי האובייקט. במרכז הטיפול עומדת ההבנה של החיבור בין התנהגות ומשמעות תוך נפשית, עם דגש הוא על ההשפעות ההדדיות של שלושה גורמים- הילד, הוריו (כל אחד מהם בנפרד ושניהם יחד) ומידת ההתאמה בין הילד להוריו.  . טיפול הורה ילד מתקיים באותם מקרים בהם הבעיה הרגשית של הילד תלויה במידה רבה, במערכת היחסים שלו ושל הוריו. קיימות מספר גישות טיפוליות לטיפול המשולב הורה-ילד, כאשר כל גישה מתמקדת במיימד פסיכולוגי אחר (התנהגותי, פסיכודינמי, אינטר-סובייקטיבי), ובחלק אחר של המשוואה: הקשר הייחודי של הילד עם כל אחד מהוריו (מודל דיאדי, "חיפאי"), או השפעת ההורות המשותפת על הילד (מודל טיפול טריאדי).

נסקור בקורס את המנגנונים של ההשפעה ההדדית העומדים בבסיס ההתפתחות הרגשית והתפתחות העצמי של הילד, את התפתחות קשיים רגשיים כפועל יוצא, מה הם המקרים המתאימים לטיפול הורה ילד ומה הן גישות הטיפול השונות. החומרים שיוצגו בקורס יכללו גישות תיאורטיות שונות וחומרים קליניים.

הקורס מיועד למטפלים מנוסים בעבודה טיפולית פרטנית עם ילדים וטיפול בהורים, עדיפות לכאלה עם ניסיון ראשוני בטיפול הורה ילד.

על המרצה: פסיכולוגית התפתחותית מומחית מדריכה. חברה בוועד המייסד של האגודה לטיפול משולב הורה ילד וחלק מצוות ההוראה של בית הספר לטיפול משולב הורה ילד . מלמדת ומרכזת את תכנית ההסבה לפסיכולוגיה התפתחותית במכללה האקדמית תל אביב יפו. מנהלת את "משחק ומציאות"- קליניקה פרטית ומרכז  למידה מקצועי

 

היקף הקורס: 19 שעות אקדמיות

עלות: ₪1400

לרישום