מידע אודות הליך ההרשמה ללימודי תואר שני תש"פ - מועד אחרון להגשת המסמכים -1.3.2019

 

דגשים חשובים לתהליך ההרשמה:

 המסמכים הנדרשים להגשה:

א. 3 שאלונים

ב. ספח בחינת מתא"ם

ג.  תמונת פספורט

 

את המסמכים ניתן לשלוח בדרכים הבאות בלבד:  דואר שליחים/ דואר 24/מסירה ידנית

נא לא לשלוח את המסמכים בדוא"ל.

בשליחה בדואר: לציין על המעטפה - לכבוד מזכירות המחלקה לפסיכולוגיה (בנין 902), קבלה לתואר שני, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן .מיקוד 5290002.

 

במסירה ידנית: במזכירות המחלקה לפסיכולוגיה, בנין 902, קומת כניסה, חדר 6- גב' זהבה פטררו.

אם המשרד נעול, ניתן להשאיר את המסמכים בתא הדואר האישי של המזכירה - תא מס' 75.

 

שעות קבלה פרונטלית:

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 9.00-15.00

 

שימו לב! הגשת המסמכים לא יאוחר מיום שישי ה- 1/3/2019.

 

בשל העומס הרב המוטל עלינו בימים אלה, אתם מתבקשים לפנות אלינו במייל בלבד ולא טלפונית. 

כל שאלה שתפנו אלינו במייל בנוגע לרישום ללימודי תואר שני , תיענה  באותו יום.

  כתובת הדוא"ל: psychology.ma@biu.ac.il

 

בהצלחה!

 

https://psychology.biu.ac.il/node/591