מידע אודות הליך ההרשמה ללימודי תואר שני תשפ"א - מועד אחרון להגשת המסמכים -09.03.2020

 

דגשים חשובים לתהליך ההרשמה:

 המסמכים הנדרשים להגשה:

א. 3 שאלונים

ב. ספח בחינת מתא"ם

ג.  תמונת פספורט

 

את המסמכים ניתן לשלוח בדרכים הבאות בלבד:  דואר שליחים/ דואר 24/מסירה ידנית

נא לא לשלוח את המסמכים בדוא"ל.

בשליחה בדואר: לציין על המעטפה - לכבוד מזכירות המחלקה לפסיכולוגיה (בנין 902), קבלה לתואר שני, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן .מיקוד 5290002.

 

במסירה ידנית: במזכירות המחלקה לפסיכולוגיה, בנין 902, קומת כניסה, חדר 6- גב' עדי לייב.

אם המשרד נעול, ניתן להשאיר את המסמכים בתא הדואר האישי של המזכירה - תא מס' 75.

 

שעות קבלה פרונטלית:

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 9.00-15.00

 

שימו לב! הגשת המסמכים לא יאוחר מיום שני 09.03.2020.

בשל העומס הרב המוטל עלינו בימים אלה, אתם מתבקשים לפנות אלינו במייל בלבד ולא טלפונית. 

כל שאלה שתפנו אלינו במייל בנוגע לרישום ללימודי תואר שני , תיענה  באותו יום.

  כתובת הדוא"ל: psychology.ma@biu.ac.il

 

בהצלחה!

 

https://psychology.biu.ac.il/node/591