מיינדפולנס בשדה הטיפולי

קורס זה נועד להציע מפגש הכרות עם עולם המיינדפולנס (mindfulness), באופן המשלב התנסות חווייתית, יחד עם תיאוריה והמשגה. מיינדפולנס הוא הלך רוח המתאפיין בתשומת לב מדויקת וערה להווה, רגע-אחר-רגע, תוך העמקת הקשר שלנו אל הגוף והחושים, הפחתת השיפוטיות והתגובתיות האוטומטית, ופיתוח עמדה מקבלת וחומלת. זהו מצב מנטלי המסייע לנו להתוודע באופן ישיר לתודעתנו ולתהליכי החשיבה המתרחשים בה, כמו גם לגופנו, ולקשרי הגומלין בינהם, דרך התבוננות שיטתית ופתוחה. גישות מבוססות מיינדפולנס רואות בהתבוננות הזו את דרך המלך להעמקת ההכרות שלנו עם עצמנו ועם טבע המציאות, באופן המגדיל את המרחב הפנימי, ומאפשר הנעה של תהליכי שינוי והתמרה.

אימון ותרגול עצמי של מיינדפולנס מהווה את הליבה של תהליך הלימוד, ותשתית חשובה ביותר להבנה וליישום של מיינדפולנס בשדה הטיפולי. לכן, בכל מפגש בקורס ישולב תרגול פורמלי מונחה (מדיטציה), שיהווה נתיב אל התאוריה, המחקר והקליניקה, ויוצעו טכניקות לתרגול-עצמי של מיינדפולנס בין המפגשים, ובחיי היומיום.

במהלך הקורס נכיר את מושגי היסוד הרלבנטיים, נתחיל להבין מהו מיינדפולנס, ולא פחות מכך – גם מה הוא לא, נעסוק בשאלה כיצד ניתן לפתח מיינדפולנס, ובאילו דרכים הלך הרוח הזה עשוי להשתלב בחיינו האישיים והמקצועיים. נלמד על שילוב של מיינדפולנס במרחב הסיוע הטיפולי, ועל תהליך ההטמעה שעבר. ועודנו עובר בעולם הפסיכותראפיה. שילוב זה הפך בשנים האחרונות ליותר ויותר מדובר ומקובל, קלינית ומחקרית, וזוכה לתימוכין משמעותיים. בחלקו השני של הקורס יוצגו מספר יישומים קליניים מבוססי-מיינדפולנס, ובהם תכנית ה- MBSR (הפחתת סטרס מבוססת-מיינדפולנס), תכנית ה- MBCT (טיפול קוגניטיבי מבוסס מיינדפולנס), ו- MSC (חמלה-עצמית מבוססת מיינדפולנס). דרך המודלים היישומיים הללו נתייחס לערך הפוטנציאלי העשוי להיות לאיכויות המיינדפולנס עבור מטופלינו, ונשלב תיאורי מקרה.

 

תכני הקורס:

* "טעם המיינדפולנס" – נתחיל את תהליך ההכרות שלנו עם המושג המופשט וה"אופנתי" מאד, מתוך כוונה להתקרב ולהבין אותו באופן ישיר ככל האפשר. דרך התנסות ותרגול משותף, נאסוף הגדרות שונות למונח "מיינדפולנס", וננסה לחברן יחד לכדי שלם משמעותי. נחדד את הקשר, הדומה והשונה שבין מיינדפולנס לבין מושגים אחרים שנקשרים בו, כגון; מדיטציה, תשומת לב, מודעות, רוחניות, פסיכולוגיה, בודהיזם.

* מרכזיות התרגול לפיתוח מרחב המיינדפולנס הפנימי נתנסה בתרגול פורמלי (מדיטציה) ולא פורמלי (מיינדפולנס בחיי היומיום) בטכניקות שונות, ונעבה את ההתנסות החוויתית בהעמקה תאורטית. נכיר דרך החקירה העצמית והשיתוף את האתגרים לתרגול ואפשרויות העבודה איתם, ויוצגו ממצאים מחקריים אודות הערך המוסף של פיתוח מיינדפולנס בתחומים שונים.

* מיינדפולנס וסטרס – ניגע במושג הסטרס, מקומו ההולך וגובר בעולם המערבי של המאה ה-21, והשפעותיו בתחום בריאות הגוף והנפש. נלמד אודות הרלבנטיות של מיינדפולנס לתהליכי ויסות סטרס – בפרקטיקה, בתאוריה ובמחקר. נתוודע לדינמיקת הגומלין שבין הגוף והנפש בהקשרים של סטרס, מצוקה וחולי.

* המרכיב המטא-קוגניטיבי של המיינדפולנס – למעשה, המרכיב הזה הוא שהקנה ל-MBCT מקום מרכזי בגישות "הגל השלישי". נבין באופן תאורטי וחוויתי את המונח "מטא-קוגניציה", נכיר את איכויותיה, ואת הזיקה שלה להלך הרוח של מיינדפולנס. נתייחס לאופנים שבהם עמדה ייחודית זו עשויה לבוא ליד ביטוי בתוכנו, ובמרחב הטיפולי.

* "הקול בראש" – לאחר בניית הבסיס לתרגול מיינדפולנס, נוכל יותר ויותר להישען על הלך הרוח הזה כנתיב התוודעות לתבניות מנטאליות אוטומטיות, תוך פיתוח עמדה סובלנית, סבלנית, סקרנית ומכבדת. נעמיק באיכות הלא-שיפוטית שהיא חלק בלתי נפרד ממאפייני המיינדפולנס, ונכיא את הנטייה השיפוטית האוטומטית ופוטנציאל הפגיעה הטמון בה. נתייחס לחשיבות של עבודה עקבית עם עמדות שיפוטיות, תוך בניית אלטרנטיבה המושתתת על קבלה וחמלה.

* המרכיבים המרפאים שבמיינדפולנס – דרך החוויה האישית, התאוריה והמחקרים אודות מיינדפולנס בשני העשורים האחרונים, ננסה להאיר את המרכיבים המסייעים שבהלך הרוח הייחודי של מיינדפולנס. ניגע בשורשים הפילוסופיים מתורות המזרח הקונטמפלטיביות, ובשילוב ההולך ונרקם בינן ובין הפסיכולוגיה המערבית. ניתן מקום לאופן שבו שילוב זה עשוי להעשיר והרחיב את הווייתנו כאנשים וכמטפלים.

*מיינדפולנס וחמלה – נכיר את מושג החמלה והחמלה העצמית, הן בגישות הפילוסופיות המזרחיות והן בפסיכולוגיה המערבית, ונעמוד על האופן שבו משולבות איכויות מנטליות אלה יחד כדי להעמיק ולהרחיב זו את זו.

* מודלים טיפוליים מבוססי-מיינדפולנס – נכיר את המודלים הנפוצים ביותר של טיפולים מבוססי-מיינדפולנס, תוך העמקה במודל ה-MBCT, הייחודי לתחום בריאות הנפש. נלמד על תהליך התפתחותה של התכנית ועל מקומה הייחודי בתוך "הגל השלישי". נעסוק בקוים מנחים לאופן שבו נכון לשלב גישה מבוססת מיינדפולנס יחד עם גישות טיפוליות נוספות.

 

הקורס יתקיים באוניברסיטת בר אילן, במתכונת של 8 מפגשים בני שעתיים וחצי. 

ביום ג' בין השעות 17:30-20:00, החל מה-29/10 ועד ה-17/12.

היקף הקורס: 26 שעות אקדמיות

עלות: 1900₪

על המרצה: סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית מומחית ((MA, מנחת MBCT. לומדת בודהיזם ומתרגלת מדיטציה כ-16 שנים, במקביל לעבודה הקלינית. הוכשרה לטיפול בשיטת MBCT ע"י פרופ' זינדל סגל, אחד מיוצרי התכנית, בטורונטו ובניו-יורק. בעשור האחרון עוסקת בטיפול מבוסס ומשולב מיינדפולנס, ובהוראת התחום למטפלים.

 

חומרי קריאה (רשימה חלקית):

 • Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression: A New Approach to Preventing Relapse. 2nd Ed.
  By Zindel Segal, Mark Williams and John Teasdale
  Guilford Press, 2012Guilford Press, 2007
 • Mindfulness: A practical guide to finding peace in a frantic world.
  By Mark Williams and Danny Penman. Piatkus, 2011.
 • Heal Thy Self: Lessons on Mindfulness in Medicine.                                                         By Saki Santorelli. Three Rivers Press, 2000
 • Mindfulness in Plain English.                                                                                                 By Bhante Henepola Gunaratana. Wisdom Publications, 2002
 • מיינדפולנס - להיות כאן ועכשיו - תרגול, הגות ויישומים. עורכת: מתי ליבליך.  כתר, 2018
 • שילוב טיפול מבוסס קשיבות בטיפול הכוללני במרכז לבריאות הנפש באר שבע. מאת עודד ארבל, ענת שלו וזאב קפלן. מתוך: הרפואה, כרך 150, עמ 676-680, אוגוסט 2011.
 • מיינדפולנס שינוי נפשי באמצעות אימון מוחי. מאת אסף פדרמן. הוצאת פרדס, 2018

 

לרישום