שעות הפתיחה של הספרייה לפסיכולוגיה בחודשי הקיץ

לכל באי הספרייה שלום רב,

שעות הפתיחה של הספרייה לפסיכולוגיה בחודשי הקיץ: 

עד יום רביעי, כ"ח בתמוז תשע"ט (31.7.2019) הספרייה פתוחה כרגיל,

בימים ראשון - חמישי, בשעות 8:30 - 18:45.

בימי שישי הספרייה סגורה.

מיום חמישי, כ"ט בתמוז תשע"ט (1.8.2019)  ועד תחילת שנת הלימודים תש"פ 

הספרייה פתוחה בימים ראשון - חמישי, בשעות 15:30-8:30.

 

בברכה, 

דוד, נטלי וחיה