מועמדים לתואר שני

מידע למתעניינים בתואר שני בפסיכולוגיה

במסגרת הלימודים המתקדמים במחלקה לפסיכולוגיה, קיימים שלושה מסלולים שונים שמהווים מגמות לימוד שונות:

 

מועדי ההרשמה 

ההרשמה למגמה הקלינית פתוחה עד 28.2.23

ההרשמה למגמה החברתית-ארגונית פתוחה עד 1.9.23

ההרשמה למגמה פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח פתוחה עד 30.8.23

 

כל המועמדים שנרשמו ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה עד 30.5.23 צריכים להירשם במערכת השיבוץ הממוחשבת החל מהתאריך 2.2.23 ועד התאריך 30.5.23. מי שיאחר  את מועד הרישום, לא ישתתף בתהליך השיבוץ הארצי ולא יוכל להיכלל בדיוני הקבלה.

על מנת להירשם למערכת השיבוץ הממוחשבת יש להיכנס ללינק הבא: www.psychologymatch.org. לאחר הליך המיון והראיונות, המועמדים והמוסדות ידרגו את העדפותיהם. המערכת הממוחשבת מציעה שיבוץ אופטימלי הלוקח בחשבון  את העדפות המועמדים והמחלקות. תקופת הדרוג תתבצע מהתאריך 6.6.23  עד  20.6.23. הודעות קבלה בתאריך 2.7.23.

*מועמדים למגמה החברתית -ארגונית ולמגמת קוגניציה, רגש ומוח שיגישו מועמדות לאחר 30.5.23, לא ירשמו למערכת השיבוץ הממוחשבת ויקבלו תשובות הקבלה ישירות מהמחלקה. הרישום על בסיס מקום פנוי.

סדר ההרשמה

1. ההרשמה הרשמית לאוניברסיטה (לביה"ס ללימודים מתקדמים) מתבצעת באמצעות האינטרנט. יש להגיש את המסמכים הנדרשים למדור לימודים מתקדמים תוך שבוע מיום ההרשמה: גליון ציונים רשמי הכולל חותמת וחתימה של תואר ראשון, צילום תעודת זהות.

2. ההרשמה למחלקה לפסיכולוגיה מתבצעת באמצעות הקישור המופיע בתום תהליך הרישום לאוניברסיטה, לצורך עדכון שמות הממליצים, שאלון למגמה, גל"צ של פסיכלוגיה כולל ממוצע משוקלל, טופס ציון מתאם ופרטים נוספים בהתאם לדרישת המגמה.

3. יש להגיש המלצות דרך תוכנת ההמלצות הארצית. להורדת המדריך לחצו כאן 

 

במקרה של אי עמידה בתנאי הקבלה נדרש אישור הרשמה מיו"ר ועדת הקבלה של אותה המגמה. החריגים מוזמנים לפנות בדוא"ל Psy.Ma@biu.ac.il

מזכירות המחלקה לפסיכולוגיה:

יוליה חליאנדרה 077-9293499 

כתובת דוא"ל: Psy.Ma@biu.ac.il