שלחו לחבר

השאלת ערכות והחזרת ערכות

החל משנת תשע"ו (2016-2015) אוסף הערכות וכלי האבחון עבר אל הספרייה לפסיכולוגיה, ומעתה הוא נמצא בקומה השנייה של הספרייה.

הערכות וכלי האבחון מיועדים לתלמידי התואר השני והשלישי וכן לחוקרים ולמרצים במחלקה לפסיכולוגיה בלבד!

תלמידי התואר השני והשלישי וכן החוקרים מהמחלקה לפסיכולוגיה, המעוניינים לשאול ערכות, להחזיר ערכות, או להתייעץ בנוגע לשימוש המחקרי והקליני בערכות ובכלי

אבחון עדכניים, מוזמנים לפנות אל הגב' איריס מעון בטלפון 0545645804, או בכתובת הדוא"ל:

biu.coupons@gmail.com

איריס נמצאת בבר אילן בימים ראשון, שני וחמישי, ולכן תוכל לתת לכם שירות בימים אלה.

לתשומת ליבכם, שאילת הערכות או החזרתן יכולה להיעשות רק בתיאום עם איריס ורק אישית לאיריס, ולא לצוות הספרייה לפסיכולוגיה.

תאריך עדכון אחרון : 23/06/2021