שלחו לחבר

מדור תמיכה והנגשה/ תכנית החונכות

לתוכנית החונכות של מדור תמיכה והנגשה לסטודנט 

דרושים סטודנטים משנה ב ומעלה, כולל תארים מתקדמים לסיוע לימודי לסטודנטים מהמחלקה בתמורה למלגה או לפטור מקורס כללי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל: jessica.peer@biu.ac.il

מצ"ב קישור להרשמה: להרשמה לפעילות – טופס מעודכן

תאריך עדכון אחרון : 12/05/2022