תואר שלישי

 

  מסלולים לתואר שלישי (PhD)

לימודי התואר השלישי בפסיכולוגיה מיועדים להכשרת חוקרים (או קלינאים-חוקרים) מובילים. למעלה מ-100 דוקטורנטיות ודוקטורנטים (כ-20-25 בכל שנה) לוקחים חלק מרכזי בפעילות מעבדות וקבוצות המחקר המגוונות במחלקה לפסיכולוגיה, ולאחר סיום הדוקטורט, רבים מהם ממשיכים לחקור - באקדמיה, במערכות בריאות הנפש והרפואה, או בתעשיה. ישנם יותר ממאה סטודנטים הלומדים במסגרת התואר השלישי. רשימת עבודות הדוקטורט שנכתבו במחלקה לפסיכולוגיה בשנים האחרונות

1. המסלול הרגיל:

מיועד לסטודנטים אשר סיימו את התואר השני ומתקבלים בהתאם לציוניהם והישגיהם האקדמאיים. הם נדרשים להשתתף בקורסים ( חובה ובחירה) ולהגיש את  הצעת המחקר בסוף השנה הראשונה ללימודים.  זמן הלימודים והגשת הדיסרטציה לתואר השלישי הינם תוך ארבע שנים.

2. המסלול המשולב:

הלימודים מתקיימים בכל אחת ממשלושת המגמות במחלקה ( מגמת פסיכולוגיה, קוגניציה, רגש, ומח, המגמה החברתית-ארגונית, והמגמה הקלינית) ונמשכים עד 6 שנים לסטודנטים שימלאו את חובות השמיעה (Ph.D.). המסלול מיועד להקנות תואר שלישי וכן תואר שני במגמה אליה התקבלו ויבצעו עבודת מחקר בהנחיית חבר סגל מהמחלקה כדיסרטציה לתואר שלישי. מסלול זה מחייב תמיכה וליווי מצד חבר סגל המשמש כמנחה הדוקטורט.

המסלול מחולק לשני שלבים: השלב הראשון, הנמשך שנתיים, הינו שלב בסיסי ובו הסטודנטים נדרשים:

  1. ללמוד קורסי חובה ובחירה במגמה אליה התקבלו (בדומה ללימודים) במסלול הרגיל למ.א.
  2. להגיש הצעת מחקר מקדמית לעיון הוועדה ללימודים מתקדמים בסוף שנה א' ללימודי המאסטר.

התנאים למעבר הסטודנט לשלב השני במסלול:

  • להשיג ממוצע 90 לפחות בלימודי המאסטר
  • להגיש לשיפוט הצעת מחקר לדיסרטציה לא יאוחר מסוף סמ' א' של שנה שנייה ללימודי המאסטר, בהנחיית אחד מאנשי סגל המחלקה  

* לקבלת אישור זכאות לתואר שני  יש להגיש דו"ח מסכם על מחקר חלוץ או לשלוח מאמר לכתב עת שפיט.

** השלב השני נמשך כ - 4 שנים, בשלב מתקדם זה, נדרשים הסטודנטים ללמוד קורסי דוקטורט, ולפתח את המחקר שיוביל לעבודת הדוקטורט (כלומר, הדיסרטציה) שלהם.

חשוב לציין כי זהו מסלול תחרותי והמעבר בין שני השלבים אינו אוטומטי. המעבר טעון אישור של הוועדה ללימודים מתקדמים, עמידה בסף הנדרש ותלוי גם במספר המקומות הפנויים באותה שנה. הדיון בוועדה נעשה בסוף שנה א' ללימודי המאסטר ומתחשב בהישגי התלמיד, המלצת המנחה, ואיכות הצעת המחקר המקדמית.

המחלקה משתדלת להשיג מילגות ותמיכה לסטודנטים במסלול המשולב.

    

לפרטים:  אילה ברכה טלפון: 03-5317671 דוא"ל: ayala.bracha@biu.ac.il

להרשמה