קליניקות טיפוליות

שם תפקיד טלפון
פרופ' טוביה פרי מנהל קליניקה טיפולית 03-531-8714
ד"ר ירי גביעון מנהלת הקליניקה 03-531-8714
גב' אשר מאיה מרכזת קליניקה טיפולית 03-531-8541
גב' איריס מעון מרכזת קליניקה טיפולית 03-531-8541