ספרים אלקטרוניים של המו"ל Springer

שלחו לחבר

הספרייה לפסיכולוגיה רכשה 88 ספרים אלקטרוניים, מדעיים ומחקריים, בתחומי הפסיכולוגיה 

מהמאגר Springer Behavior Science E-Books.

הגישה אל הספרים היא באמצעות הברקט - הקטלוג המאוחד של ספריות בר אילן.

 

לקבלת רשימת הספרים החדשים הקישו על

רשימת הספרים האלקטרוניים - Springer