ד"ר בעז שלגי

English שלחו לחבר
מרצה בכיר מסלול נלווה
טלפון
דוא"ל
shalgiby@013.net.il
משרד
חדר 310
שעות קבלה
בתיאום מראש
קורות חיים

 

BAR-ILAN  UNIVERSITY                      FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

DEPARTMENT OF –psychology

CURRICULUM VITAEN

Name: Boaz Shalgi

PERSONAL DATA

        

 

Address: 14 Zufit st. Hod Hasharon.

Tel: 054-4453329

 

Email:shalgiby@013.net.il

 

I.D :

 

Place of Birth: Jerusalem, Israel

 

Date of Birth:19.05.1963

 

Marital Status: married + 3

 

EDUCATION

1989           BA       Philosophy and Psychology        Hebrew University     

 

     1991                   MA                 

Clinical Psychology

PhD  Philosophy, 2007 Tel Aviv University

Bar Ilan University

 

THESIS: The Development of Psychoanalytic Subject-Other Relations Theories Following Hegel's Concept of Consciousness and Recognition.

 

Supervisor: Prof. Zvi Tauber

 

ACADEMIC AFFILATIONS/APPOINTMENTS

        

 

Year

Appointment

(Work Percentage)

PROFESSIONAL FUNCTIONS: (Memberships/Editorial Activities)

 

Year

2007- 2012: Reviewer: Sihot – dialogue.

COURSES TAUGHT/TEACING EXPERIENCE 

Graduate:

M.A.

The Development of Subject-Object Relations in Psychoanalysis: The Faculties of Humanities, Tel Aviv University.2010-2012

Others: (all for advanced students):

The Relational approach in Psychoanalysis. Psychoanalytic psychotherapy program, Tel Aviv University, 2010-2012

The Psychoanalysis of Surrender. Winnicott Center in Israel. 2011-2012

Sensing Something Human: The psychoanalysis of Thomas Ogden: Psychoanalytic Psychotherapy Program, Tel Aviv University, 2008-2010.

Trauma, Dissociation, Intersubjectivity: The Relational Track, Psychoanalytic Psychotherapy Program, 2009-2011.

Intersubjective Readings of Winnicott. Mental Health Department, IDF, 2010-2011

 

MAIN RESEARCH INTERESTS

 

 1. Intersubjective/Relational Psychoanalysis
 1. Bion/Winnicott
 2. Trauma and Dissociation
 3. The curing component in psychodynamic psychotherapy.
 4. Subject-object relation in psychoanalysis and western philosophy.

   

ADDITIONAL INFORMATION

 

Member of the teaching Committee,  Psychoanalytic Psychotherapy Program, Tel Aviv University.

                         

SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS

M.A. Students:

 

In the past: ((שם התלמיד, נושא, שנת סיום

Being supervised today: 1. Zohar Kaufman

2. Gal Frank.

 

LIST OF PUBLICATIONS

BOOKS : Nick – Psychotherapeutic Legend. Hakibutz Hameuchad, Tel Aviv, 2006.

BOOKS(Editor): Psychic Deadness – Michael Eigen. Bookworm, Tel Aviv, 2010.

CHAPTERS IN BOOKS

BOOK REVIEWS IN  REFEREED JOURNALS (More than 10 pages)

ARTICLES IN REFEREED JOURNALS/PERIODICALS

1. Segev, Y, Shalgi, B. "Treatment Of Selective Mutism A Case Study". Sihot –

    Dialogue, 10 (2), 1996. (Hebrew).

 

2. Shalgi, B., Becker, M., “A Psychoanalytic Approach to the Integration of Family      

    and Individual Therapy in the Treatment of the Adolescent". Psychoanalytic Study

    of the Child, 57, 2002. I.F: 0.41 [Also in Hebrew: Sihot – Dialogue, 17 (3), 2002]

 

3. Shalgi, B., Becker, M. "A Revision of Delineation – the Contextual and the

    Monadic Subject. Sihot-Dialogu, 18 (2), 2004 [Hebrew].   

4. Becker, M., Shalgi, B. "Sameness, Difference, Play and Fear in the I-You

    Encounter". Psychoanalytic Review, 92 (5), 2005. I.F: xx[Also in Hebrew: Sihot-

    Dialogue, 21(3) 2007.

 

5. Shalgi, B., Becker, M. "On Mutual Singing". Sihot – Dialogue, 20(1), 2005

   [Hebrew].

 

6. Becker, M., Shalgi, B., "The Dialectic Between Self-Determination and 

    intersubjectivity in Creating the Experience of Delf". Psychoanalytic Study

    of the Child,  61, 2006. I.F: 0.41

 

7. Shalgi, B., Becker, M. "On Being a Monadic Subject: Coercion, Choice, and the

      Use of the Object as Creating the Me-ness Experience." Psychoanalytic Review,

      95 (2), 2008.  I.F: xx [Also in Hebrew: Sihot-Dialogu, 21(1), 2006]

 

8. Shalgi, B. "The Dread of Mutual Creation of Meaning". Psychoanalytic Dialogue,

      18 (2), 2008. I.F: 0.438 [Also in Hebrew: Sihot-Dialogue, 22 (2), 2008]

 

9. Shalgi, B. "The Psychoanalysis of Surrender". Sihot-Dialogue, 24(3), 2010

    [Hebrwe]

BOOKS REVIEWS IN  REFEREED JOURNALS  (Less than 10 pages)

ACCEPTED FOR PUBLICATION

1. Becker, M., Shalgi, B. On Being, Disappearing and Becoming – A Journey of

    Surrender. Psychoanalytic Dialogues, accepted, in press. I.F: 0.438. [Also in 

    Hebrew: Sihot-    Dialogue,

2. Shalgi, B. The Cat Ate Our Tongue – But We Got It Back – Benjamin's Journey From

   Domination to Surrender. Studies in Gender and Sexuality, in press. 

 

PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC CONFERENCES (selected choice).

 1. The Roots of Pain, The Roots of Life: Invited panel in IARPP Annual Congress, New-York, 2012.
 2. True Encounter- False Encounter: on Dissociation and Intimacy. The Annual Conference of the Psychotherapeutic Program and the Philosophy Department of Tel Aviv University, Tel Aviv, 2012.
 3. Chair of panel: Communication in psychoanalysis. IARPP Annual congress,

           Madrid, 2011.  

 1. The Dialectic of Self and Mutual Creation in Adolescence. The Annual Conference of  The Family therapy association, Tel Aviv, March 2011. 
 2. On the Importance of Not Using the Therapist: the Intersubjective Encounter with the Experience of Depression. The Annual Conference of the Israeli Association for Clinical Psychologist, 2010.
 3. The Mutual Surrender to the Enlivening Disappearance. The IARPP Annual Congress, Tel Aviv, 2009.
 4. Mythos and Logos: Relational Psychoanalysis as Re-Creating the Meaning of Change. The IARPP Annual Congress, Athens, 2007.

 


 

 

ACADEMIC    PROFILE

 

The main issue that I study for many years is the concept of the subject and the relations between the subject and the other in psychoanalysis and western philosophy. This issue interests me both from the philosophical and theoretical point of view and from its clinical and practical implications. Some of these implications concerns questions regarding the curative component of psychodynamic psychotherapy,  the patients-therapist relations, etc. Out of this interest I came to investigate relational psychoanalysis, focusing mainly on the theories of Thomas Ogden, Emmanuel Ghent, Michael Eigen, Steven Mitchell, Jessica Benjamin, Philip Bromberg, Donnel Stern and Jody Davies.  One of my main interests in this field was the attempt to capture the subjective dimension of the human existence together with the intersubjective dimension, and I published few papers in this subject (see publication list). I am also teaching these subject in the Psychoanalytic Psychotherapy Program of Tel Aviv University in the last five years, and in many other places.  This area of interest led me to be the scientific editor of translation of the books of two of the leading psychoanalysis today, Michael Eigen and Thomas Ogden.

These subjects were also the main issue of my PhD dissertation, which compared the conception of subject-object relations in Freud, Winnicott and the intersubjective approaches, and investigate the influence of the Hegelian thought on the development of these conceptions.the Use of Hegel in this work was aimed to cope with some problems that arises within the intersubjective approaches in psychoanalysis. The main effort was to develop a triple view of the human existence which dialectically moves between the subjective, objective and intersubjective dimensions of human existence. I wrote two papers about this subject, and I teach a course on these three dimension in the faculty of humanities in Tel Aviv University. In the presence year, I established a Forum of lecturers from psychoanalysis and philosophy that try to think together about these issues.

The question of movement between the self and its otherness also brought me to invesrigate the philosophy of otherness (like Levinass or Derida). Combing this work with the psychoanalytic approach of Winnicott and Bion I developed a model of thinking which I refers to as "The psychoanalysis of Surrender". I teach, lecture and publish about it (see publication, courses and selected lectures list).         

תחומי מחקר

 

 • מנחה מ.א ( להנחיית דוקטורט יוצמד חבר סגל בכיר המתמחה במחקר אמפירי) 

 • הגישות ההתייחסותיות והאינטרסובייקטיביות בפסיכואנליזה.


 • התפתחות הגישות הדינאמיות.


 • מושג הסובייקט והיחס בין הסובייקט לזולתו בפסיכואנליזה ובפילוסופיה המערבית.


 • טראומה ודיסוציאציה


 • הגורם המרפא בטיפול הפסיכודינאמי.


 • ממשקים בין הפסיכואנליזה לבין תחומי ידע אחרים במדעי הרוח כמו פילוסופיה וסוציולוגיה.