התמודדות אישית ומשפחתית עם מחלת נפש

ההתמודדות עם מחלת נפש כגון סכיזופרניה או הפרעה בי-פולרית הינה בעלת השלכות רבות על תחומי חיים שונים והרווחה הנפשית של הפרט. מלבד הסימפטומים של המחלה האדם ובני משפחתו מתמודדים פעמים רבות עם סטיגמה חברתית ועצמית וקשיים בתפקוד חברתי, משפחתי ומקצועי. טיפול פסיכולוגי יכול לתת מענה לקשיים אלו, לשפר את ניהול הסימפטומים של המחלה, וכך לשפר את יכולת ההתמודדות עם המחלה ואת איכות החיים של האדם עם המחלה ובני משפחתו.

הטיפולים הניתנים בקליניקה נערכים מתוך גישה שיקומית הרואה באדם עם המחלה שותף לקביעת מטרות הטיפול, תוך התייחסות להיבטים של החלמה, העצמה והתמודדות. גישה זו מתייחסת לתהליך השיקום הפסיכיאטרי כתהליך של הסתגלות למחלה, מימוש יכולות, וביסוס חיים מספקים ובעלי משמעות בקהילה. בקליניקה ישנם טיפולים פרטניים וקבוצתיים, הממוקדים בנושאים שונים כגון סטיגמה עצמית, ניהול מחלה והחלמה ואימון בקוגניציה חברתית.