אוסף הערכות וכלי האבחון

מהי ערכה (Kit)?

ערכה היא מערכת של כלים, או אוסף, סוללה (Battery), של מבחנים הבודקים מספר רב של יכולות, או שלל היבטים של יכולת אחת.

בדרך כלל בכל ערכה תת מבחנים שתפקידם לייצר מגוון 'גירויים', כמו אביזרים, הפעלות, ציורים, צירופי מילים, משימות ועוד.

 

משנת תשע"ו (2016-2015) אוסף הערכות וכלי האבחון נמצא בקומה השנייה של הספרייה לפסיכולוגיה.

הערכות וכלי האבחון שרוכשת מיועדים לסטודנטים לתואר השני ולתואר השלישי, לחוקרים ולחברי הסגל מהמחלקה לפסיכולוגיה בלבד.

סטודנטים, חוקרים וחברי סגל מהמחלקה לפסיכולוגיה המעוניינים לשאול ערכות או להחזירן, וכן להתייעץ בנוגע לשימוש המחקרי והקליני בערכות ובכלי האבחון, כמו WAIS III, WISC-4, WMS, WPPSI, מוזמנים לפנות אל הגב' אביב ימיני, האחראית על הערכות, בכתובת הדוא"ל:

biu.coupons@gmail.com

יש לתאם את מועד הגעתכם לשאילת הערכות או להחזרתן מראש בדואל הנ"ל.

לתשומת ליבכם, רק אביב מורשית להשאיל הערכות או לקבלן בחזרה. צוות הספרייה לפסיכולוגיה אינו מטפל בערכות.