אוסף הערכות וכלי האבחון

הערכות וכלי האבחון שרוכשת המחלקה לפסיכולוגיה מיועדים לסטודנטים לתואר השני ולתואר השלישי, לחוקרים ולחברי הסגל מהמחלקה בלבד.

סטודנטים, חוקרים וחברי סגל מהמחלקה לפסיכולוגיה המעוניינים לשאול ערכות או להחזירן, וכן להתייעץ בנוגע לשימוש המחקרי והקליני בערכות ובכלי האבחון, כמו WAIS III, WISC-4, WMS, WPPSI, מוזמנים לפנות אל הגב' אביב ימיני, האחראית על הערכות, בכתובת הדוא"ל:

biu.coupons@gmail.com

יש לתאם את מועד הגעתכם לשאילת הערכות או להחזרתן מראש בדואל הנ"ל.

לתשומת ליבכם, רק אביב מורשית להשאיל הערכות או לקבלן בחזרה. צוות הספרייה לפסיכולוגיה אינו מטפל בערכות.