קשיים תעסוקתיים

העבודה מהווה חלק גדול בחיים וחלק מרכזי בזהות האישית. לפיכך, קשיים בתחום התעסוקתי עשויים לעורר  סבל ומצוקה. כאשר הקושי והתסכול גדלים, הם עשויים "ללכת אתכם.ן הביתה" ולהשפיע גם על תחומי חיים נוספים. ישנם אנשים המתלבטים בין תחומי תעסוקה שונים ומתקשים לבחור במסלול מסוים. אחרים מרגישים כי הם "תקועים" במקום עבודה שבו אינם מסופקים. ישנם אנשים המתקשים להתמודד עם מערכות היחסים עם עמיתיהם לעבודה. ישנם כאלו המתקשים לבטא את עמדותיהם בצורה אסרטיבית. אחרים חשים כי הם נקלעים שוב ושוב לעימותים עם מנהלים ודמויות סמכות. מצבים כמו שינוי בתפקיד או פיטורין, דורשים הסתגלות למצב חדש, ועשויים לעורר לחץ ומצוקה. במידה ואתם.ן סובלים.ות מקשיים בתחום התעסוקתי, אנו מציעים לכם.ן להיעזר בטיפול פסיכולוגי במסגרת הקליניקה לשירות הקהילה. בעזרת המטפל.ת תוכלו לבחון מקרוב את הסיטואציה שבה אתם.ן נמצאים.ות. ייתכן כי התבוננות משותפת תאפשר הבנה טובה יותר של המצב ושל האפשרויות השונות העומדות בפניכם.ן. הטיפול יוכל לסייע בתהליך הגדרת מטרות וסדרי עדיפויות ובתהליך קבלת ההחלטות. צעדים אלו יוכלו לקדם שינוי חיובי ושיפור באיכות חייכם.ן.