הודעות

כותרת עדכון אחרון
מועדי הסגירה של הספרייה השבוע בשל אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות
מועדי הפתיחה של הספרייה לפסיכולוגיה לפני חג הפסח וזמני הסגירה בחג
מצטייני דיקן ורקטור לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ג
מערכת ה-Booking להזמנת חדר במרחבי הלמידה של הספרייה
הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה
פתיחה מחודשת של הספרייה לפסיכולוגיה - פרטים והסדרי הכניסה והיציאה
מכתב לסטודנטים
הפעילות של הספרייה לפסיכולוגיה בתקופה הקרובה
הפעילות של הספרייה לפסיכולוגיה בחודשי הקיץ
דרושים סטודנטים לעבודה לפי שעות בספרייה לפסיכולוגיה
מועדי הפתיחה של הספרייה לפני חג הפסח ולאחריו
שעות הפתיחה של הספרייה לפסיכולוגיה בסמסטר ב
שעות הפתיחה של הספרייה בתענית אסתר, בפורים ובשושן פורים
ערכות - נהלים חדשים
הרחבת שעות הפתיחה של הספרייה לפסיכולוגיה והסרת מגבלות הקורונה
דרושים בבית אקשטיין
חידוש המינוי למאגר APA-PsychoTherapy
יום עיון התמכרויות
Scholarship for Israeli students
משרות סטודנטים- בית אקשטיין
מלגות אימפקט לסטודנטים לוחמים ותומכי לחימה
מודעת דרושים- מעריכים בחברת אדם מילא
משרות דרושים בבית אקשטיין
גישה חופשית לספרים של האוניברסיטה הפתוחה - למדא לאקדמיה
הזמנה לכנס מועמדים תואר שני אוניברסיטת חיפה