שלחו לחבר

התנסות בשדה

לסטודנטים במסלול החד חוגי (מורחב)                                                  לסטודנטים במסלול הדו חוגי-

קורס חובה בשנה ב':                                                                         קורס בחירה לשנה ג': (יש לבחור אחד)

- התנסות בשדה קלינית                                                                     - התנסות בשדה: שיקומית (פרופ' נעה וילצינסקי)

קורס חובה בשנה ג': (יש לבחור אחד)                                                 - התנסות בשדה: התפתחותית (פרופ' רוני גבע)

- התנסות בשדה: שיקומית (פרופ' נעה וילצינסקי)                                   - התנסות בשדה: חברתית ארגונית (ד"ר אלירן הלאלי)

- התנסות בשדה: התפתחותית (פרופ' רוני גבע)                                    - התנסות בשדה קלינית

                                                                                                      -התנסות בשדה: אוטיזם(פרופ' עופר גולן)

- התנסות בשדה: חברתית ארגונית (ד"ר אלירן הלאלי)

-התנסות בשדה: אוטיזם(פרופ' עופר גולן)

 

לקראת שנת הלימודים תשפ"ב אנו עורכים הרשמה מוקדמת לקורסי התנסות בשדה. הקורס שנתי ושווה ערך ל-2 קורסי בחירה  סמסטריאליים. 

סטודנטים במסלול הדו ראשי המעוניינים להירשם,  מתבקשים למלא בהקדם, את השאלון המתייחס להתנסות   ולהחזירו למרצה הקורס במייל. לתלמידי המסלול המורחב הקורס הוא חובה! בכל המקרה הקבלה נעשית על סמך מיון וסינון ראשוניים.

   לאחר שהמרצים  ימיינו את השאלונים, הסטודנטים שייבחרו יקבלו הודעה על כך.

להתנסות בשדה שיקומית - פרופ' נעה וילצינסקי

סילבוס- להתנסות בשדה התפתחותית - פרופ' רוני גבע

שאלון של התנסות בשדה התפתחותית

שאלון של התנסות בשדה קלינית

סילבוס ושאלון התנסות בשדה חברתית-ארגונית - ד"ר אלירן הלאלי

שאלון התנסות בשדה אוטיזם-פרופ' עופר גולן

 

 קורס בחירה:

שאלון התנסות בליווי מתמודדים מאותגרים נפשית

סילבוס התנסות בליווי מתמודדים מאותגרים נפשית

שימו לב:

  • מספר המקומות מוגבל!
  • הרישום לקורס התנסות בשדה יתבצע אך ורק באמצעות המזכירות. לא תוכלו לבצע את ההרשמה לקורס התנסות בשדה במערכת הרישום לקורסים.

 

 בברכה,

מזכירות המחלקה לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 16/12/2021