קורס "התנסות בשדה"- רישום מוקדם לשנת הלימודים תשפ"ד

"התנסות בשדה" קורס לשנה"ל תשפ"ד

  • סטודנטים במסלול החד חוגי    

החל משנה"ל תשפ"ד עבור מסלול חד-חוגי קורס התנסות בשדה וקורס התנסות בשדה קלינית יועברו לשנה ג'. כלומר: הסטודנטים יילמוד קורסים אלו בשנה ג'.

  • סטודנטים במסלול הדו חוגי

 קורס בחירה לשנה ג- התנסות קלינית/ התנסות בשדה
                                                                                                                                                                                    

לקראת שנת הלימודים תשפ"ד אנו עורכים הרשמה מוקדמת לקורסי התנסות בשדה. הקורס שנתי ושווה ערך ל-2 קורסי בחירה סמסטריאליים. 

סטודנטים במסלול הדו חוגי המעוניינים להירשם,  מתבקשים למלא בהקדם, את השאלון המתייחס להתנסות   ולהחזירו למרצה הקורס במייל. לתלמידי המסלול המורחב הקורס הוא חובה! בכל מקרה הקבלה נעשית על סמך מיון וסינון ראשוניים.

לאחר שהמרצים ימיינו את השאלונים, הסטודנטים שייבחרו יקבלו הודעה על כך.

 

שימו לב:

  • מספר המקומות מוגבל!
  • הרישום לקורס התנסות בשדה יתבצע אך ורק באמצעות המזכירות. לא תוכלו לבצע את ההרשמה לקורס התנסות בשדה במערכת הרישום לקורסים.