התנסות בשדה שיקומית, התפתחותית קורס בחירה לתלמידי שנה ג' במסלול דו ראשי וקורס חובה לתלמידי מסלול מורחב שנה ג'. התנסות בשדה קלינית – חובה לתלמידי מסלול המורחב בשנה ב' ובחירה לתלמידי מסלול הדו-ראשי מובנה ולא מובנה בשנה ג'. הגשת השאלונים עד ל-15.8.19

שלחו לחבר

 

לקראת שנת הלימודים תש"פ אנו עורכים הרשמה מוקדמת לקורסי התנסות בשדה. הקורס שנתי ושווה ערך ל-2 קורסי בחירה  סמסטריאליים. 

סטודנטים במסלול הדו ראשי המעוניינים להירשם,  מתבקשים למלא בהקדם, את השאלון המתייחס להתנסות   ולהחזירו למזכירות המחלקה במייל. לתלמידי המסלול המורחב הקורס הוא חובה! בכל המקרה הקבלה נעשית על סמך מיון וסינון ראשוניים.

כתובת המייל:  psychology.ma@biu.ac.il

   לאחר שהמרצים  ימיינו את השאלונים, הסטודנטים שייבחרו יקבלו הודעה על כך.

להתנסות בשדה שיקומית - ד"ר נעה וילצינסקי

להתנסות בשדה התפתחותית - פרופ' רוני גבע

שאלון של התנסות בשדה התפתחותית

שאלון של התנסות בשדה קלינית

שימו לב:

  • מספר המקומות מוגבל!
  • הרישום לקורס התנסות בשדה יתבצע אך ורק באמצעות המזכירות. לא תוכלו לבצע את ההרשמה לקורס התנסות בשדה במערכת הרישום לקורסים.

 

 בברכה,

מזכירות המחלקה לפסיכולוגיה