קורס "התנסות בשדה"- רישום מוקדם לשנת הלימודים תשפ"ד

"התנסות בשדה" קורס לשנה"ל תשפ"ג

  • סטודנטים במסלול החד חוגי (מורחב)     

קורס חובה בשנה ב-  "התנסות  קלינית "

קורס חובה בשנה ג (יש לבחור אחד)- התנסות בשדה : חברתית ארגונית (ד"ר אלירן הלאלי)/התנסות בשדה:  (פרופ' רוני גבע) 

  • סטודנטים במסלול הדו חוגי

 קורס בחירה לשנה ג- התנסות קלינית/ התנסות בשדה
                                                                                                                                                                                    

לקראת שנת הלימודים תשפ"ד אנו עורכים הרשמה מוקדמת לקורסי התנסות בשדה. הקורס שנתי ושווה ערך ל-2 קורסי בחירה סמסטריאליים. 

סטודנטים במסלול הדו ראשי המעוניינים להירשם,  מתבקשים למלא בהקדם, את השאלון המתייחס להתנסות   ולהחזירו למרצה הקורס במייל. לתלמידי המסלול המורחב הקורס הוא חובה! בכל מקרה הקבלה נעשית על סמך מיון וסינון ראשוניים.

לאחר שהמרצים ימיינו את השאלונים, הסטודנטים שייבחרו יקבלו הודעה על כך.

 

שימו לב:

  • מספר המקומות מוגבל!
  • הרישום לקורס התנסות בשדה יתבצע אך ורק באמצעות המזכירות. לא תוכלו לבצע את ההרשמה לקורס התנסות בשדה במערכת הרישום לקורסים.