קורסי התנסות בשדה שיקומית, התפתחותית,חברתית-ארגונית-הם קורסי בחירה לשנה ג במסלול הדו חוגי ובמסלול המורחב חובה לבחור אחד מהם בשנה ג. התנסות בשדה קלינית-קורס בחירה לשנה ג במסלול הדו חוגי וחובה לשנה ב במסלול המורחב.

שלחו לחבר

 

לקראת שנת הלימודים תשפ"א אנו עורכים הרשמה מוקדמת לקורסי התנסות בשדה. הקורס שנתי ושווה ערך ל-2 קורסי בחירה  סמסטריאליים. 

סטודנטים במסלול הדו ראשי המעוניינים להירשם,  מתבקשים למלא בהקדם, את השאלון המתייחס להתנסות   ולהחזירו למרצה הקורס במייל. לתלמידי המסלול המורחב הקורס הוא חובה! בכל המקרה הקבלה נעשית על סמך מיון וסינון ראשוניים.

   לאחר שהמרצים  ימיינו את השאלונים, הסטודנטים שייבחרו יקבלו הודעה על כך.

להתנסות בשדה שיקומית - פרופ' נעה וילצינסקי

להתנסות בשדה התפתחותית - פרופ' רוני גבע

שאלון של התנסות בשדה התפתחותית

שאלון של התנסות בשדה קלינית

סילבוס ושאלון התנסות בשדה חברתית-ארגונית - ד"ר אלירן הלאלי

שימו לב:

  • מספר המקומות מוגבל!
  • הרישום לקורס התנסות בשדה יתבצע אך ורק באמצעות המזכירות. לא תוכלו לבצע את ההרשמה לקורס התנסות בשדה במערכת הרישום לקורסים.

 

 בברכה,

מזכירות המחלקה לפסיכולוגיה